European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2021. május

2021. május 14.

Piaci műveletek

A célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló határozat módosításai

A Kormányzótanács 2021. április 30-án elfogadta a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról (TLTRO-III) szóló (EU) 2019/1311 határozatot módosító (EU) 2021/752 (EKB/2021/21) határozatot (TLTRO-III határozat). A változtatások i) módosítják az akkor alkalmazott szankciókat, amikor a TLTRO-III résztvevői nem adják be a kötelező jelentéseket és ellenőrzéseket; ii) a 2021. március 31. utáni vállalati átszervezések kezelésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaznak a TLTRO-III kamatok kiszámítása céljából és iii) a jogbiztonsághoz szükségesnek ítélt pontosításokat tartalmaznak. A TLTRO-III határozat egységes szerkezetbe foglalt, nem hivatalos változata és a módosított TLTRO-III indikatív naptár az EKB honlapján tekinthetők meg.

A tőkeáttételi mutató kezelésének aktualizálása az eurorendszer monetáris politikai partneri keretrendszerében

2021. május 6-án a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2021/23 iránymutatást az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról (az általános dokumentációról szóló iránymutatás). A módosítás úgy rendelkezik, hogy a tőkeáttételi mutató a tőkekövetelményekről szóló rendelet értelmében első pillér szerinti kötelező érvényű szavatolótőke-követelmény lesz, és 2021. június 28-án hatályba lép. A módosító iránymutatás és a kapcsolódó sajtóközlemény megtekinthető az EKB honlapján.

Makroprudenciális politika, pénzügyi stabilitás

Pénzügyi stabilitási jelentés, 2021. május

A Kormányzótanács 2021. május 12-én engedélyezte a 2021. májusi Pénzügyi stabilitási jelentés publikálását. A jelentésben felmérjük a jelenleg zajló világjárványnak a pénzügyi piac működését, az adósságfenntarthatóságot, a banki nyereségességet és a bankon kívüli pénzügyi szektort érintő vonatkozásait, valamint rövid és középtávra egyaránt szakpolitikai megfontolásokat fogalmazunk meg. A jelentésben két külön cikk is található: az első a zombi vállalatok elszaporodásának pénzügyi stabilitási vonatkozásait taglalja, a második pedig a klímakockázat pénzügyi stabilitási hatásait méri fel. A 2021. májusi Pénzügyi stabilitási jelentés várhatóan szerint 2021. május 19-én jelenik meg az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló EKB-rendelet módosításai

A Kormányzótanács 2021. április 29-én elfogadta az (EU) 2021/728 (EKB/2021/17) rendeletet, amely a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázási követelményekről szóló 795/2014/EU (EKB/2014/28) rendeletet (SIPS rendelet) módosítja, valamint módosításokat fogadott el két kapcsolódó végrehajtási határozatról: (EU) 2021/729 határozat (EKB/2021/18) és (EU) 2021/730 határozat (EKB/2021/19). Ezeket a jogi aktusokat a 2020. november 27-től 2021. január 8-ig tartó nyilvános konzultáció lezárulta után véglegesítettük. A SIPS-rendelettel bevezetett módosítások pontosítják azokat a kritériumokat, amelyek valamely illetékes hatóság kijelölését határozzák meg, bevezetnek egy olyan rugalmas és előretekintő módszertant, amellyel a fizetési rendszerek SIPS-ként azonosíthatók, valamint olyan jogszerű eljárásmódokat fektetnek le, amelyeket azelőtt és azután is tiszteletben kell tartani, hogy a Kormányzótanács határozatot hoz valamely fizetési rendszer SIPS-nek való nyilvánításáról. A SIPS módosításokkal kapcsolatos további információk az EKB honlapján olvashatók.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2021. április 28-án elfogadta a CON/2021/15 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény az információszabadságról

A Kormányzótanács 2021. április 30-án elfogadta a CON/2021/16 véleményt, amelyet az Osztrák Szövetségi Kancelláriahivatal felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény bizonyos hitelek nyújtásáról és a kötelező tartalékképzési követelmények Narodowy Bank Polski általi alkalmazásáról

2021. május 7-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2021/17 véleményt, amelyet a lengyel pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB Kormányzótanácsa és Általános Tanácsa 2022. évi ülésezési rendjei

A Kormányzótanács 2021. április 23-án elfogadta a 2022. évre vonatkozó ülésezési rendjét. Az Általános Tanács szintén jóváhagyta a 2022. évre vonatkozó ülésezési rendjét. Mindkét ülésnaptár az EKB honlapján olvasható.

Az Emberi Erőforrások Konferenciájának megbízott elnöke

A Kormányzótanács 2021. április 28-án Ráczné Szőke Ildikót, az EKB Emberi Erőforrások Főigazgatósága Tehetséggondozó Osztályának vezetőjét nevezte ki az Emberi Erőforrások Konferenciájának megbízott elnökévé 2021. június 1-ji hatállyal addig az időpontig, amikor a főigazgatóság élén egy új főigazgató kinevezése életbe lép.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2021. május 6-án elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2021/22 ajánlást a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról. A módosított rendelet hamarosan megtekinthető az EUR-Lex portálon.

Statisztika

Iránymutatás az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatás módosításáról

A Kormányzótanács 2021. április 29-én elfogadta az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatást módosító EKB/2021/20 iránymutatást. A módosítás célja annak biztosítása, hogy a negyedéves pénzügyi számlák továbbra is relevánsak legyenek az EKB és a nemzeti központi bankok által végzett gazdasági elemzésekhez, és a következő változásokat tartalmazza: az egyéb pénzügyi intézmények szektorának részletesebb bontása, amely egyre fontosabb a szektorális finanszírozás és kölcsönös összekapcsolódások elemzésében; a működőtőke-beruházások egyes pénzügyi instrumentumok szerinti új bontása, amelyre a globalizációs hatások jobb értelmezéséhez van szükség; a központi banki alszektor kötelező adatszolgáltatása annak érdekében, hogy a releváns országos adatszolgáltatási követelmények teljes körét lefedje; az életbiztosítás és nyugdíjjogosultságok pénzügyi instrumentumainak további bontása. Az új jogi aktus hamarosan megtekinthető az EUR-Lex portálon.

Nemzetközi és európai szintű együttműködés

Az euro nemzetközi szerepének 20. éves áttekintése

A Kormányzótanács 2021. május 12-én jóváhagyta az euro nemzetközi szerepének 20. éves áttekintését, és engedélyezte a publikálását. A jelentésben áttekintést adunk az az euroövezeten kívüli rezidensek általi 2020. évi eurohasználat alakulásáról. Ezenkívül három külön cikket is tartalmaz: i) az unió és az EKB világjárványra adott válaszlépéseinek kihatása az euro nemzetközi szerepére; ii) jegybanki digitális valuta kibocsátásának potenciális hatása a pénznemek nemzetközi szerepére; és iii) olyan új adatállomány, amely lehetővé teszi a nagyobb pénznemek globális kereskedési számlázásban való használatának átfogó és naprakész értelmezését. A jelentés a tervek szerint 2021. június 2-án jelenik meg az EKB honlapján.

Az EKB bankfelügyelete

Az EKB-nak az értékpapírosításról szóló rendelet szerinti új felügyeleti kompetenciái

A Kormányzótanács 2021. május 7-én úgy határozott, hogy az értékpapírosításról szóló rendelet 6–8. cikkében a kockázatmegtartásról, átláthatóságról és az újra-értékpapírosítás tilalmáról szóló követelmények prudenciális feladatok, ezért felügyeletüket az EKB kompetenciájába tartozónak tekintik. A felügyeleti modell további részleteit az elkövetkező hónapokban határozzuk meg. Az erről szóló sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok