PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

17. september 2001

Terrorangrebene på USA har medført øget usikkerhed om den amerikanske økonomi og verdensøkonomien. Den Amerikanske Forbundsbanks Federal Open Market Committee har i dag reageret ved at sænke målet for federal funds-renten. I overensstemmelse med denne beslutning, traf Styrelsesrådet for ECB i dag på et møde, der blev afholdt i form af en telekonference, følgende pengepolitiske beslutninger:

  1. Den laveste budrente på Eurosystemets primære markedsoperationer nedsættes med 0,50 procentpoint til 3,75 pct. I modsætning til det der fremgik af den meddelelse, der blev udsendt kl. 15.30 i dag, får nedsættelsen af den laveste budrente virkning fra operationen i morgen, der bliver afviklet den 19. september 2001. En ny meddelelse med de ændrede rentesatser udsendes også gennem de elektroniske nyhedstjenester.
  2. Renten på den marginale udlånsfacilitet nedsættes med 0,50 procentpoint til 4,75 pct. med virkning fra den 18. september 2001.
  3. Renten på indlånsfaciliteten nedsættes med 0,50 procentpoint til 2,75 pct. med virkning fra den 18. september 2001.

Efter Styrelsesrådets opfattelse vil de seneste begivenheder i USA sandsynligvis påvirke tilliden i euroområdet negativt, hvorved udsigterne for væksten i euroområdet forværres på kort sigt. Da dette sandsynligvis mindsker inflationsrisiciene i euroområdet yderligere, er det passende at nedsætte ECBs vigtigste renter. Styrelsesrådet har tillid til det amerikanske økonomiske

systems grundlæggende styrke og modstandskraft. På baggrund af de sunde grundlæggende økonomiske forhold i euroområdet er Styrelsesrådet stadig overbevist om, at nedgangen i den økonomiske vækst bliver kortvarig.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

Medie- og pressehenvendelser