Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

srpanj 2022.

22. srpnja 2022.

Obavještavanje javnosti

Uspostavljanje linije za repo ugovor s andorskim financijskim tijelom (Autoritat Financera Andorrana, AFA)

Upravno vijeće odobrilo je 24. lipnja 2022. uspostavljanje linije za repo ugovor s AFA‑om, koja će joj stajati na raspolaganju u slučaju potrebe za eurskom likvidnošću do 15. siječnja 2023. za iznos do 35 mil. EUR i u zamjenu za odgovarajući kolateral nominiran u eurima. Linija za repo ugovor može se upotrijebiti za podmirivanje iznimne potrebe domaćih banaka za eurskom likvidnošću u slučaju poremećaja na financijskom tržištu.

Novi vremenski raspored za odluke ESB‑a o monetarnoj politici i konferenciju za novinare

ESB je 27. lipnja 2022. objavio novo vrijeme objavljivanja odluka o monetarnoj politici i novo vrijeme početka konferencije za novinare na kojoj se te odluke objašnjavaju. Od 21. srpnja 2022. odluke o monetarnoj politici objavljivat će se u 14.15 SEV (umjesto u 13.45 SEV) a konferencija za novinare počinjat će u 14.45 SEV (umjesto u 14.30 SEV). U skladu s tim promijenilo se i vrijeme objavljivanja povezanih dokumenata, na primjer izjave o monetarnoj politici, i oni će se objavljivati u 15.00 SEV. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišne operacije

Pružanje usluga platnog agenta za potrebe izdavanja dužničkih vrijednosnih papira EU‑a

Upravno vijeće primilo je 2. lipnja 2022. na znanje da će ESB prihvatiti zahtjev Europske komisije za pružanje usluga platnog agenta, čime će se proširiti usluge koje ESB trenutačno pruža kao fiskalni agent. ESB će provesti potrebne pripreme kako bi bio operativan u drugoj polovici 2023. Usluge platnog agenta pružat će se uz naknadu troškova i povezane su s programima izdavanja dužničkih papira EU‑a (prije svega, ali ne isključivo, izdavanja u sklopu instrumenta Next Generation EU).

Uključivanje pitanja povezanih s klimatskim promjenama u okvir ESB‑a za provedbu monetarne politike

Upravno vijeće odlučilo je 22. lipnja 2022. poduzeti daljnje korake u uključivanju pitanja povezanih s klimatskim promjenama u okvir Eurosustava za monetarnu politiku. Među ostalim, riječ je o 1) prilagodbi držanja korporativnih obveznica u portfeljima Eurosustava koji se drže za potrebe monetarne politike, 2) uvođenju ograničenja za korporativne vrijednosne papire povezane s velikim emisijama ugljika u okviru za kolateral, 3) utvrđivanju zahtjeva za objavljivanje informacija povezanih s klimatskim promjenama i 4) unaprjeđenju prakse upravljanja rizicima. Povezano priopćenje za javnost s dodatnim pojedinostima i ESB‑ov klimatski plan iz 2022. mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

Izjava Upravnog vijeća o postupanju s europskom bankovnom unijom u metodologiji za procjenu koja se primjenjuje na globalne sistemski važne banke

Upravno vijeće odobrilo je 24. lipnja 2022. izjavu o postupanju s europskom bankovnom unijom u metodologiji za procjenu koja se primjenjuje na globalne sistemski važne banke. Dokument se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Odgovor ESB‑a u sklopu savjetovanja europskih nadzornih tijela o objavama povezanima s održivošću za jednostavne, transparentne i standardizirane (engl. simple, transparent and standardised, STS) sekuritizacije

Upravno vijeće primilo je 29. lipnja 2022. na znanje ESB‑ov odgovor u sklopu savjetovanja europskih nadzornih tijela o objavama povezanima s održivošću za STS sekuritizacije. Dokument se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

ESB‑ov doprinos ciljanom savjetovanju Europske komisije o ocjeni pravila koja se odnose na državnu potporu bankama u poteškoćama

Upravno vijeće primilo je 6. srpnja 2022. na znanje ESB‑ov doprinos ciljanom savjetovanju Europske komisije o ocjeni pravila koja se odnose na državnu potporu bankama u poteškoćama. Dokument se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Potpora Eurosustava za izdavanje paneuropskih dužničkih vrijednosnih papira

Po primitku zahtjeva Europske komisije za potporu programima izdavanja dužničkih vrijednosnih papira EU‑a Upravno vijeće odlučilo je 2. lipnja 2022. da bi Eurosustav, čiji bi predstavnik bio ESB, trebao sudjelovati u upravljanju uslugom izdavanja dužničkih vrijednosnih papira EU‑a. Nadalje, ovlastilo je ESB da potpiše, u ime Eurosustava, povezani memorandum o razumijevanju kojim će ta usluga biti uređena. Memorandum će se objaviti na mrežnim stranicama ESB‑a kada se dogovori s drugim potpisnicima.

Projekt digitalnog eura, izvješće o napretku

Upravno vijeće primilo je 30. lipnja 2022. na znanje da projekt digitalnog eura u fazi istraživanja napreduje prema planu i odobrilo je ključne ciljeve povezane s projektom digitalnog eura te povezana pitanja o dizajnu i distribuciji. Obavijest s dodatnim informacijama može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Izvješće o statusu plana djelovanja u vezi s incidentima u uslugama sustava TARGET koji su se dogodili u 2020.

