Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Offentligt uttalande från Europeiska centralbanken om dess stöd för åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för finansiering av terrorism

1 oktober 2001

Europeiska centralbankens råd stöder till fullo de åtgärder, som vidtagits efter de fruktansvärda attackerna mot mål i Förenta staterna, för att intensifiera ansträngningarna att förhindra att det finansiella systemet används för att finansiera terrorism. Rådet understryker att det är av avgörande betydelse att det mycket avancerade finansiella systemet, som har stärkts med införandet av euron, varken kan eller skall användas för att underlätta kriminell aktivitet. Ett sådant system skall inte kunna utnyttjas av personer och organisationer som har något samband med terrorism. Annars skadas allmänhetens förtroende för systemet. Med tanke på finansvärldens globalisering bör åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för att finansiera terrorism tillämpas på ett så brett och samstämmigt sätt som möjligt.

Eurosystemet förbinder sig att göra allt i dess makt för att bidra till att vidta och genomföra åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för terrorism. Detta görs i nära samråd med andra berörda internationella, europeiska och nationella institutioner och myndigheter.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media