Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

Situațiile financiare ale BCE pentru exercițiul financiar 2020

18 februarie 2021

  • Profitul BCE s-a cifrat la 1,6 miliarde EUR (față de 2,4 miliarde EUR în 2019) și este distribuit integral băncilor centrale naționale
  • Veniturile nete din dobânzi aferente titlurilor de valoare deținute în scopuri de politică monetară: 1,3 miliarde EUR (față de 1,4 miliarde EUR în 2019)
  • Bilanțul contabil al BCE s-a majorat la 569 de miliarde EUR (față de 457 de miliarde EUR în 2019)

Situațiile financiare auditate ale Băncii Centrale Europene (BCE) pentru anul 2020 indică faptul că profitul aferent exercițiului financiar a fost de 1 643 de milioane EUR (față de 2 366 de milioane EUR în 2019). Scăderea cu 722 de milioane EUR comparativ cu anul precedent a fost, în principal, rezultatul reducerii veniturilor nete din dobânzi la activele externe de rezervă și la titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară. În urma unei decizii a Consiliului guvernatorilor, 48 de milioane EUR au fost, de asemenea, transferate în contul provizionului BCE pentru riscuri financiare, ceea ce a condus la reducerea profitului BCE cu o sumă echivalentă.

Veniturile nete din dobânzi au totalizat 2 017 milioane EUR în anul 2020 (față de 2 686 de milioane EUR în 2019). Veniturile nete din dobânzi la activele externe de rezervă au scăzut la 474 de milioane EUR (față de 1 052 de milioane EUR în 2019), pe seama veniturilor mai mici din dobânzi generate de portofoliul în dolari SUA. Veniturile nete din dobânzi rezultate din titlurile de valoare deținute în scopuri de politică monetară au coborât la 1 337 de milioane EUR (față de 1 447 de milioane EUR în 2019), în principal ca urmare a scăderii veniturilor din dobânzi aferente programului destinat piețelor titlurilor de valoare (Securities Markets Programme – SMP), ca rezultat al răscumpărărilor.

Câștigurile realizate din operațiuni financiare au urcat la 342 de milioane EUR (față de 197 de milioane EUR în 2019). Creșterea s-a datorat în principal câștigurilor din preț mai mari aferente vânzărilor de titluri în dolari SUA, în condițiile în care scăderea randamentelor obligațiunilor în dolari SUA în anul 2020 a avut o influență pozitivă asupra valorii de piață a acestora.

Reducerile valorii au însumat 26 de milioane EUR (față de 20 de milioane EUR în 2019), fiind generate, în principal, de pierderile din preț nerealizate la o serie de titluri deținute în portofoliul în dolari SUA și de pierderile nerealizate din diferențele de curs de schimb rezultate din deținerile în renminbi chinezești.

Se efectuează teste de depreciere pentru titlurile deținute de BCE în portofoliile sale de politică monetară, care sunt evaluate la cost amortizat (supus deprecierii). Pe baza rezultatelor acestor teste, nu au fost înregistrate pierderi din depreciere în cazul acestor portofolii.

Cheltuielile totale de personal s-au majorat la 646 de milioane EUR (față de 566 de milioane EUR în 2019), ca urmare a creșterilor înregistrate de numărul mediu de angajați în 2020, cu precădere în domeniul supravegherii bancare, și de cheltuielile legate de alte beneficii post-angajare generate de evaluarea actuarială la sfârșitul anului 2020. Alte cheltuieli administrative s-au redus la 553 de milioane EUR (față de 590 de milioane EUR în 2019), în principal pe seama scăderii cheltuielilor legate de asistența constând în consultanță externă și de deplasările profesionale.

Veniturile din taxe de supraveghere, care provin din taxele percepute în vederea recuperării cheltuielilor suportate de BCE în îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere, s-au ridicat la 535 de milioane EUR (față de 537 de milioane EUR în 2019). Scăderea ușoară înregistrată de acestea în anul 2020 a fost generată de nivelul mai redus al cheltuielilor administrative asociate atribuțiilor de supraveghere, care anulează complet cheltuielile de personal mai mari ca urmare a creșterii numărului mediu de membri ai personalului în domeniul supravegherii bancare.

Profitul BCE este distribuit băncilor centrale naționale (BCN) din zona euro. Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze o distribuire provizorie a profitului, în valoare de 1 260 de milioane EUR, între BCN din zona euro la data de 29 ianuarie 2021. În ședința de ieri, Consiliul guvernatorilor a decis să distribuie profitul rămas, în valoare de 383 de milioane EUR, la 19 februarie 2021.

Volumul total al bilanțului BCE s-a majorat cu 112 miliarde EUR, până la 569 de miliarde EUR (față de 457 de miliarde EUR în 2019). Această creștere s-a datorat cu precădere titlurilor de valoare achiziționate în cadrul programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) și al programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP).

La sfârșitul anului 2020, bilanțul consolidat al Eurosistemului, care cuprinde active și pasive ale BCN din zona euro și ale BCE față de terți, s-a situat la 6 979 de miliarde EUR (față de 4 671 de miliarde EUR în 2019). Majorarea înregistrată comparativ cu exercițiul precedent s-a datorat, în principal, creșterii volumului de operațiuni de refinanțare ale Eurosistemului, ca urmare a celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III), precum și a titlurilor de valoare achiziționate în cadrul PEPP și al APP.

Titlurile de valoare ale Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară s-au majorat cu 1 063 de miliarde EUR, până la 3 695 de miliarde EUR (față de 2 632 de miliarde EUR în 2019). Deținerile în cadrul APP au crescut cu 330 de miliarde EUR, până la 2 909 miliarde EUR, iar achizițiile în cadrul PEPP s-au ridicat la 754 de miliarde EUR.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Notă:

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media
SEE ALSO

Find out more about related content