SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

INFORMATION OM OVERGANGEN

18. januar 2002

Tre uger efter indførelsen af eurosedler og -mønter kan forbrugernes overgang til eurosedler og -mønter betragtes som næsten tilendebragt. Udviklingen i antallet af kontanttransaktioner i euro er foregået hurtigere end forventet, mens omstillingen af salgsautomater til euro skrider frem som planlagt. Det samlede seddelomløb (eurosedler og nationale sedler) i euroområdet udgjorde den 17. januar 2002 353,6 mia. euro. Dette beløb svarer til seddelomløbet på samme tid i 2000 og 2001.

Ca. 8,1 mia. eurosedler er nu i omløb, hvilket svarer til over 90 pct. af det antal eurosedler, der anslås at være nødvendigt for at erstatte de nationale sedler, der var i omløb i euroområdet i 2001. Eurosedlerne udgjorde den 17. januar 204,9 mia. euro. Tilbageførslen af sedler og mønter i de nationale valutaer har taget fart. Det samlede beløb af nationale sedler i omløb faldt fra 190,6 mia. euro den 10. januar 2002 til 148,7 mia. euro den 17. januar.

EPR (euro progress ratio) – dvs. eurosedlernes procentvise andel af det samlede seddelomløb - steg fra 50 pct. den 10. januar 2002 til 58 pct. den 17. januar. EPR beregnes ved at dividere beløbet af eurosedler i omløb med det samlede beløb af eurosedler og nationale sedler i omløb. Tallet er et udtryk for, hvor stor en del af de nationale sedler, der er blevet udskiftet med eurosedler. EPR bør ikke sammenholdes med data for antallet af transaktioner i euro, som anslås at være tæt på 95 pct. i euroområdet.

Det meget begrænsede antal efterligninger af eurosedler, der er fundet indtil videre, har været af dårlig kvalitet. I de fleste tilfælde er de hurtigt blevet afsløret af de detailhandlende. ECB opfordrer til, at offentligheden og personer, der håndterer kontanter i forbindelse med deres arbejde, fortsat kontrollerer eurosedlernes ægthed. Eurosedlerne indeholder avancerede sikkerhedselementer, som let og hurtigt kan identificeres. Næste pressemeddelelse om overgangen til eurosedler og –mønter offentliggøres fredag den 25. januar 2002.

Yderligere oplysninger om overgangen til eurosedler og –mønter findes på ECBs websted på http://www.ecb.europa.eu samt på webstedet for Oplysningskampagne Euro 2002 http://www.euro.ecb.int.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt