European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Maj 2021

14. maj 2021

Tržne operacije

Spremembe sklepa o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja

Svet ECB je 30. aprila 2021 sprejel Sklep (EU) 2021/752 (ECB/2021/21) o spremembi Sklepa (EU) 2019/1311 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (sklep o CUODR-III). Z novim sklepom se uveljavlja naslednje: (i) spreminja se režim sankcij, sprejetih v primeru, da udeleženci v operacijah CUODR-III zahtevanih poročil in revizij ne predložijo pravočasno, (ii) za namene izračunavanja obrestnih mer v operacijah CUODR-III se uvajajo določbe v zvezi z obravnavo reorganizacij podjetij, izvedenih po 31. marcu 2021, in (iii) uvajajo se nekatera pojasnila, ki so bila potrebna zaradi pravne varnosti. Neuradno prečiščeno besedilo sklepa o CUODR-III in revidirani okvirni koledar operacij CUODR-III sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Posodobitev obravnave količnika finančnega vzvoda v okviru Eurosistema za nasprotne stranke denarne politike

Svet ECB je 6. maja 2021 sprejel Smernico ECB/2021/23 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (smernica o splošni dokumentaciji). S spremembo se uveljavlja določba, da je v skladu z uredbo o kapitalskih zahtevah količnik finančnega vzvoda zavezujoča kapitalska zahteva prvega stebra. Določba bo začela veljati 28. junija 2021. Smernica in z njo povezano sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

Pregled finančne stabilnosti, maj 2021

Svet ECB je 12. maja 2021 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti – maj 2021 (Financial Stability Review – May 2021). Tokratna izdaja obravnava vpliv pandemije na delovanje finančnih trgov, na vzdržnost dolga ter na dobičkonosnost bank in nebančnega finančnega sektorja. Predstavlja tudi dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju politik za kratkoročno in srednjeročno obdobje. Pregled vsebuje dva tematska članka: prvi obravnava posledice zombifikacije podjetij za finančno stabilnost, drugi pa ocenjuje vpliv podnebnih tveganj na finančno stabilnost. Pregled finančne stabilnosti – maj 2021 bo na spletnem mestu ECB predvidoma objavljen 19. maja 2021.

Tržna infrastruktura in plačila

Spremembe uredbe o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme

Svet ECB je 29. aprila 2021 sprejel Uredbo (EU) 2021/728 (ECB/2021/17) o spremembi Uredbe (EU) 795/2014 (ECB/2014/28) o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme (uredba o SPPS). Sprejel je tudi dva sklepa o spremembah dveh s tem povezanih izvedbenih sklepov – Sklep (EU) 2021/729 (ECB/2021/18) in Sklep (EU) 2021/730 (ECB/2021/19). Pravni akti so bili dokončani po zaključku javnega posvetovanja, ki je trajalo od 27. novembra 2020 do 8. januarja 2021. S spremembami uredbe o SPPS se pojasnjujejo merila, po katerih se določi pristojni organ, uvaja se fleksibilna in v prihodnost usmerjena metodologija za določitev plačilnih sistemov kot SPPS ter opredeljujejo postopki, ki jih je treba upoštevati pred in po tem, ko Svet ECB sprejme sklep o določitvi plačilnega sistema kot SPPS. Dodatne informacije v zvezi s spremembami uredbe o SPPS so na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence

Svet ECB je 28. aprila 2021 Mnenje CON/2021/15 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o svobodi obveščanja

Svet ECB je 30. aprila 2021 Mnenje CON/2021/16 sprejel na zahtevo urada predsednika vlade Republike Avstrije.

Mnenje ECB o dajanju nekaterih posojil in uporabi zahtev glede obveznih rezerv s strani centralne banke Narodowy Bank Polski

Svet ECB je 7. maja 2021 Mnenje CON/2021/17 sprejel na zahtevo poljskega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Koledar sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB v letu 2022

Svet ECB je 23. aprila 2021 odobril koledar sej v letu 2022. Svoj koledar sej za to leto je odobril tudi Razširjeni svet ECB. Oba koledarja sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Začasna predsednica Kadrovske konference

Svet ECB je 28. aprila 2021 imenoval Ildikó Ráczné Szőke, vodjo oddelka Poklicno usmerjanje v generalnem direktoratu ECB Kadrovska služba, za začasno predsednico Kadrovske konference od 1. junija 2021 do takrat, ko bo v veljavo stopilo imenovanje novega generalnega direktorja GD Kadrovska služba.

Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska

Svet ECB je 6. maja 2021 sprejel Priporočilo ECB/2021/22 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska. Priporočilo bo kmalu objavljeno na spletnem mestu EUR-Lex.

Statistika

Sprememba Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov

Svet ECB je 29. aprila 2021 sprejel Smernico ECB/2021/20 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov. Namen spremembe je zagotoviti, da četrtletni finančni računi ostajajo relevantni za ekonomske analize, ki jih izvajajo ECB in nacionalne centralne banke. Z novo smernico se uvajajo tudi naslednje spremembe: podrobna razčlenitev sektorja drugih finančnih institucij, ki postaja vse pomembnejši za analizo financiranja in medsebojno povezanost sektorjev; nova razčlenitev neposrednih tujih naložb po izbranih finančnih instrumentih, ki je potrebna za boljše razumevanje učinkov globalizacije; obvezno poročanje podatkov za podsektor centralnih bank, da se zajame celoten nabor relevantnih zahtev za nacionalno poročanje; dodatne razčlenitve življenjskih in pokojninskih zavarovanj po finančnih instrumentih. Spremenjeni pravni akt bo kmalu na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Dvajseti letni pregled mednarodne vloge eura

Svet ECB je 12. maja 2021 potrdil 20. letni pregled mednarodne vloge eura in odobril njegovo objavo. Poročilo predstavlja, kako so euro v letu 2020 uporabljali nerezidenti euroobmočja. Vsebuje tudi tri tematske članke: (i) posledice odzivanja EU in ECB na pandemijo za mednarodno vlogo eura, (ii) možne posledice izdaje centralnobančne digitalne valute za mednarodno vlogo valut, (iii) nov podatkovni niz, ki omogoča celovito in aktualno razumevanje uporabe glavnih valut v fakturiranju svetovne trgovinske menjave. Poročilo bo na spletnem mestu ECB predvidoma objavljeno 2. junija 2021.

Bančni nadzor v ECB

Nove nadzorne pristojnosti ECB po uredbi o listinjenju

Svet ECB je 7. maja 2021 sklenil, da nadzor izpolnjevanja zahtev iz členov 6 do 8 uredbe o listinjenju, ki obravnavajo zadržanje tveganja, preglednost in prepoved relistinjenja, predstavlja nalogo bonitetnega nadzora in zato spada v pristojnost ECB. Nadaljnje podrobnosti nadzornega modela bodo opredeljene v prihodnjih mesecih. S tem povezano sporočilo za javnost bo kmalu objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije