Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2021. május

2021. május 14.

Piaci műveletek

A célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló határozat módosításai

A Kormányzótanács 2021. április 30-án elfogadta a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról (TLTRO-III) szóló (EU) 2019/1311 határozatot módosító (EU) 2021/752 (EKB/2021/21) határozatot (TLTRO-III határozat). A változtatások i) módosítják az akkor alkalmazott szankciókat, amikor a TLTRO-III résztvevői nem adják be a kötelező jelentéseket és ellenőrzéseket; ii) a 2021. március 31. utáni vállalati átszervezések kezelésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaznak a TLTRO-III kamatok kiszámítása céljából és iii) a jogbiztonsághoz szükségesnek ítélt pontosításokat tartalmaznak. A TLTRO-III határozat egységes szerkezetbe foglalt, nem hivatalos változata és a módosított TLTRO-III indikatív naptár az EKB honlapján tekinthetők meg.

A tőkeáttételi mutató kezelésének aktualizálása az eurorendszer monetáris politikai partneri keretrendszerében

2021. május 6-án a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2021/23 iránymutatást az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról (az általános dokumentációról szóló iránymutatás). A módosítás úgy rendelkezik, hogy a tőkeáttételi mutató a tőkekövetelményekről szóló rendelet értelmében első pillér szerinti kötelező érvényű szavatolótőke-követelmény lesz, és 2021. június 28-án hatályba lép. A módosító iránymutatás és a kapcsolódó sajtóközlemény megtekinthető az EKB honlapján.

Makroprudenciális politika, pénzügyi stabilitás

Pénzügyi stabilitási jelentés, 2021. május

A Kormányzótanács 2021. május 12-én engedélyezte a 2021. májusi Pénzügyi stabilitási jelentés publikálását. A jelentésben felmérjük a jelenleg zajló világjárványnak a pénzügyi piac működését, az adósságfenntarthatóságot, a banki nyereségességet és a bankon kívüli pénzügyi szektort érintő vonatkozásait, valamint rövid és középtávra egyaránt szakpolitikai megfontolásokat fogalmazunk meg. A jelentésben két külön cikk is található: az első a zombi vállalatok elszaporodásának pénzügyi stabilitási vonatkozásait taglalja, a második pedig a klímakockázat pénzügyi stabilitási hatásait méri fel. A 2021. májusi Pénzügyi stabilitási jelentés várhatóan szerint 2021. május 19-én jelenik meg az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló EKB-rendelet módosításai

A Kormányzótanács 2021. április 29-én elfogadta az (EU) 2021/728 (EKB/2021/17) rendeletet, amely a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló 795/2014/EU (EKB/2014/28) rendeletet (SIPS rendelet) módosítja, valamint módosításokat fogadott el két kapcsolódó végrehajtási határozatról: (EU) 2021/729 határozat (EKB/2021/18) és (EU) 2021/730 határozat (EKB/2021/19). Ezeket a jogi aktusokat a 2020. november 27-től 2021. január 8-ig tartó nyilvános konzultáció lezárulta után véglegesítettük. A SIPS-rendelettel bevezetett módosítások pontosítják azokat a kritériumokat, amelyek valamely illetékes hatóság kijelölését határozzák meg, bevezetnek egy olyan rugalmas és előretekintő módszertant, amellyel a fizetési rendszerek SIPS-ként azonosíthatók, valamint olyan jogszerű eljárásmódokat fektetnek le, amelyeket azelőtt és azután is tiszteletben kell tartani, hogy a Kormányzótanács határozatot hoz valamely fizetési rendszer SIPS-nek való nyilvánításáról. A SIPS módosításokkal kapcsolatos további információk az EKB honlapján olvashatók.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2021. április 28-án elfogadta a CON/2021/15 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény az információszabadságról

A Kormányzótanács 2021. április 30-án elfogadta a CON/2021/16 véleményt, amelyet az Osztrák Szövetségi Kancelláriahivatal felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény bizonyos hitelek nyújtásáról és a kötelező tartalékképzési követelmények Narodowy Bank Polski általi alkalmazásáról

2021. május 7-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2021/17 véleményt, amelyet a lengyel pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB Kormányzótanácsa és Általános Tanácsa 2022. évi ülésezési rendjei

A Kormányzótanács 2021. április 23-án elfogadta a 2022. évre vonatkozó ülésezési rendjét. Az Általános Tanács szintén jóváhagyta a 2022. évre vonatkozó ülésezési rendjét. Mindkét ülésnaptár az EKB honlapján olvasható.

Az Emberi Erőforrások Konferenciájának megbízott elnöke

A Kormányzótanács 2021. április 28-án Ráczné Szőke Ildikót, az EKB Emberi Erőforrások Főigazgatósága Tehetséggondozó Osztályának vezetőjét nevezte ki az Emberi Erőforrások Konferenciájának megbízott elnökévé 2021. június 1-ji hatállyal addig az időpontig, amikor a főigazgatóság élén egy új főigazgató kinevezése életbe lép.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2021. május 6-án elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2021/22 ajánlást a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról. A módosított rendelet hamarosan megtekinthető az EUR-Lex portálon.

Statisztika

Iránymutatás az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatás módosításáról

A Kormányzótanács 2021. április 29-én elfogadta az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatást módosító EKB/2021/20 iránymutatást. A módosítás célja annak biztosítása, hogy a negyedéves pénzügyi számlák továbbra is relevánsak legyenek az EKB és a nemzeti központi bankok által végzett gazdasági elemzésekhez, és a következő változásokat tartalmazza: az egyéb pénzügyi intézmények szektorának részletesebb bontása, amely egyre fontosabb a szektorális finanszírozás és kölcsönös összekapcsolódások elemzésében; a működőtőke-beruházások egyes pénzügyi instrumentumok szerinti új bontása, amelyre a globalizációs hatások jobb értelmezéséhez van szükség; a központi banki alszektor kötelező adatszolgáltatása annak érdekében, hogy a releváns országos adatszolgáltatási követelmények teljes körét lefedje; az életbiztosítás és nyugdíjjogosultságok pénzügyi instrumentumainak további bontása. Az új jogi aktus hamarosan megtekinthető az EUR-Lex portálon.

Nemzetközi és európai szintű együttműködés

Az euro nemzetközi szerepének 20. éves áttekintése

A Kormányzótanács 2021. május 12-én jóváhagyta az euro nemzetközi szerepének 20. éves áttekintését, és engedélyezte a publikálását. A jelentésben áttekintést adunk az az euroövezeten kívüli rezidensek általi 2020. évi eurohasználat alakulásáról. Ezenkívül három külön cikket is tartalmaz: i) az unió és az EKB világjárványra adott válaszlépéseinek kihatása az euro nemzetközi szerepére; ii) jegybanki digitális valuta kibocsátásának potenciális hatása a pénznemek nemzetközi szerepére; és iii) olyan új adatállomány, amely lehetővé teszi a nagyobb pénznemek globális kereskedési számlázásban való használatának átfogó és naprakész értelmezését. A jelentés a tervek szerint 2021. június 2-án jelenik meg az EKB honlapján.

Az EKB bankfelügyelete

Az EKB-nak az értékpapírosításról szóló rendelet szerinti új felügyeleti kompetenciái

A Kormányzótanács 2021. május 7-én úgy határozott, hogy az értékpapírosításról szóló rendelet 6–8. cikkében a kockázatmegtartásról, átláthatóságról és az újra-értékpapírosítás tilalmáról szóló követelmények prudenciális feladatok, ezért felügyeletüket az EKB kompetenciájába tartozónak tekintik. A felügyeleti modell további részleteit az elkövetkező hónapokban határozzuk meg. Az erről szóló sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok