LEHDISTÖTIEDOTE:

Rahapoliittisia päätöksiä

17.9.2001

Yhdysvaltoihin kohdistuneiden terrori-iskujen vuoksi epävarmuus Yhdysvaltain talouden ja maailmantalouden kehityksestä on lisääntynyt. Yhdysvaltain keskuspankin avomarkkinakomitea on reagoinut tilanteeseen laskemalla tänään federal funds -tavoitekorkoaan. Yhdysvaltain keskuspankin korkopäätöstä seuraten EKP:n neuvosto kokoontui tänään teleneuvottelussa ja teki seuraavat rahapoliittiset päätökset:

  1. Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korkotarjousten alaraja eli minimitarjouskorko lasketaan 0,50 prosenttiyksiköllä 3,75 prosenttiin. Toisin kuin tänään klo 15.30 (Keski-Euroopan aikaa) ilmoitettiin, minimitarjouskoron muutos tulee voimaan huomisesta operaatiosta lähtien, jonka maksut suoritetaan 19.9.2001. Uusi ilmoitus muuttuneista koroista julkistetaan myös sähköisten markkinainformaatiojärjestelmien välityksellä.
  2. Maksuvalmiusluoton korko lasketaan 0,50 prosenttiyksiköllä 4,75 prosenttiin 18.9.2001 alkaen.
  3. Talletuskorko lasketaan 0,50 prosenttiyksiköllä 2,75 prosenttiin 18.9.2001 alkaen.

EKP:n neuvosto katsoo, että Yhdysvaltain viimeaikaiset tapahtumat vaikuttavat todennäköisesti haitallisesti luottamukseen euroalueella, mikä heikentää kotimaisen kasvun lyhyen aikavälin näkymiä. Koska tämä todennäköisesti vähentää inflaation uhkaa euroalueella, on tarkoituksenmukaista laskea EKP:n keskeisiä korkoja. EKP:n neuvosto luottaa siihen, että Yhdysvaltain talousjärjestelmän perustekijät ovat vahvat. Koska myös euroalueen talouden perustekijät ovat vahvat, EKP:n neuvosto on vakuuttunut, että talouskasvun hidastuminen jää lyhytaikaiseksi.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.

Yhteyshenkilöt