Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Openbare verklaring van de Europese Centrale Bank inzake haar steun aan maatregelen die erop zijn gericht het gebruik van het financiële stelsel bij de financiering van terroristische activiteiten tegen te gaan

1 oktober 2001

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank ondersteunt ten volle de maatregelen die na de afschuwelijke aanvallen op doelen in de Verenigde Staten zijn genomen ter intensivering van de inspanningen die erop zijn gericht het gebruik van het financiële stelsel bij de financiering van terroristische activiteiten tegen te gaan. De Raad van Bestuur is van mening dat het van cruciaal belang is dat het zeer ontwikkelde financiële stelsel, dat door de invoering van de euro is bevorderd, niet gebruikt kan en zal worden om criminele activiteiten te vergemakkelijken. In het bijzonder dient een dergelijk stelsel niet van voordeel te zijn voor personen en organisaties die worden geassocieerd met terroristische activiteiten, teneinde te verzekeren dat het algemeen vertrouwen in de integriteit van het stelsel volledig bewaard blijft. Gezien de globalisering van het geldwezen zouden maatregelen die erop zijn gericht het gebruik van het financiële stelsel bij de financiering van terroristische activiteiten tegen te gaan, zo breed en uniform mogelijk moeten worden toegepast.

Het Eurosysteem is zeer gecommitteerd alles te doen wat in zijn vermogen ligt om bij te dragen aan de goedkeuring, tenuitvoerlegging en uitvoering van maatregelen die het gebruik van het financiële stelsel voor terroristische activiteiten tegengaan. Het Eurosysteem zal dit doen in nauw overleg met de andere daartoe bevoegde internationale, Europese en nationale instellingen en autoriteiten.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media