Upravno vijeće primilo je 30. lipnja 2022. na znanje prvo izvješće o napretku u provedbi plana djelovanja na temelju zaključaka i preporuka povezanih s incidentima u uslugama sustava TARGET u 2020. Zaključci iz izvješća o napretku uskoro će se priopćiti ključnim tržišnim dionicima.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o provjeri stranih ulaganja u Slovačkoj

Upravno vijeće donijelo je 29. lipnja 2022. Mišljenje CON/2022/22 na zahtjev ministra gospodarstva Slovačke Republike.

Mišljenje ESB-a o mobilizaciji kreditnih potraživanja kao kolaterala u operacijama središnje banke u Litvi

Upravno vijeće donijelo je 1. srpnja 2022. Mišljenje CON/2022/23 na zahtjev litavskog Ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Hrvatskoj i o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku

Upravno vijeće donijelo je 4. srpnja 2022. Mišljenje CON/2022/24 na zahtjev Vijeća Europske unije.

Upravljanje

Imenovanje predsjednika odbora Eurosustava odnosno ESSB‑a

Upravno vijeće imenovalo je 6. srpnja 2022. direktoricu uprave ESB‑a Novčanice Doris Schneeberger predsjednicom Odbora za novčanice (BANCO), direktoricu glavne uprave ESB‑a Ljudski potencijali Evu Murciano predsjednicom Konferencije za ljudske potencijale (HRC) i direktora glavne uprave ESB‑a Ekonomske analize Oscara Arcea predsjednikom Odbora za monetarnu politiku (MPC). Imenovanja stupaju odmah na snagu i trajat će do 31. prosinca 2022., kada će se (ponovno) imenovati svi predsjednici odbora Eurosustava odnosno Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) na novi trogodišnji mandat: od siječnja 2023. do prosinca 2025.

Osnivanje Foruma Eurosustava za klimatske promjene

Upravno vijeće odobrilo je 6. srpnja 2022. osnivanje Foruma Eurosustava za klimatske promjene i njegovu glavnu zadaću. Forum će omogućiti bolju razmjenu informacija i dijeljenje znanja te iskorištavanje postojećeg znanja unutar Eurosustava te tako pridonijeti zajedničkoj provedbi klimatskog plana.

Sudjelovanje Hrvatske narodne banke u odlučivanju Upravnoga vijeća prije 1. siječnja 2023.

Nakon što je Vijeće Europske unije dalo službeno odobrenje za ulazak Hrvatske u europodručje, Upravno vijeće odlučilo je pozvati guvernera Hrvatske narodne banke da kao promatrač sudjeluje u sastancima Upravnog vijeća prije nego što Hrvatska uvede euro 1. siječnja 2023. Stručnjaci iz Hrvatske narodne banke pozvani su da od rujna 2022. kao promatrači sudjeluju u sastancima odbora i pododbora Eurosustava odnosno ESSB‑a kada se oni sastaju u sastavu Eurosustava.

Imenovanje članova Odbora ESB‑a za etiku i Odbora ESB‑a za reviziju

Upravno vijeće odlučilo je 12. srpnja 2022.: 1) ponovno imenovati Virginiju R. Canter članicom Odbora za etiku na drugi trogodišnji mandat, 2) imenovati Pervenche Berès članicom Odbora za etiku i Odbora za reviziju na prvi trogodišnji mandat, pri čemu će kao članica tih odbora zamijeniti Patricka Honohana, čiji mandat istječe na kraju 2022. i 3 ) imenovati Arda Hanssona članom Odbora za reviziju na prvi trogodišnji mandat, pri čemu će kao član tog odbora zamijeniti Josefa Bonnicija, čiji mandat istječe krajem 2022.

Međunarodna i europska suradnja

ESSB‑ov program suradnje za jačanje sposobnosti središnjih banaka na zapadnom Balkanu

Upravno vijeće potvrdilo je 14. srpnja 2022., među ostalim na temelju komentara Općeg vijeća, program i ugovornu dokumentaciju za drugu fazu suradnje između ESSB‑a i središnjih banaka zapadnog Balkana. U trogodišnjem programu, čiju provedbu usklađuje središnja banka Deutsche Bundesbank, sudjeluje 20 nacionalnih središnjih banaka ESSB‑a, ESB i Europska komisija na strani pružatelja potpore te osam institucija korisnica (središnje banke Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Republike Kosova te bankovne agencije Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske). Program će financirati Europska komisija sredstvima Instrumenta pretpristupne pomoći. Kako provedba programa bude napredovala, objavljivat će se dodatne pojedinosti na mrežnim stranicama ESB‑a i Europske komisije.

Statistika

Priručnik o postupcima povezanima s Anketom o financijama i potrošnji kućanstava

Upravno vijeće potvrdilo je 14. srpnja 2022., među ostalim na temelju komentara Općeg vijeća, izmjene Priručnika o postupcima povezanima s Anketom o financijama i potrošnji kućanstava. Priručnikom se određuje kako se Anketa provodi i, među ostalim, koje informacije trebaju dostaviti sve nacionalne središnje banke koje u njoj sudjeluju. Promjene se odnose na varijable koje se prikupljaju u sklopu Ankete kako bi se postigla veća učinkovitost sa stajališta politike i istraživanja. Nadalje, priručnik je izmijenjen i kako bi se pružila potrebna objašnjenja te kako bi se uskladio s promjenama u postupcima provedbe Ankete te prijenosa i distribucije podataka.

Nadzor banaka ESB‑a

Rezultati testiranja otpornosti na stres za klimatski rizik koje je provedeno u 2022.

Upravno vijeće 30. lipnja 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri rezultate testiranja otpornosti na stres za klimatski rizik koje je provedeno u 2022. i njihovu objavu. Povezano priopćenje za javnost i dodatne pojedinosti mogu se pronaći na mrežnim stranicama nadzora banaka ESB‑a.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije