PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

17 september 2001

Efter terroristattackerna mot USA har osäkerheten om ekonomin i USA och övriga världen ökat. Federal Open Market Committee reagerade idag med en sänkning av styrräntan. I linje med detta beslut fattade ECB-rådet idag per telekonferens följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsräntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner sänks med 0,50 procentenheter till 3,75 %. Till skillnad från vad som meddelades idag kl. 15.30 gäller ändringen av den lägsta anbudsräntan från och med transaktionen imorgon, vilken träder i kraft den 19 september 2001. Ett nytt meddelande om de ändrade räntesatserna meddelas även genom telegrambyråer.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten sänks med 0,50 procentenheter till 4,75 %, gällande från den 18 september 2001.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten sänks med 0,50 procentenheter till 2,75 %, gällande från den 18 september 2001.

ECB-rådets uppfattning är att den senaste tidens händelser i USA sannolikt kommer att få negativa effekter på förtroendet i euroområdet och på kort sikt minska utsikterna för tillväxt i euroområdet. Då detta troligen kommer att minska inflationsriskerna i euroområdet är följaktligen en sänkning av ECB:s styrräntor riktig. ECB-rådet har förtroende för den underliggande styrka och återhämtningsförmågan i USA:s ekonomi. Mot bakgrund av goda fundamenta i euroområdet har ECB-rådet den bestämda uppfattningen att nedgången i ekonomisk tillväxt kommer att bli kortlivad.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Kontakt för media