Menu
PRESSEMEDDELELSE

PENGEPOLITISKE BESLUTNINGER

20. maj 1999

På sit møde i dag besluttede Styrelsesrådet for ECB, at renten på de primære markedsoperationer, den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten vil forblive uændret på hhv. 2,5 pct., 3,5 pct. og 1,5 pct.

Styrelsesrådet besluttede endvidere at ændre løbetiden for den langfristede markedsoperation, som var planlagt afviklet den 30. september 1999. Indfrielsesdatoen for denne operation vil blive rykket frem fra den 30. december til den 23. december 1999. I tilknytning hertil vil den langfristede markedsoperation, der oprindeligt var planlagt til at blive annonceret den 27. december 1999 og tildelt og afviklet den 30. december 1999, i stedet blive annonceret den 21. december, tildelt den 22. december og afviklet den 23. december 1999. Hensigten med denne nye tidsplan for operationerne er at lette arbejdet for finansmarkedsdeltagerne ved årsskiftet.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

Speaking engagements

Medie- og pressehenvendelser