Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EKB 2020. évi pénzügyi kimutatásai

2021. február 18.

  • Az EKB nyeresége 1,6 milliárd € volt (2019: 2,4 milliárd €), amely teljes egészében felosztásra kerül a nemzeti központi bankok között
  • A monetáris politikai célú értékpapír-állományból származó nettó kamatbevétel: 1,3 milliárd € (2019: 1,4 milliárd €)
  • Az EKB mérlegfőösszege 569 milliárd euróra emelkedett (2019: 457 milliárd €)

Az Európai Központi Bank (EKB) könyvvizsgáló által ellenőrzött 2020. évi pénzügyi kimutatásai szerint a tárgyévi nyereség 1643 millió €(2019: 2366 millió €). Az előző évhez viszonyított 722 millió eurós csökkenés hátterében elsősorban a nemzetközi tartalékokon és a monetáris politikai célú értékpapír-állományon keletkezett alacsonyabb nettó kamatbevétel áll. A Kormányzótanács döntése nyomán emellett 48 millió eurót átcsoportosítottunk az EKB pénzügyi kockázatokra képzett céltartalékába, így az EKB nyeresége ennek megfelelő összeggel csökkent.

2020-ban a teljes nettó kamatbevétel 2017 millió eurót tett ki (2019: 2686 millió €). A nemzetközi tartalékon elért nettó kamatbevétel 474 millió euróra esett (2019: 1052 millió €) az USA-dollár-portfólión elért alacsonyabb kamatbevétel következtében. A monetáris politikai célú értékpapír-állományból származó nettó kamatbevétel 1337 millió euróra csökkent (2019: 1447 millió €), ami főként annak tudható be, hogy a visszaváltások miatt alacsonyabb volt az értékpapír-piaci program (SMP) eszközein elért kamatbevétel.

A pénzügyi műveletekből származó realizált nyereség 342 millió euróra nőtt (2019: 197 millió €). A növekedés elsősorban az USA-dollárban denominált értékpapírok eladásán elért nagyobb árfolyamnyereségnek köszönhető, mivel a dollárkötvényhozamok 2020 során tapasztalt esése pozitívan hatott a piaci értékükre.

Az értékvesztési leírás 26 millió eurót tett ki (2019: 20 millió €), főként az USA-dollár-portfólióban tartott értékpapírok és a renminbiállomány nem realizált árfolyamveszteségéből adódóan.

Értékvesztési vizsgálatnak vetjük alá az EKB amortizált bekerülési értéken kimutatott, (értékvesztéssel módosított) monetáris politikai portfólióiban tartott értékpapírokat. A vizsgálat eredménye alapján a szóban forgó portfóliók esetében nem mutatható ki értékvesztés.

A személyi jellegű összköltségek 646 millió euróra emelkedtek (2019: 566 millió €). Ennek oka a 2020-ban túlnyomórészt a bankfelügyeletben fennálló nagyobb átlagos dolgozói létszám, valamint a 2020 végén az aktuáriusi értékelés eredményeként felmerülő, a munkaviszony megszűnése utáni juttatásokkal kapcsolatos magasabb díjak. Az egyéb igazgatási ráfordítások 553 millió euróra csökkentek (2019: 590 millió €), ami főként a külső szaktanácsadói támogatáshoz és az üzleti utakhoz kapcsolódó ráfordítások mérséklődésének tudható be.

A felügyeleti díjhoz kapcsolódó bevételek, amelyeket az EKB bankfelügyeleti feladatainak ellátásával járó kiadások fedezésére számítunk fel, 535 millió eurót tettek ki (2019: 537 millió €). A 2020-ban történt kismértékű csökkenés hátterében a bankfelügyeleti feladatokkal kapcsolatos alacsonyabb igazgatási ráfordítások állnak, amelyek bőven ellensúlyozzák a bankfelügyeleti dolgozók nagyobb átlagos állományából eredő nagyobb személyi jellegű költségeket.

Az EKB a nyereségét felosztja az euroövezeti nemzeti központi bankok (NKB-k) között. A Kormányzótanács úgy határozott, hogy 2021. január 29-i hatállyal 1260 millió € értékű év közbeni nyereségrészesedést fizet az euroövezeti NKB-knak. Tegnapi ülésén pedig úgy határozott, hogy a fennmaradó 383 millió eurós nyereséget 2021. február 19-én osztja fel.

Az EKB mérlegfőösszege 112 milliárd euróval 569 milliárd euróra bővült (2019: 457 milliárd €). A növekedés főként a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP) és az eszközvásárlási program (APP) keretében vásárolt értékpapíroknak tudható be.

2020 végén az eurorendszer összevont mérlege, amely az euroövezeti NKB-k és az EKB harmadik felekkel szembeni követeléseit és kötelezettségeit tartalmazza, 6979 milliárd eurót tett ki (2019: 4671 milliárd €). Az előző évhez képest történt emelkedés fő oka az eurorendszer refinanszírozási műveleteinek bővülése, amely a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteink harmadik sorozata (TLTRO–III), valamint a PEPP és az APP keretében vásárolt értékpapírok miatt következett be.

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya 1063 milliárd euróval 3695 milliárd euróra emelkedett (2019: 2632 milliárd €). Az APP-állományok 330 milliárd euróval 2909 milliárd euróra nőttek, a PEPP-vásárlások pedig 754 milliárd eurót tettek ki.

A média képviselői kérdéseikkel szíveskedjenek William Lelieveldthez fordulni a +496913447316 telefonszámon.

Megjegyzések:

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok
SEE ALSO

Find out more about related content