Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2021. február

2021. február 19.

Piaci műveletek

Az eurorendszer fedezeti keretrendszerében elfogadható szabályozatlan piacok és elismert ügynökségek jegyzékeinek éves felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2021. január 22-én úgy határozott, hogy az említett jegyzékek éves felülvizsgálatának eredményeként felveszi a SI ENTER piacot az elfogadható szabályozatlan piacok jegyzékére, valamint két ügynökséget (UAB Valstybės investicinis kapitalas (VIK); Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB)) az elismert ügynökségek jegyzékébe. Mindkét jegyzék az EKB honlapján olvasható.

A célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló határozat módosítása

A Kormányzótanács 2021. január 29-én elfogadta a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról (TLTRO-III) szóló (EU) 2019/1311 (EKB/2019/21) határozatot módosító (EU) 2021/124 (EKB/2021/3) határozatot. A testület emellett úgy határozott, hogy 2021. február 15-ig bezárólag: i) megengedett valamely TLTRO-III csoport összetételének a módosítása oly módon, hogy új TLTRO-III csoporttagokat fogadnak be olyan hitelintézetekre korlátozva, amelyek nem részei más elismert TLTRO-III csoportnak és ii) az előző TLTRO-III műveletekben egyénileg részt vevő ügyfelek új TLTRO-III csoportokat képezhetnek azért, hogy lehetőségük legyen a hetedik TLTRO-III művelettől kezdve a csoportszintű részvételre. A módosított TLTRO-III naptár az EKB honlapján tekinthető meg.

Az eurorendszer közös állásfoglalása az éghajlatváltozással kapcsolatos fenntartható, felelősségteljes befektetésekről nem monetáris politikai portfóliókba

A Kormányzótanács 2021. február 3-án elfogadta az eurorendszer közös állásfoglalását, amely azon fenntartható és felelősségteljes befektetések alapelveinek gyakorlati megvalósításával foglalkozott, amelyek az éghajlatváltozáshoz kapcsolódnak és az EKB és az euroövezeti nemzeti központi bankok euroalapú, nem monetáris politikai portfólióiban találhatók. A közös állásfoglalás előkészíti a terepet az üvegházhatású gázkibocsátás méréséhez, valamint a szóban forgó befektetési portfóliók egyéb fenntartható és felelősségteljes mérőszámainak kidolgozásához. Az eurorendszer az elkövetkező két évben tervezi megkezdeni a portfóliók klímával kapcsolatos éves szintű mérőszámainak közzétételét. Az erről szóló sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról szóló határozat módosításai

A Kormányzótanács 2021. február 10-én elfogadta az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról (PEPP) szóló (EU) 2020/440 határozat módosításait (EKB/2020/17). Az átdolgozott jogi aktus [(EU) 2021/174 határozat (EKB/2021/6)] azokat a PEPP-pel kapcsolatos határozatokat hajtja végre, amelyeket a Kormányzótanács 2020. december 10-én hozott.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A TARGET2-Securities megállapodások módosításai

A Kormányzótanács 2021. január 22-én jóváhagyta a TARGET2-Securities keretmegállapodás és a TARGET2-Securities devizarészvételi megállapodás technikai módosításait. Az aktualizálás a megállapodások következő részeit érinti: 1. ütemterv (meghatározások), 5. ütemterv (szolgáltatás leírása), 8. ütemterv (irányítás), 9. ütemterv (változás- és közzététel-menedzsment). A szerződő felek hamarosan aláírják a két módosított dokumentumot.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény az Unión belüli, határokon átnyúló fizetésekről szóló rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2021. január 25-én elfogadta a CON/2021/3 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának a felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsának a Deutsche Bundesbank külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2021. február 4-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2021/4 ajánlást a Deutsche Bundesbank külső könyvvizsgálóiról.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsának az Eesti Pank külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2021. február 4-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2021/5 ajánlást az Eesti Pank külső könyvvizsgálóiról.

Új tag kinevezése a rövid lejáratú eurokamatlábért felelős Felvigyázó Bizottságba

A Kormányzótanács 2021. február 15-én azonnali hatállyal Imène Rahmouni-Rousseau-t, a Piaci Műveletek szakterület főigazgatóját nevezte ki az EKB részéről új tagnak a rövid lejáratú eurokamatlábért (€STR) felelős Felvigyázó Bizottságba. A kinevezés Cornelia Holthausen, volt bizottsági tag pozícióváltását követi, ahogy nemrégiben új feladatkört vett át az EKB-ban. Az €STR Felvigyázó Bizottság áttekinti, megkérdőjelezi és jelenti az €STR meghatározási folyamatának a vonatkozó iránymutatásban felvázolt egyes aspektusait. Az €STR Felvigyázó Bizottsággal kapcsolatos további információk az EKB honlapján találhatók.

Az EKB 2020-as Éves beszámolója

A Kormányzótanács 2021. február 17-én elfogadta az EKB 2020. pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött pénzügyi kimutatásait. Az Éves beszámoló és a kapcsolódó sajtóközlemény 2021. február 18-án jelent meg az EKB honlapján.

Statisztika

A kötelező tartalékképzési követelmények alkalmazásáról szóló rendelet és a hitelintézetek és a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegének mérlegtételeiről szóló rendelet átdolgozása

A Kormányzótanács 2021. január 22-én elfogadta a kötelező tartalék képzéséről szóló EKB/2021/1 (átdolgozott MRR-)rendeletet, valamint a hitelintézetek és a monetáris pénzügyi intézmények ágazati összevont mérlegéről szóló EKB/2021/2 (átdolgozott BSI-)rendeletet. Az átdolgozott MRR-rendeletben a következőket módosítják: a tartalékképzésre kötelezett egyéb hitelintézetek köre, amelyet kiterjesztenek a rendszerszinten jelentős befektetési vállalkozásokra; azok a feltételek, amelyek alapján a forrásokat beszámítják a kötelező tartalékba; a tartalékbázis aggregált alapú jelentésének feltételei. Az átdolgozott BSI-rendeletben található módosítások 2022 elejétől adnak új statisztikákat az euroövezetben a pénzmennyiség és a hitelállomány alakulásának elemzéséhez. Az átdolgozott BSI-rendelettervezetet 2020 februárjában bocsátották nyilvános konzultációra. A visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozatot, amelyben a nyilvános konzultáció során kapott válaszokat összegzik, és az átdolgozott BSI-rendelettervezetbe később belefoglalt módosításokat az EKB honlapján olvashatjuk.

Bankfelügyelet

A 2021. év felügyeleti prioritásai, a kockázatok és sérülékeny pontok értékelése, a 2020. évi felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás aggregált eredményei

A Kormányzótanács 2021. január 19-én és 26-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy hozza nyilvánosságra egyrészt a 2021. év felügyeleti prioritásaival, valamint a kockázatok és sérülékeny pontok értékelésével kapcsolatos információkat, másrészt pedig a 2020. évi felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) aggregált eredményeit. A 2021. év felügyeleti prioritásaival kapcsolatos információk, a kockázatok és sérülékeny pontok értékelése, a SREP-jelentés és a sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján olvashatók.

Megfelelés az Európai Bankhatóság (EBH) iránymutatásainak a felügyeleti adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelményekről a Covid19-világjárvánnyal összefüggő CRR gyorsintézkedéssel (CRR „quick fix”) összhangban

A Kormányzótanács 2021. január 27-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az Európai Bankhatóságot arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében tiszteletben tartja a következőket: a) EBH-iránymutatások a felügyeleti adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelményekről a Covid19-világjárvánnyal összefüggő CRR gyorsintézkedéssel (CRR „quick fix”) összhangban (EBA/GL/2020/11); b) iránymutatás az IFRS 9 standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére szolgáló átmeneti szabályok tekintetében a 2013/575/EU rendelet 473a. cikke szerinti egységes nyilvánosságra hozatalról szóló EBA/GL/2018/01 iránymutatásnak a CRR Covid19-világjárvánnyal összefüggő gyors módosításának való megfelelés biztosítását célzó módosításáról (EBA/GL/2020/12). A CRR gyorsintézkedés az európai intézmények által hozott intézkedéssorozat része, amellyel enyhíteni szándékozzák a koronavírus- (Covid19)-világjárványnak az EU-tagállamok intézményeire gyakorolt hatását. A meglevő szabályok által már biztosított rugalmasság mellett bizonyos korrekciókat, így például átmeneti intézkedéseket vezet be a tőkekövetelményekről szóló rendeletbe (CRR), amelyek célja többek között a vállalati és háztartási kihelyezések bővítése, ami az EU gazdaságát támogatja.

Megfelelés a Covid19-válságra tekintettel alkalmazott jogalkotási és nem jogalkotási jellegű hiteltörlesztési fizetési moratóriumokról szóló EBH-iránymutatásoknak

A Kormányzótanács 2021. január 28-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek tekintetében megfelel a Covid19-válságra tekintettel alkalmazott jogalkotási és nem jogalkotási jellegű hiteltörlesztési moratóriumokról szóló EBA/GL/2020/02 iránymutatásokat módosító EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2020/15). A Covid19-világjárvány második hullámára és a több uniós tagállamban bevezetett gazdasági megszorításokra tekintettel az EBH a moratóriumokról szóló iránymutatások aktiválása mellett döntött, és a moratóriumok alkalmazására az előző 2020. szeptember 30-i határidőt 2021. március 31-i határidőre cserélte le.

Megfelelés a rendszerszintű jelentőség mutatóinak meghatározásáról és nyilvánosságra hozataláról szóló EBH-iránymutatásoknak

A Kormányzótanács 2021. február 8-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek esetében az EKB megfelel a rendszerszintű jelentőség mutatóinak meghatározásáról és nyilvánosságra hozataláról szóló EBH-iránymutatásoknak (EBA/GL/2020/14). Az iránymutatások meghatározzák azokat az adatokat és mutatókat, amelyeket a globális rendszerszinten jelentős intézmények (G-SII-k) 2020 végi információkon alapuló azonosítási eljárásában 2021-től használni kell. Az EBH G-SII-azonosítási módszertana szorosan követi a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottságnak (BCBS) a globális rendszerszinten jelentős bankok (BCBS-terminológiával G-SIB-ek) azonosításához használt megközelítését, valamint a tőkekövetelményekről szóló ötödik EU-irányelvben (CRD V) előírt új követelményeket.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok