ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Aποφάσεις νομισματικής πολιτικής

17 Σεπτεμβρίου 2001

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει αυξηθεί η αβεβαιότητα για την οικονομία των ΗΠΑ και την παγκόσμια οικονομία. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς αντέδρασε μειώνοντας σήμερα το στόχο που έχει θέσει όσον αφορά το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων. Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεσύσκεψης και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

  1. Το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος θα μειωθεί κατά 0,50 της εκατοστιαίας μονάδας στο 3,75%. Αντίθετα με ό,τι ανακοινώθηκε σήμερα στις 3.30 μ.μ., η μείωση του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς θα τεθεί σε ισχύ με την πράξη που θα διενεργηθεί αύριο και θα διακανονιστεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2001. Μια νέα ανακοίνωση με τα αναθεωρημένα επιτόκια μεταδίδεται επίσης από ειδησεογραφικά πρακτορεία.
  2. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθεί κατά 0,50 της εκατοστιαίας μονάδας στο 4,75%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ στις 18 Σεπτεμβρίου 2001.
  3. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί κατά 0,50 της εκατοστιαίας μονάδας στο 2,75%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ στις 18 Σεπτεμβρίου 2001.

Σύμφωνα με την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσφατα γεγονότα στις ΗΠΑ είναι πιθανό να επηρεάσουν δυσμενώς την εμπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ, περιορίζοντας τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την εγχώρια ανάπτυξη. Καθώς το γεγονός αυτό ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω μείωση των πληθωριστικών κινδύνων στη ζώνη του ευρώ, η μείωση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ κρίνεται ενδεδειγμένη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την εμπιστοσύνη του στη θεμελιώδη ισχύ και ανθεκτικότητα του οικονομικού συστήματος των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των υγιών βασικών οικονομικών μεγεθών της ζώνης του ευρώ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να πιστεύει ότι η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης θα έχει μικρή διάρκεια.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

Εκπρόσωποι Τύπου