Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

veljača 2021.

19. veljače 2021.

Tržišne operacije

Godišnji pregled popisa prihvatljivih neuređenih tržišta i popisa priznatih agencija u okviru Eurosustava za kolateral

Nakon godišnjeg pregleda tih popisa Upravno vijeće 22. siječnja 2021. odlučilo je dodati tržište SI ENTER na popis prihvaćenih neuređenih tržišta i dvije agencije (UAB Valstybės investicinis kapitalas (VIK) i Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB)) na popis priznatih agencija. Oba popisa mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Izmjena odluke o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja

Upravno vijeće donijelo je 29. siječnja 2021. Odluku (EU) 2021/124 (ESB/2021/3) o izmjeni Odluke (EU) 2019/1311 o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (ESB/2019/21). Osim toga Upravno vijeće odlučilo je sljedeće za razdoblje do 15. veljače 2021.: (1) dopuštene su promjene sastava grupe za treću seriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja uključivanjem novih članova koji nisu u drugoj priznatoj grupi za treću seriju ciljanih operacija dugoročnijeg financiranja i (2) druge ugovorne strane koje su pojedinačno sudjelovale u prethodnim operacijama treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg financiranja mogu formirati nove grupe za treću seriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja kako bi im se omogućilo grupno sudjelovanje od sedme operacije treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg financiranja. Revidirani kalendar treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Zajedničko stajalište Eurosustava o održivom i odgovornom ulaganju u svjetlu klimatskih promjena u portfeljima koji se ne drže za potrebe monetarne politike

Upravno vijeće donijelo je 3. veljače 2021. zajedničko stajalište Eurosustava za praktičnu primjenu načela održivog i odgovornog ulaganja u svjetlu klimatskih promjena u portfeljima ESB‑a i nacionalnih središnjih banaka europodručja nominiranima u eurima koji se ne drže za potrebe monetarne politike. Zajedničko stajalište osnova je za mjerenje emisija stakleničkih plinova i drugih parametara održivog i odgovornog ulaganja za te portfelje. Eurosustav namjerava u sljedeće dvije godine početi objavljivati godišnje pokazatelje povezane s klimatskim promjenama za te vrste portfelja. Priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Izmjene Odluke o privremenom hitnom programu kupnje zbog pandemije

Upravno vijeće donijelo je 10. veljače 2021. izmjene Odluke (EU) 2020/440 o privremenom hitnom programu kupnje zbog pandemije (ESB/2020/17). Izmijenjenim pravnim aktom (Odluka (EU) 2021/174 (ESB/2021/6) provode se odluke koje je Upravno vijeće donijelo u vezi s hitnim programom kupnje zbog pandemije 10. prosinca 2020.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Izmjene sporazuma o platformi TARGET2-Securities

Upravno vijeće odobrilo je 22. siječnja 2021. tehničke izmjene Okvirnog sporazuma o platformi TARGET2-Securities i Sporazuma o sudjelovanju valute na platformi TARGET2-Securities. Izmjene se odnose na sljedeće dijelove sporazuma: Prilog 1. (Definicije), Prilog 5. (Opis usluga), Prilog 8. (Upravljanje) i Prilog 9. (Upravljanje promjenama i objavama). Ugovorne stranke ubrzo će potpisati oba izmijenjena dokumenta.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe u pogledu prekograničnih plaćanja u Uniji

Upravno vijeće donijelo je 25. siječnja 2021. Mišljenje CON/2021/3 na zahtjev Vijeća Europske unije.

Upravljanje

Preporuka ESB‑a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Deutsche Bundesbank

Upravno vijeće donijelo je 4. veljače 2021. Preporuku ESB/2021/4 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Deutsche Bundesbank.

Preporuka ESB‑a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Eesti Pank

Upravno vijeće donijelo je 4. veljače 2021. Preporuku ESB/2021/5 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Eesti Pank.

Imenovanje nove članice Odbora za nadzor eurske kratkoročne kamatne stope

Upravno vijeće imenovalo je 15. veljače 2021. direktoricu glavne uprave Operacije na tržištu Imène Rahmouni-Rousseau za novu članicu iz ESB‑a u Odboru za nadzor eurske kratkoročne kamatne stope (€STR), pri čemu je imenovanje odmah stupilo na snagu. Do imenovanja je došlo zato što je bivša članica Odbora Cornelia Holthausen nedavno preuzela nove dužnosti unutar ESB‑a. Odbor za nadzor €STR‑a provjerava i kritički preispituje sve aspekte postupka utvrđivanja €STR‑a te izvješćuje o njima u skladu sa smjernicom o €STR‑u. Više informacija o Odboru za nadzor €STR‑a možete pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Godišnji financijski izvještaji ESB‑a za 2020.

Upravno vijeće odobrilo je 17. veljače 2021. revidirane financijske izvještaje ESB‑a za financijsku godinu 2020. Godišnji financijski izvještaji, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost, objavljeni su na mrežnim stranicama ESB‑a 18. veljače 2021.

Statistika

Izmjene uredbe o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama i uredbe o bilančnim stavkama kreditnih institucija i sektora monetarnih financijskih institucija

Upravno vijeće donijelo je 22. siječnja 2021. Uredbu ESB/2021/1 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (preinačena uredba o minimalnim pričuvama) i Uredbu ESB/2021/2 o bilančnim stavkama kreditnih institucija i sektora monetarnih financijskih institucija (preinačena uredba o bilančnim stavkama). Izmjene u preinačenoj uredbi o minimalnim pričuvama odnose se na: širenje skupa kreditnih institucija koje podliježu minimalnim obveznim pričuvama na sistemska investicijska društva, uvjete za uračunavanje sredstava u obvezne pričuve te uvjete za izvješćivanje o osnovici za obračun pričuve na agregiranoj osnovi. Izmjenama u preinačenoj uredbi o bilančnim stavkama omogućit će se prikupljanje novih statističkih podataka za analizu monetarnih i kreditnih kretanja u europodručju od početka 2022. Nacrt izmijenjene uredbe o bilančnim stavkama bio je dostupan javnosti od veljače 2020. u sklopu javnog savjetovanja. Izjava o povratnim informacijama, u kojoj su sažeto prikazani odgovori dobiveni u sklopu javnog savjetovanja i kasnije izmjene u preinačenoj uredbi o bilančnim stavkama, može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Nadzor banaka

Nadzorni prioriteti za 2021., procjena rizika i ranjivosti te agregatni rezultati postupka nadzorne provjere i ocjene u 2020.

Upravno vijeće 19. i 26. siječnja 2021. nije imalo prigovor na prijedloge Nadzornog odbora da objavi informacije o prioritetima nadzora banaka za 2021. te procjeni rizika i ranjivosti kao i agregatne rezultate postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP) u 2020. Dokumenti o nadzornim prioritetima za 2021., procjeni rizika i ranjivosti, izvješću o SREP‑u te povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Usklađenost sa Smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o zahtjevima za nadzorno izvješćivanje i objavljivanje u skladu s »brzim rješenjem« za CRR kao odgovor na pandemiju bolesti COVID‑19

Upravno vijeće 27. siječnja 2021. nije imalo prigovor na prijedloge Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako je postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire usklađeno s: (a) EBA‑inim Smjernicama o zahtjevima za nadzorno izvješćivanje i objavljivanje u skladu s »brzim rješenjem« za CRR kao odgovor na pandemiju bolesti COVID‑19 (EBA/GL/2020/11) i (b) Smjernicama o izmjeni Smjernica EBA/GL/2018/01 za jedinstvenu objavu u skladu s člankom 473.a Uredbe (EU) br. 575/2013 (CRR) u pogledu prijelaznih odredbi za ublažavanje učinka uvođenja MSFI‑ja 9 na regulatorni kapital radi osiguranja usklađenosti s »brzim rješenjem« za CRR kao odgovorom na pandemiju bolesti COVID‑19 (EBA/GL/2020/12). Brzo rješenje za CRR dio je niza mjera koje su europske institucije poduzele kako bi ublažile učinak pandemije bolesti COVID‑19 na institucije u svim državama članicama EU‑a. Fleksibilnost predviđena postojećim pravilima povećava se određenim prilagodbama uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRR), uključujući privremene mjere kojima se, među ostalim, jačaju kreditni tokovi poduzećima i kućanstvima, čime se podupire gospodarstvo EU‑a.

Usklađenost s EBA‑inim Smjernicama o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima na otplatu kredita koji se primjenjuju u kontekstu krize uzrokovane COVID‑om 19

Upravno vijeće 28. siječnja 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako će postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA‑inim Smjernicama kojima se izmjenjuju Smjernice EBA/GL/2020/02 o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima na otplatu kredita koji se primjenjuju u kontekstu krize uzrokovane COVID‑om 19 (EBA/GL/2020/15). Imajući u vidu drugi val pandemije bolesti COVID‑19 i povezana ekonomska ograničenja u nekoliko država članica EU‑a, EBA je odlučila ponovno aktivirati smjernice o moratorijima i zamijeniti prethodni rok za početak primjene moratorija, 30. rujna 2020., novim rokom, 31. ožujka 2021.

Usklađenost s EBA‑inim Smjernicama o pobližem određivanju i objavi pokazatelja sistemske važnosti

Upravno vijeće 8. veljače 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako će postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA‑inim Smjernicama o pobližem određivanju i objavi pokazatelja sistemske važnosti (EBA/GL/2020/14). Smjernicama EBA/GL/2020/14 određuju se podatci i pokazatelji koji se upotrebljavaju u procjeni za utvrđivanje globalnih sistemski važnih institucija (GSV institucija) od 2021., tj. od postupka na temelju informacija na kraju 2020. EBA‑ina metodologija za utvrđivanje GSV institucija u velikoj je mjeri usklađena s pristupom Bazelskog odbora za nadzor banaka u utvrđivanju globalnih sistemski važnih banaka te novim zahtjevima iz pete direktive o kapitalnim zahtjevima (CRD V).

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije