SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Offentlig erklæring fra Den Europæiske Centralbank om støtte til foranstaltninger, der skal forhindre anvendelsen af det finansielle system til finansiering af terrorisme

1. oktober 2001

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank støtter fuldt ud de foranstaltninger, der er truffet i lyset af de forfærdelige angreb på mål i De Forenede Stater med henblik på at intensivere bestræbelserne på at forhindre, at det finansielle system anvendes til finansiering af terrorisme. Det er af afgørende betydning, at det højtudviklede finansielle system, der er blevet yderligere udviklet med indførelsen af euroen, ikke kan eller vil blive anvendt til at fremme kriminelle handlinger. For at offentlighedens tillid til systemets integritet kan bevares fuldt ud, er det især vigtigt, at systemet ikke kan være til gavn for personer og organisationer, der har tilknytning til terrorisme. I lyset af den finansielle globalisering bør de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at det finansielle system anvendes til finansiering af terrorisme, gælde så generelt og så ensartet som muligt.

Eurosystemet har forpligtet sig til at gøre sit til, at der træffes og gennemføres foranstaltninger med henblik på at forhindre, at det finansielle system anvendes til terroristiske handlinger. Dette sker i nært samarbejde med de øvrige relevante internationale, europæiske og nationale institutioner og myndigheder.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt