ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

20 Μαΐου 1999

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι τα επιτόκια για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης, τη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης και τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 2,5%, 3,5% και 1,5% αντιστοίχως.

Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να αλλάξει την προθεσμία για την πράξη αναχρηματοδότησης πιο μακροπρόθεσμου χαρακτήρα η οποία πρόκειται να διακανονιστεί στις 30 Σεπτεμβρίου 1999. Έτσι, η ημερομηνία εξαργύρωσης για την πράξη αυτή θα μετατοπιστεί από τις 30 Δεκεμβρίου στις 23 Δεκεμβρίου 1999. Σε σχέση με αυτό, η πράξη αναχρηματοδότησης πιο μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, για την οποία ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε ανακοίνωση στις 27 Δεκεμβρίου 1999, κατανομή του ποσού και διακανονισμό στις 30 Δεκεμβρίου 1999, θα πραγματοποιηθεί τελικά ως εξής: ανακοίνωση στις 21 Δεκεμβρίου, κατανομή του ποσού στις 22 Δεκεμβρίου και διακανονισμός στις 23 Δεκεμβρίου 1999. Αυτός ο εκ νέου προγραμματισμός των πράξεων έχει ως στόχο να ελαφρύνει τις διαδικασίες εργασίας για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές κατά τα τέλη του έτους.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

Speaking engagements

Εκπρόσωποι Τύπου