Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

MEEST RECENTE GEGEVENS INZAKE DE OVERGANG OP DE CHARTALE EURO

18 januari 2002

Drie weken na de invoering van de eurobankbiljetten en euromunten is de overgang op de chartale euro voor de consument zo goed als afgerond. De ontwikkeling van de "face-to-face" contante transacties in euro is sneller geweest dan verwacht, terwijl de omschakeling van automaten op de euro zich ontwikkelt als voorzien. De totale waarde van de in het eurogebied in omloop zijnde bankbiljetten (d.w.z. eurobankbiljetten en nationale bankbiljetten samen) bedroeg op 17 januari EUR 353,6 miljard, vergelijkbaar met de waarden geregistreerd rond dezelfde tijd in 2000 en 2001.

Er zijn nu ongeveer 8,1 miljard eurobankbiljetten in omloop, hetgeen meer dan 90% is van het aantal eurobankbiljetten dat naar schatting nodig is om de nationale bankbiljetten die in 2001 in het eurogebied in omloop waren, te vervangen. De totale waarde van de in omloop zijnde eurobankbiljetten bedroeg op 17 januari 2002 EUR 204,9 miljard. De nationale valuta's worden in toenemende mate ingewisseld. De totale waarde van de in omloop zijnde nationale bankbiljetten daalde van EUR 190,6 miljard op 10 januari 2002 naar EUR 148,7 miljard op 17 januari.

De zogeheten "Euro Progress Ratio" (EPR), d.w.z. de waarde van de in omloop zijnde eurobankbiljetten gedeeld door de totale waarde van de in omloop zijnde eurobankbiljetten en nationale bankbiljetten samen, steeg van 50% op 10 januari naar 58% op 17 januari 2002. De EPR vormt een indicatie van het vervangingstempo van nationale bankbiljetten door eurobankbiljetten, en kan niet in verband worden gebracht met cijfers over het aantal contante transacties in euro, dat in het eurogebied naar schatting bijna 95% bedraagt.

Tot dusverre is slechts een beperkt aantal onprofessionele reproducties van eurobankbiljetten ontdekt, en in de meeste gevallen zijn deze door de detailhandel snel als zodanig herkend. De ECB doet een beroep op het grote publiek en op mensen die beroepshalve met contant geld omgaan om de echtheid van eurobankbiljetten te blijven controleren. De eurobankbiljetten bevatten de meest geavanceerde beveiligingskenmerken die in luttele seconden gemakkelijk kunnen worden herkend. Het volgende persbericht met de meest recente gegevens inzake de overgang op de chartale euro zal worden gepubliceerd op vrijdag 25 januari 2002.

Verdere informatie omtrent de overgang op de chartale euro kunt u vinden op de website van de ECB http://www.ecb.europa.eu en de website van de Euro 2002 Informatiecampagne http://www.euro.ecb.int.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media