Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE (flimkien mad-deċiżjonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-imgħax)

Lulju 2022

22 ta' Lulju 2022

Komunikazzjoni esterna

Stabbiliment ta' linja repo mal-Awtorità Finanzjarja ta' Andorra (Autoritat Financera Andorrana – AFA)

Fl-24 ta' Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv approva t-twaqqif ta' linja repo prekawzjonarja biex tipprovdi likwidità tal-euro lill-AFA sal-15 ta' Jannar 2023, għal ammont massimu ta' €35 miljun u bi skambju għal kollateral adegwat denominat f'euro. Il-linja repo tista' tintuża biex tissodisfa ħtiġijiet eċċezzjonali ta' likwidità tal-euro ta' banek domestiċi fil-każ ta' disfunzjonijiet fis-suq finanzjarju.

Ħinijiet ġodda għad-deċiżjonijiet tal-politika monetarja tal-BĊE u l-konferenza stampa

Fis-27 ta’ Ġunju 2022, il-BĊE ħabbar tibdil fil-ħin tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-politika monetarja tiegħu u l-ħin tal-konferenza stampa li fiha jiġu spjegati d-deċiżjonijiet. Mill-21 ta’ Lulju 2022, id-deċiżjonijiet tal-politika monetarja issa huma ppubblikati fis-14:15 CET (minflok fis-13:45 CET) u l-konferenza stampa tibda fis-14:45 CET (minflok fis-14:30 CET). Il-pubblikazzjoni ta' dokumenti relatati, bħall-istqarrija tal-politika monetarja, inbidlet ukoll b’dan (għat-15:00 CET). L-istqarrija għall-istampa relatata tinsab fis-sit web tal-BĊE.

Operazzjonijiet tas-suq

Provvista ta' servizzi ta' aġenti tal-ħlas għall-ħruġ ta' dejn tal-UE

Fit-2 ta’ Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv ħa nota li l-BĊE kien se jaċċetta t-talba tal-Kummissjoni Ewropea biex iwettaq servizzi ta’ aġenti tal-ħlas, u b’hekk jiġu estiżi s-servizzi attwali ta’ aġenti fiskali tal-BĊE. Il-BĊE se jipproċedi bit-tħejjijiet tekniċi relatati, li għandhom ikunu operattivi fit-tieni nofs tal-2023. Is-servizzi ta’ aġent tal-ħlas se jiġu pprovduti fuq il-bażi ta’ rimborż tal-ispejjeż u huma relatati mal-programmi tal-ħruġ tad-dejn tal-UE (b’mod partikolari, iżda mhux limitati għal, ħruġ tan-Next Generation tal-UE).

Inkorporazzjoni ta’ kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-BĊE

Fit-22 ta’ Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jieħu aktar passi biex jinkorpora kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima fil-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema. Dawn jinkludu (i) l-aġġustament ta' holdings ta' bonds korporattivi fil-portafolli tal-politika monetarja tal-Eurosistema, (ii) l-introduzzjoni ta' limiti fuq assi korporattivi intensivi fil-karbonju fil-qafas kollateral tagħha, (iii) l-istabbiliment ta' rekwiżiti ta' divulgazzjoni relatati mal-klima, u (iv) it-titjib tal-prattiki tal-ġestjoni tar-riskji tagħha. L-istqarrija għall-istampa relatata b’aktar dettalji u l-aġenda tal-BĊE dwar il-klima 2022 huma disponibbli fuq is-sit web tal-BĊE.

Politika makroprudenzjali u stabbiltà finanzjarja

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Governattiv dwar it-trattament tal-unjoni bankarja Ewropea fil-metodoloġija ta' valutazzjoni għal banek ta' importanza sistemika globali

Fl-24 ta' Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv approva dikjarazzjoni dwar it-trattament tal-unjoni bankarja Ewropea fil-metodoloġija ta' valutazzjoni għal banek globali ta' importanza sistemika. Id-dokument jinsab fis-sit web tal-BĊE.

Ir-rispons tal-BĊE għall-konsultazzjoni tal-awtoritajiet superviżorji Ewropej dwar id-divulgazzjoni relatata mas-sostenibbiltà għal titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u standardizzati (STS)

Fid-29 ta’ Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv ħa nota tar-rispons tal-BĊE għall-konsultazzjoni tal-awtoritajiet superviżorji Ewropej dwar id-divulgazzjoni relatata mas-sostenibbiltà għat-titolizzazzjonijiet STS. Id-dokument jinsab fis-sit web tal-BĊE.

Kontribuzzjoni tal-BĊE għall-konsultazzjoni mmirata tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-evalwazzjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat għall-banek f’diffikultà

Fis-6 ta’ Lulju 2022 il-Kunsill Governattiv ħa nota tal-kontribut tal-BĊE għall-konsultazzjoni mmirata tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-evalwazzjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat għal banek f’diffikultà. Id-dokument jinsab fis-sit web tal-BĊE.

