Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

listopad 2019.

25. listopada 2019.

Tržišne operacije

Produljenje bilateralnog valutnog ugovora o razmjeni između ESB-a i kineske središnje banke

Upravno vijeće odobrilo je 18. rujna 2019. daljnje produljenje bilateralnog valutnog ugovora između ESB-a i kineske središnje banke za tri godine, odnosno do 8. listopada 2022. Maksimalni iznos ugovora određen je kao 350 mlrd. CNY odnosno 45 mlrd. EUR. Povezano priopćenje za javnost objavljeno je na mrežnim stranicama ESB-a poslije potpisivanja.

Ponovno raspoređivanje kratkoročnih rejtinga agencije Fitch u usklađenu ljestvicu kreditnih rejtinga Eurosustava

Upravno vijeće odobrilo je 4. listopada 2019. ponovno raspoređivanje kratkoročnih rejtinga F1 i F3 agencije Fitch i to u 3. stupanj kreditne kvalitete na usklađenoj ljestvici kreditnih rejtinga Eurosustava. Ponovno raspoređivanje rezultat je redovitog preispitivanja raspoređivanja rejtinga vanjskih institucija za kreditnu procjenu u usklađenu ljestvicu kreditnih rejtinga Eurosustava, kojem je cilj osigurati da se samo imovina visoke kreditne kvalitete prihvaća kao kolateral. Novo raspoređivanje stupa na snagu 1. studenoga 2019.

Odluka ESB-a o remuneraciji držanja viška pričuva i određenih depozita

Upravno vijeće donijelo je 15. listopada 2019. Odluku ESB/2019/31 o remuneraciji držanja viška pričuva i određenih depozita (preinaka). Odlukom se zakonski uvodi sustav dviju naknada za višak pričuva, koji je Upravno vijeće odobrilo u sklopu sveobuhvatnog paketa nestandardnih mjera monetarne politike koji je najavljen 12. rujna 2019. Odluka, koja će se primjenjivati od sedmog razdoblja održavanja pričuva u 2019. s početkom 30. listopada 2019., može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Tehnički parametri nastavka neto kupnji vrijednosnih papira u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira

Upravno vijeće potvrdilo je 23. listopada 2019. da će glavna obilježja programa kupnje vrijednosnih papira biti uglavnom nepromijenjena kada ponovno počnu neto kupnje.

Raspodjela kupnji po jurisdikcijama koje ispunjavaju uvjete za kupnje u sklopu programa kupnji vrijednosnih papira javnog sektora i dalje će se provoditi na osnovu stanja i udjela nacionalne središnje banke u ključu za upis kapitala ESB-a, koji se s vremenom mijenja. Osim toga, glavnice dospjelih vrijednosnih papira u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora obično se reinvestiraju u jurisdikciji u kojoj se otplaćuju. Reinvestiranje u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora rasporedit će se, kao i prije, tijekom godine kako bi se postigla redovita i uravnotežena tržišna prisutnost. Osim toga, Upravno vijeće odlučilo je da će kupnje utrživih dužničkih papira koje su izdale međunarodne organizacije i multilateralne razvojne banke provoditi manji broj nacionalnih središnjih banaka kako bi se pojednostavnila provedba i zaštitilo funkcioniranje tržišta.

Kada je riječ o programima kupnje vrijednosnih papira privatnog sektora, vodeće načelo u kupnjama bit će i dalje tržišna kapitalizacija i nema izmjena kriterija prihvatljivosti.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Izmjena smjernice o sustavu TARGET2

Upravno vijeće donijelo je 4. listopada 2019. Smjernicu ESB/2019/30 o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2). Izmijenjenom smjernicom obuhvaćeni su zahtjevi povezani s verzijom koja će biti u upotrebi od studenoga 2019., posebno s poboljšanjem povezanim s rješenjem za izvanredne situacije, i uvodi se zahtjev da sudionici dostave dokaz o postupanju u skladu s načelima sigurnosti krajnjih točaka u sustavu TARGET2. Smjernica ESB/2019/30, koja će se primjenjivati od 17. studenoga 2019., može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o dodatnim makrobonitetnim instrumentima za stambene hipoteke u Luksemburgu

Upravno vijeće donijelo je 27. rujna 2019. Mišljenje CON/2019/34 na zahtjev luksemburškog ministarstva financija.

Upravljanje

Privremeni predsjednik Odbora za informacijsku tehnologiju

Upravno vijeće imenovalo je 7. listopada 2019. zamjenika direktora glavne uprave ESB-a Informacijski sustavi Magija Clavéa za privremenog predsjednika Odbora za informacijsku tehnologiju u razdoblju od 1. listopada 2019. do kraja ožujka 2020.

Izmjene Uvjeta zaposlenja za osoblje Europske središnje banke

Upravno vijeće donijelo je 9. listopada 2019. Odluku ESB/2019/NP30 o izmjeni Uvjeta zaposlenja za osoblje Europske središnje banke u pogledu potpodjela platnih razreda i dodatnih kriterija za odabir i Odluku ESB/2019/NP31 o izmjeni Priloga II.a Uvjeta zaposlenja za osoblje Europske središnje banke. Tim se odlukama jača okvir ESB-a za upravljanje talentima i uvodi se, prije svega, mobilnost kao dodatan kriterij za napredovanje, potpodjele platnih razreda kako bi se omogućilo napredovanje unutar platnih razreda te poticaji za zadržavanje sudionika programa za diplomante. Odluke su stupile na snagu 10. listopada 2019. i Uvjeti zaposlenja mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Mišljenje Upravnog vijeća Europske središnje banke o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke

Upravno vijeće donijelo je 23. listopada 2019. na zahtjev predsjednika Europskog vijeća Mišljenje CON/2019/35. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Statistika

Izmjena uredbe ESB-a o statistici tržišta novca

Upravno vijeće donijelo je 27. rujna 2019. Uredbu ESB/2019/29 o izmjeni Uredbe (EU) br.1333/2014 o statistici tržišta novca. Uredba ESB/2019/29, kojom se proširuje Prilog IV. o minimalnim standardima koje mora primjenjivati stvarna izvještajna populacija, može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Nadzorni prioriteti jedinstvenog nadzornog mehanizma i Procjena rizika u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma za 2020.

Upravno vijeće nije 30. rujna 2019. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objave sažetci Nadzornih prioriteta jedinstvenog nadzornog mehanizma i Procjene rizika u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma za 2020. Sažetci se mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Rezultati nadzornog testiranja otpornosti na stres u 2019.

Upravno vijeće 2. listopada 2019. nije imalo prigovor na izvješće Nadzornog odbora o agregatnim rezultatima testiranja otpornosti na likvidnosni stres koje je provedeno u 2019. Zaključak izvješća jest da je likvidnosna pozicija velike većine banaka koje ESB izravno nadzire uglavnom dobra premda postoje ranjivosti kojima bi se trebalo dodatno posvetiti. Povezano priopćenje za javnost, zajedno s rezultatima, objavljeno je potom na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Novi postupak za priznavanje sporazuma o netiranju u skladu s člancima 295. do 298. uredbe o kapitalnim zahtjevima

Upravno vijeće 2. listopada 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se uvede novi postupak koji će ESB primjenjivati u priznavanju sporazuma o netiranju u skladu s člancima 295. do 298. uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRR). Novi postupak, o kojem su obaviještene sve značajne institucije i koji je objašnjen u pismu koje je objavljeno u odjeljku »pisma bankama« mrežnih stranica ESB-a o nadzoru banaka, primjenjivat će se od 10. studenoga 2019.

Odluke ESB-a o značajnosti nadziranih kreditnih institucija

Upravno vijeće 7., 10. i 24. listopada 2019. nije imalo prigovor na prijedloge Nadzornog odbora o promijeni statusa značajnosti određenih nadziranih kreditnih institucija. Popis nadziranih subjekata redovito se posuvremenjuje i objavljuje na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije