European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

svibanj 2021.

14. svibnja 2021.

Tržišne operacije

Izmjena odluke o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja

Upravno vijeće donijelo je 30. travnja 2021. Odluku (EU) 2021/752 (ESB/2021/21) o izmjeni Odluke (EU) 2019/1311 o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (Odluka o operacijama TLTRO III). Promjenama se (1) mijenja sustav sankcija za slučaj da sudionici operacija TLTRO III ne dostave pravodobno potrebna izvješća i revizorske ocjene, (2) unose odredbe o tretmanu korporativnih reorganizacija koje nastanu nakon 31. ožujka 2021. za potrebe izračuna kamatnih stopa u operacijama TLTRO III i (3) dodaju pojašnjenja radi pravne sigurnosti. Na mrežnim stranicama ESB‑a mogu se pronaći neslužbena pročišćena verzija Odluke o operacijama TLTRO III i izmijenjeni okvirni kalendar za operacije TLTRO III.

Posuvremenjivanje okvira monetarne politike Eurosustava koji se odnosi na druge ugovorne strane u vezi s tretmanom omjera financijske poluge

Upravno vijeće donijelo je 6. svibnja 2021. Smjernicu ESB/2021/23 o izmjeni Smjernice ESB/2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (Smjernica o općoj dokumentaciji). Izmjenom omjer financijske poluge postaje obvezujući kapitalni zahtjev prvog stupa u skladu s uredbom o kapitalnim zahtjevima i ona će se primjenjivati od 28. lipnja 2021. Smjernica ESB/2021/23 i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

Pregled financijske stabilnosti, svibanj 2021.

Upravno vijeće odobrilo je 12. svibnja 2021. objavu publikacije Pregled financijske stabilnosti – svibanj 2021. U njemu se procjenjuju posljedice aktualne pandemije na funkcioniranje financijskih tržišta, održivost duga, profitabilnost banaka i nebankarski financijski sektor. Osim toga, u njemu se iznose strateški aspekti kratkoročne i srednjoročne politike. Novi Pregled sadržava i dva posebna tematska članka: u prvom se govori o »zombifikaciji« poduzeća sa stajališta financijske stabilnosti, dok se u drugome govori o utjecaju klimatskih rizika na financijsku stabilnost. Pregled financijske stabilnosti objavit će se 19. svibnja 2021. na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Izmjene uredbe o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave

Upravno vijeće donijelo je 29. travnja 2021. Uredbu (EU) 2021/728 (ESB/2021/17) o izmjeni Uredbe (EU) br. 795/2014 (ESB/2014/28) o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave (Uredba o nadzornim zahtjevima za SIPS‑ove) i izmjene dviju povezanih provedbenih odluka, odnosno Odluku (EU) 2021/729 (ESB/2021/18) i Odluku (EU) 2021/730 (ESB/2021/19). Ti su pravni akti dovršeni po zaključenju javnog savjetovanja koje se održavalo od 27. studenoga 2020. do 8. siječnja 2021. Izmjenama u Uredbi o nadzornim zahtjevima za SIPS‑ove pojašnjavaju se kriteriji za određivanje nadležnog tijela, uspostavlja fleksibilna i prognostička metodologija za utvrđivanje platnih sustava kao SIPS‑ova i utvrđuju procedure pravičnog postupka koje treba poštovati prije i nakon što Upravno vijeće donese odluku kojom se utvrđuje platni sustav kao SIPS. Više informacija o izmjenama povezanima sa SIPS‑ovima možete pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pilot‑režimu za tržišne infrastrukture koje se temelje na tehnologiji decentraliziranog vođenja evidencije transakcija

Upravno vijeće donijelo je 28. travnja 2021. Mišljenje CON/2021/15 na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta.

Mišljenje ESB‑a o slobodi informiranja

Upravno vijeće donijelo je 30. travnja 2021. Mišljenje CON/2021/16 na zahtjev Ureda saveznog kancelara Republike Austrije.

Mišljenje ESB‑a o davanju određenih zajmova i primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane središnje banke Narodowy Bank Polski

Upravno vijeće donijelo je 7. svibnja 2021. Mišljenje CON/2021/17 na zahtjev poljskog Ministarstva financija.

Upravljanje

Rasporedi sastanaka Upravnog vijeća i Općeg vijeća ESB‑a u 2022.

Dana 23. travnja 2021. Upravno vijeće odobrilo je raspored održavanja svojih sastanaka u 2022. Opće vijeće također je odobrilo raspored održavanja svojih sastanaka u toj godini. Oba rasporeda mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Vršiteljica dužnosti predsjednika Konferencije za ljudske potencijale

Upravno vijeće imenovalo je 28. travnja 2021. načelnicu odjela Upravljanje talentima u sklopu glavne uprave Ljudski potencijali Ildikó Ráczné Szőke vršiteljicom dužnosti predsjednika Konferencije za ljudske potencijale na razdoblje od 1. lipnja 2021. do stupanja na snagu imenovanja novog direktora glavne uprave Ljudski potencijali.

Preporuka Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska

Upravno vijeće donijelo je 6. svibnja 2021. Preporuku ESB/2021/22 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska. Preporuka ESB/2021/22 ubrzo će biti dostupna na stranicama EUR‑Lex.

Statistika

Izmjena Smjernice ESB/2013/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB‑a u području tromjesečnih financijskih računa

Upravno vijeće donijelo je 29. travnja 2021. Smjernicu ESB/2021/20 o izmjeni Smjernice ESB/2013/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB‑a u području tromjesečnih financijskih računa. Izmjenom se želi održati važnost tromjesečnih financijskih izvještaja za ekonomske analize koje provode ESB i nacionalne središnje banke i unose se sljedeće promjene: detaljnija raščlamba sektora drugih financijskih institucija, koja postaje sve važnija za analizu sektorskog financiranja i međupovezanosti; nova raščlamba inozemnih izravnih ulaganja prema odabranim financijskim instrumentima, koja je potrebna za bolje razumijevanje učinka globalizacije; obveza dostavljanja podataka za podsektor središnjih banaka kako bi se obuhvatio cijeli skup nacionalnih izvještajnih zahtjeva te dodatne raščlambe financijskih instrumenata za životno osiguranje i mirovinska prava. Smjernica ESB/2021/20 ubrzo će biti dostupna na stranicama EUR‑Lex.

Međunarodna i europska suradnja

Dvadeseti godišnji pregled međunarodne uloge eura

Upravno vijeće odobrilo je 12. svibnja 2021. 20. godišnji pregled međunarodne uloge eura te njegovu objavu. U izvješću se govori o tome kako su nerezidenti europodručja u 2020. upotrebljavali euro. Osim toga, sadržava tri tematska članka o (1) posljedicama odgovora politika EU‑a i ESB‑a na pandemiju za međunarodnu ulogu eura, (2) mogućim posljedicama izdavanja digitalne valute središnje banke na međunarodnu ulogu valuta i (3) novom skupu podataka koji pruža sveobuhvatnu i aktualnu sliku o upotrebi glavnih valuta u izdavanju računa u globalnoj trgovini. Izvješće će se objaviti 2. lipnja 2021. na mrežnim stranicama ESB‑a.

Nadzor banaka ESB‑a

Nove nadzorne ovlasti ESB‑a u skladu s uredbom o sekuritizaciji

Upravno vijeće odlučilo je 7. svibnja 2021. da je nadzor usklađenosti sa zahtjevima iz članaka 6., 7. i 8. uredbe o sekuritizaciji povezanima sa zadržavanjem rizika, transparentnošću i zabranom resekuritizacije bonitetna zadaća i, prema tome, smatra se da je u ESB‑ovoj nadležnosti. Više pojedinosti o nadzornom modelu odredit će se u sljedećim mjesecima. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije