European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Mai 2021

14 mai 2021

Operațiuni de piață

Modificări aduse deciziei privind cea de-a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung

La data de 30 aprilie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia (UE) 2021/752 (BCE/2021/21) de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (Decizia privind OTRTL III). Modificările introduse (i) vizează regimul sancționator în cazul în care rapoartele și auditurile solicitate nu sunt furnizate la timp de participanții la OTRTL III, (ii) includ dispoziții privind tratamentul reorganizărilor societăților care au loc după 31 martie 2021 în scopul calculării ratelor dobânzilor OTRTL III și (iii) conțin unele clarificări considerate necesare din motive de certitudine juridică. Versiunea consolidată neoficială a Deciziei privind OTRTL III și calendarul orientativ revizuit al OTRTL III sunt disponibile pe website-ul BCE.

Actualizarea tratamentului aplicat indicatorului efectului de levier în cadrul aferent contrapartidelor la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului

La data de 6 mai 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2021/23 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală). Modificarea prevede că indicatorul efectului de levier devine o cerință obligatorie privind fondurile proprii din Pilonul 1 în conformitate cu Regulamentul privind cerințele de capital și se va aplica începând cu data de 28 iunie 2021. Orientarea de modificare și un comunicat de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Politica macroprudențială și stabilitatea financiară

Raportul „Financial Stability Review – May 2021”

La data de 12 mai 2021, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului „Financial Stability Review – May 2021”. Această ediție evaluează implicațiile pandemiei în curs pentru funcționarea piețelor financiare, sustenabilitatea datoriei, profitabilitatea băncilor și sectorul financiar nebancar și formulează considerații privind politicile pe termen scurt și mediu. Raportul include, de asemenea, două articole de fond speciale: primul dezbate considerațiile privind stabilitatea financiară generate de „zombificarea” companiilor, iar cel de-al doilea evaluează implicațiile riscurilor climatice asupra stabilității financiare. Raportul „Financial Stability Review – May 2021” este programat să fie publicat pe website-ul BCE la data de 19 mai 2021.

Infrastructura pieței și plăți

Modificări aduse regulamentului privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică

La data de 29 aprilie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul (UE) 2021/728 (BCE/2021/17) de modificare a Regulamentului (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28) privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (Regulamentul SIPS) și a aprobat modificarea a două decizii de punere în aplicare conexe – Decizia (UE) 2021/729 (BCE/2021/18) și Decizia (UE) 2021/730 (BCE/2021/19). Actele juridice au fost finalizate după încheierea unei consultări publice care a avut loc în perioada 27 noiembrie 2020-8 ianuarie 2021. Modificările introduse în Regulamentul SIPS clarifică criteriile de stabilire a desemnării drept autoritate competentă, introduc o metodologie flexibilă și orientată spre viitor pentru identificarea sistemelor de plăți drept SIPS și stabilesc procedurile regulate care trebuie respectate atât înainte, cât și după adoptarea de către Consiliul guvernatorilor a unei decizii de identificare a unui sistem de plăți drept SIPS. Informații suplimentare referitoare la modificările SIPS sunt disponibile pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite

La data de 28 aprilie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/15, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la libertatea de informare

La data de 30 aprilie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/16, la solicitarea Cancelariei Federale a Austriei.

Avizul BCE cu privire la furnizarea anumitor împrumuturi și aplicarea cerințelor privind rezervele minime obligatorii de către Narodowy Bank Polski

La data de 7 mai 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/17, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Polonia.

Guvernanță corporativă

Calendarele ședințelor Consiliului guvernatorilor și ale Consiliului general al BCE pentru anul 2022

La data de 23 aprilie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarul ședințelor sale pentru 2022. Consiliul general a aprobat, de asemenea, calendarul ședințelor sale pentru anul respectiv. Ambele calendare sunt disponibile pe website-ul BCE.

Președintele interimar al Conferinței privind resursele umane

La data de 28 aprilie 2021, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Ildikó Ráczné Szőke, șefa Serviciului managementul talentelor din cadrul Direcției generale resurse umane (DG/RU) a BCE în funcția de președintă interimară a Conferinței privind resursele umane începând cu 1 iunie 2021 și până când numirea noului director general al DG/RU intră în vigoare.

Recomandarea către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska

La data de 6 mai 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2021/22 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska. Recomandarea va fi disponibilă în curând pe website-ul EUR-Lex.

Statistică

Modificarea Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale

La data de 29 aprilie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2021/20 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale. Modificarea vizează să asigure menținerea relevanței conturilor financiare trimestriale pentru analizele economice efectuate de BCE și băncile centrale naționale și introduce următoarele schimbări: o defalcare mai detaliată a sectorului alte instituții financiare, care a devenit tot mai important pentru analiza finanțării și interconectivității sectoriale; o nouă împărțire a investițiilor străine directe între o serie de instrumente financiare selectate, necesară pentru o mai bună înțelegere a efectelor globalizării; obligația raportării de date pentru subsectorul bănci centrale pentru a surprinde întregul set de cerințe de raportare naționale relevante; și repartizări suplimentare ale instrumentelor financiare pentru asigurările de viață și drepturile de pensie. Actul juridic modificat va fi disponibil în curând pe website-ul EUR-Lex.

Cooperarea europeană și internațională

Cel de-al 20-lea studiu anual privind rolul internațional al euro

La data de 12 mai 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat cel de-al 20-lea studiu anual privind rolul internațional al euro (The international role of the euro) și a autorizat publicarea acestuia. Raportul oferă o prezentare generală a evoluțiilor înregistrate în utilizarea euro de către rezidenți din afara zonei euro în anul 2020. De asemenea, acesta conține trei articole speciale privind: (i) implicațiile pentru rolul internațional al euro al măsurilor adoptate de UE și BCE ca răspuns la pandemie; (ii) impactul potențial al emiterii unei monede digitale a băncii centrale asupra rolului internațional al monedelor; și (iii) un nou set de date care oferă o înțelegere cuprinzătoare și actualizată a utilizării principalelor monede în facturare în cadrul schimburilor comerciale internaționale. Publicarea raportului pe website-ul BCE este prevăzută pentru data de 2 iunie 2021.

Supravegherea bancară a BCE

Noi competențe de supraveghere ale BCE conform Regulamentului privind securitizarea

La data de 7 mai 2021, Consiliul guvernatorilor a decis că supravegherea cerințelor prevăzute la articolele 6-8 din Regulamentul privind securitizarea în legătură cu retenția riscului, transparența și interdicția de resecuritizare reprezintă o atribuție prudențială și, în consecință, aceasta este considerată o competență a BCE. Detalii suplimentare privind modelul de supraveghere vor fi definite în lunile următoare. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media