Infrastruttura tas-swieq u ħlasijiet

Appoġġ tal-Eurosistema għall-ħruġ ta' strumenti ta’ dejn pan-Ewropew

Fit-2 ta’ Ġunju 2022, wara talba mill-Kummissjoni Ewropea biex jingħata appoġġ lill-programmi ta’ ħruġ tal-UE, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li l-Eurosistema – irrappreżentata mill-BĊE – għandha tipparteċipa fil-governanza ta’ Servizz ta’ Ħruġ tal-UE. Huwa awtorizza wkoll lill-BĊE biex jiffirma, f'isem l-Eurosistema, il-Memorandum ta' Ftehim (MoU) relatat li se jirregola dak is-servizz. L-MoU se jiġi ppubblikat fuq is-sit web tal-BĊE wara li jiġi miftiehem mal-firmatarji l-oħrajn.

Proġett tal-euro diġitali – rapport ta' progress

Fit-30 ta’ Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv ħa nota li l-fażi ta’ investigazzjoni tal-proġett tal-euro diġitali kienet miexja u approva l-objettivi ewlenin tal-proġett euro diġitali, flimkien mal-kunsiderazzjonijiet relatati tad-disinn u l-kunsinna. Nota b’aktar informazzjoni tinsab fis-sit web tal-BĊE.

Rapport dwar l-istatus tal-pjan ta’ azzjoni li jindirizza l-inċidenti tas-Servizzi TARGET tal-2020

Fit-30 ta' Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv ħa nota tal-ewwel rapport ta' progress dwar l-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni biex jiġu indirizzati l-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet wara inċidenti tas-Servizzi TARGET fl-2020. Il-konklużjonijiet tar-rapport ta' progress se jiġu kkomunikati dalwaqt lill-partijiet interessati ewlenin tas-suq.

Opinjonijiet fuq il-leġiżlazzjoni

Opinjoni tal-BĊE dwar l-iskrinjar tal-investimenti barranin fis-Slovakja

Fid-29 ta’ Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/22 wara talba mill-Ministru tal-Ekonomija tar-Repubblika Slovakka.

Opinjoni tal-BĊE dwar il-mobilizzazzjoni ta’ pretenzjonijiet ta’ kreditu bħala kollateral fl-operazzjonijiet tal-bank ċentrali fil-Litwanja

Fl-1 ta’ Lulju 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/23 wara talba mill-Ministeru tal-Finanzi tal-Litwanja.

Opinjoni tal-BĊE dwar Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 dwar l-introduzzjoni tal-euro fil-Kroazja u dwar Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2866/98 dwar ir-rata ta’ konverżjoni tal-euro għall-Kroazja.

Fl-4 ta’ Lulju 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/24 wara talba mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Governanza korporattiva

Ħatra ta’ presidenti fil-Kumitati tal-Eurosistema/SEBC

Fis-6 ta’ Lulju 2022 il-Kunsill Governattiv ħatar lil Doris Schneeberger (Direttur tal-Karti tal-Flus tal-BĊE) bħala President tal-Kumitat tal-Karti tal-Flus (BANCO); Eva Murciano (Direttur Ġenerali tar-Riżorsi Umani tal-BĊE) bħala President tal-Konferenza tar-Riżorsi Umani (HRC); u Oscar Arce (Direttur Ġenerali tal-Ekonomija tal-BĊE) bħala President tal-Kumitat tal-Politika Monetarja (MPC). Dawn il-ħatriet huma b’effett immedjat sal-31 ta’ Diċembru 2022, meta l-presidenti kollha tal-Kumitati tal-Eurosistema/SEBĊ se jinħatru (mill-ġdid) għall-perjodu ta’ tliet snin li jmiss, minn Jannar 2023 sa Diċembru 2025.

Twaqqif ta’ Forum tal-Eurosistema dwar it-Tibdil fil-Klima

Fis-6 ta' Lulju 2022 il-Kunsill Governattiv approva t-twaqqif ta' Forum tal-Eurosistema dwar it-Tibdil fil-Klima u l-mandat tiegħu. Il-Forum se jservi bħala mezz għat-trawwim tal-iskambju tal-informazzjoni u l-kondiviżjoni tal-għarfien, jisfrutta l-għarfien eżistenti fi ħdan l-Eurosistema u fl-aħħar mill-aħħar għall-benefiċċju tal-avvanz konġunt tal-aġenda klimatika tiegħu.

Parteċipazzjoni tan-Národná banka Slovenskafit-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv qabel l-1 ta’ Jannar 2023.

Wara l-approvazzjoni formali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-adeżjoni tal-Kroazja fiż-żona tal-euro, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jistieden lill-Gvernatur ta' Hrvatska narodna banka biex jattendi l-laqgħat tal-Kunsill Governattiv f'kapaċità ta' osservatur qabel l-adozzjoni tal-euro mill-pajjiż fl-1 ta’ Jannar 2023. Minn Settembru 2022 l-esperti ta’ Hrvatska narodna banka se jkunu mistiedna wkoll biex jattendu – bħala osservaturi – għal-laqgħat tal-Kumitati tal-Eurosistema/SEBĊ u s-sottostrutturi tagħhom kull meta jiltaqgħu fil-kompożizzjoni tal-Eurosistema.

Ħatra tal-membri tal-Kumitati tal-Etika u tal-Verifika tal-BĊE

Fit-12 ta’ Lulju 2022 il-Kunsill Governattiv iddeċieda li (i) jaħtar mill-ġdid lil Virginia R. Canter bħala membru tal-Kumitat tal-Etika għat-tieni terminu ta’ tliet snin, (ii) jaħtar lil Pervenche Berès bħala membru kemm tal-Kumitat tal-Etika kif ukoll tal-Kumitat tal-Verifika għal terminu inizjali ta’ tliet snin biex jieħu post Patrick Honohan, li l-mandati tagħhom jiskadu fl-aħħar tal-2022, u (iii) jaħtar lil Ardo Hansson bħala membru tal-Kumitat tal-Verifika għal terminu inizjali ta’ tliet snin biex jieħu post Josef Bonnici, li l-mandat tiegħu jintemm tard fl-2022.

Kooperazzjoni internazzjonali u Ewropea

Programm ta’ kooperazzjoni tas-SEBĊ għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-banek ċentrali fil-Balkani tal-Punent

Fl-14 ta' Lulju 2022 il-Kunsill Governattiv, bil-benefiċċju ta' osservazzjonijiet mill-Kunsill Ġenerali, approva l-programm u d-dokumentazzjoni kuntrattwali għat-tieni fażi tal-kooperazzjoni bejn is-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ) u l-Balkani tal-Punent. Dan il-programm ta’ tliet snin, ikkoordinat mid-Deutsche Bundesbank, jinvolvi 20 bank ċentrali nazzjonali tas-SEBĊ, il-BĊE u l-Kummissjoni Ewropea min-naħa tad-donaturi u tmien istituzzjonijiet benefiċjarji (Bank tal-Albanija, Bank Ċentrali tal-Bosnija u l-Ħerzegovina, L-Aġenzija Bankarja tal-Federazzjoni tal-Bosnja u l-Ħerzegovina, l-Aġenzija Bankarja tar-Repubblika Srpska, il-Bank Nazzjonali tar-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq, il-Bank Ċentrali tal-Montenegro, il-Bank Nazzjonali tas-Serbja u l-Bank Ċentrali tar-Repubblika tal-Kosovo). Il-Kummissjoni Ewropea se tipprovdi l-finanzjament taħt l-Istrument għall-Għajnuna ta’ Qabel l-Adeżjoni. Aktar dettalji se jingħataw fi żmien debitu kemm fuq is-siti web tal-BĊE kif ukoll tal-Kummissjoni Ewropea hekk kif il-programm jimxi 'l quddiem.

Statistika

Aġġornament tal-Manwal tal-Proċeduri tal-Istħarriġ dwar il-Finanzi u l-Konsum tal-individwi u l-familji

Fl-14 ta' Lulju 2022 il-Kunsill Governattiv, bil-benefiċċju ta' osservazzjonijiet mill-Kunsill Ġenerali, approva emendi għall-Manwal ta' Proċeduri (MoP) għall-Istħarriġ dwar il-Finanzi u l-Konsum tal-Individwi u l-Familji (HFCS). Il-MoP jistabbilixxi kif il-HFCS għandu jitwettaq u, b’mod partikolari, l-informazzjoni li l-banek ċentrali nazzjonali parteċipanti kollha huma meħtieġa li jipprovdu. Il-bidliet huma relatati mal-varjabbli li għandhom jinġabru bħala parti mill-HFCS, bil-ħsieb li jiġi żgurat li jkun aktar effiċjenti minn perspettiva ta' politika u riċerka. Barra minn hekk, l-emendi jipprovdu kjarifiki fejn rilevanti u jirriflettu bidliet fil-proċessi tal-istħarriġ, it-trażmissjoni tad-data u t-tixrid.

Superviżjoni Bankarja tal-BĊE

Riżultati tat-test tal-istress tar-riskju tal-klima tal-2022

Fit-30 ta’ Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposta tal-Bord Superviżorju li japprova r-riżultati tat-test tal-istress tar-riskju klimatiku tal-2022 u jawtorizza l-pubblikazzjoni tagħhom. L-Istqarrija għall-istampa relatata u aktar dettalji jinsabu fis-sit web tas-superviżjoni bankarja tal-BĊE.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja