PERSBERICHT

MONETAIRE-BELEIDSBESLISSINGEN

20 mei 1999

Tijdens de vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de rentetarieven voor de basis-herfinancieringstransacties, de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 2,5%, 3,5% en 1,5%.

De Raad van Bestuur heeft tevens besloten tot wijziging van de looptijd van de langer-lopende herfinancieringstransactie die op 30 september 1999 zal worden verrekend. De aflossingsdatum van deze transactie wordt vervroegd van 30 december naar 23 december 1999. In het verlengde hiervan zal de langerlopende herfinancieringstransactie die oorspronkelijk op 27 december 1999 zou worden aangekondigd en op 30 december 1999 zou worden toegewezen en verrekend, nu worden aangekondigd op 21 december, toegewezen op 22 december en worden verrekend op 23 december 1999. Deze herschikking van de transacties heeft tot doel de werkprocedures voor de financiële-marktpartijen rond de jaarwisseling te verlichten.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Speaking engagements

Contactpersonen voor de media