PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

20 maj 1999

Vid sitt sammanträde idag beslutade ECB-rådet att räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningingsfaciliteten och inlåningsfaciliteten kommer att förbli oförändrade på 2,5%, 3,5% och 1,5%.

ECB-rådet beslutade dessutom att ändra löptiden för den långfristiga refinansiering som skulle avslutas den 30 september 1999. Förfallodatum för denna transaktion kommer att flyttas fram från 30 december till 23 december 1999. Relaterat till detta kommer den långsiktiga refinansieringstransaktionen, som ursprungligen skulle tillkännages 27 december och tilldelas och avslutas 30 december 1999, i stället att tillkännages 21 december, tilldelas 22 december och avslutas 23 december 1999. Denna förändring av tidpunkten för transaktionerna avser att underlätta arbetet för finansmarknadernas aktörer vid årsskiftet.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media