Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2019. október

2019. október 25.

Piaci műveletek

Az EKB és a Kinai Népi Bank közötti, kétoldalú devizacsere-megállapodás meghosszabbítása

A Kormányzótanács 2019. szeptember 18-án jóváhagyta az EKB és a Kinai Népi Bank közötti, kétoldalú devizacsere-megállapodás további három évre, 2022. október 8-ig szóló meghosszabbítását. A swapkeret felső összeghatára 350 milliárd kínai renminbi és 45 milliárd €. A vonatkozó sajtóközleményt aláírás után közzétették az EKB honlapján.

A Fitch rövid távú minősítéseinek módosított hozzárendelése az eurorendszer összehangolt minősítési skálájához

A Kormányzótanács 2019. október 4-én jóváhagyta, hogy a Fitch F1 és F3 rövid távú minősítéseit a 3. hitelminőségi besoroláshoz rendeljék hozzá az eurorendszer összehangolt minősítési skáláján. Erre annak a rendszeres felülvizsgálatnak az eredményeként került sor, amelynek tárgya a külső hitelminősítő intézetek besorolásainak az eurorendszer összehangolt minősítési skálájához való hozzárendelése. A felülvizsgálattal azt kívánjuk biztosítani, hogy kizárólag kiváló hitelminőségű eszközöket lehessen elfogadni fedezetként. A módosított hozzárendelés 2019. november 1-jén lép hatályba.

Az EKB határozata a többlet-tartalékállományok és egyes betétek díjazásáról

A Kormányzótanács 2019. október 15-én elfogadta a többlet-tartalékállományok és egyes betétek díjazásáról szóló EKB/2019/31 (átdolgozott) határozatot. Ezzel jogerőre emeltük a többlettartalék kétszintű kamatozási rendszerét, amelyet a Kormányzótanács a 2019. szeptember 12-én bejelentett, hagyományostól eltérő monetáris politikai intézkedésekből álló, átfogó csomag részeként hagyott jóvá. A határozat, amely a 2019. október 30-án kezdődő, 2019. évi hetedik tartalékperiódustól lesz hatályos, megtekinthető az EKB honlapján.

Az APP keretében végzett nettó eszközvásárlások újrakezdésének technikai paraméterei

A Kormányzótanács 2019. október 23-án megerősítette, hogy a nettó vásárlások újraindításakor lényegében nem változnak az eszközvásárlási program (APP) fő jellemzői.

Konkrétan: a közszektort érintő program (PSPP) szerinti vásárlásoknak az elfogadott joghatóságok közötti allokációját továbbra is – állományi alapon – az adott nemzeti központi bank időről időre módosított EKB-s tőkejegyzési kulcsa határozza meg. Emellett a PSPP keretében befolyt tőketörlesztést általában abban az országban fektetik be újra, amelyben a visszafizetés történt. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az újrabefektetésekre a rendszeres és kiegyensúlyozott piaci jelenlét érdekében az év folyamán elosztva kerül sor. A Kormányzótanács továbbá úgy döntött, hogy a nemzetközi szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott, forgalomképes adósságinstrumentumok vásárlását – a lebonyolítás egyszerűsítése és a piac működésének védelme végett – kevesebb nemzeti központi bank fogja végezni.

A magánszektorbeli vásárlási programoknál továbbra is a piaci kapitalizáció lesz a vásárlás vezérelve; a jegybankképességi kritériumok nem változnak.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A TARGET2 iránymutatás módosítása

A Kormányzótanács 2019. október 4-én elfogadta az EKB/2019/30 iránymutatást a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról. A módosított iránymutatás a 2019 novemberében bevezetendő, 2019. évi technikai verzióhoz kapcsolódó követelményeket tartalmazza, különös tekintettel a rendkívüli helyzetben alkalmazandó megoldás javítására, valamint előírja, hogy a résztvevők bizonyítsák, hogy megfelelnek a TARGET2 végpontok biztonságára vonatkozó alapelveinek. A 2019. november 17-től hatályos, módosított iránymutatás megtekinthető az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a luxemburgi lakóingatlan-jelzáloghoz kapcsolódó kiegészítő makroprudenciális eszközökről

2019. szeptember 27-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2019/34 véleményt, amelyet a luxemburgi pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az Informatikai Bizottság ideiglenes elnöke

A Kormányzótanács 2019. október 7-én Magi Clavét, az EKB Informatikai Rendszerek Főigazgatósága főigazgató-helyettesét nevezte ki az Informatikai Bizottság ideiglenes elnökévé. 2019. október 1-jei hatállyal kezdődő megbízatása 2020. március végéig tart.

Az Európai Központi Bank személyzeti alkalmazási feltételeinek módosításai

A Kormányzótanács 2019. október 9-én elfogadta a következő határozatokat: EKB/2019/NP30 határozat az Európai Központi Bank személyzete alkalmazási feltételeinek a fizetési sávok belső tagolása és további kiválasztási kritériumok tekintetében történő módosításáról és EKB/2019/NP31 határozat az Európai Központi Bank személyzete alkalmazási feltételei II a. mellékletének módosításáról. A határozatmódosítások erősítik az EKB tehetséggondozási rendszerét, és bevezetik a mobilitást az előléptetés további kiválasztási feltételeként, a fizetési sávokon belüli előléptetés biztosítása érdekében részekre bontják a fizetési sávokat, valamint ösztönzőket vezetnek be a posztgraduális program résztvevőinek fokozott megtartásához. A 2019. október 10-én hatályba lépett határozatmódosítások és az alkalmazási feltételek hozzáférhetők az EKB honlapján.

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának véleménye az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról

A Kormányzótanács 2019. október 23-án az Európai Tanács elnökének felkérésére elfogadta a CON/2019/35 véleményt. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Statisztika

Az EKB pénzpiaci statisztikákról szóló rendeletének módosítása

A Kormányzótanács 2019. szeptember 27-én elfogadta a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról szóló 1333/2014/EU rendelet módosításáról szóló EKB/2019/29 rendeletet. A rendeletmódosítás, amely a tényleges adatszolgáltatói kör által alkalmazandó minimumszabályokról szóló, IV. mellékletet pontosítja, megtekinthető az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Az SSM 2020. évi felügyeleti prioritásai és kockázatértékelése

A Kormányzótanács 2019. szeptember 30-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy hozzon nyilvánosságra összefoglalót az SSM 2020. évi felügyeleti prioritásairól és kockázatértékeléséről. Az összefoglalók megtekinthetők az EKB bankfelügyeleti honlapján.

A 2019. évi felügyeleti stresszteszt eredményei

A Kormányzótanács 2019. október 2-án nem emelt kifogást a 2019. évi likviditási stresszteszt aggregált eredményeiről készített felügyeleti testületi beszámoló ellen. A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy az EKB közvetlen felügyelete alá tartozó bankok túlnyomó többsége összességében biztos likviditási helyzetben van, annak ellenére, hogy vannak további figyelmet igénylő sérülékenységek. A vonatkozó sajtóközleményt és az eredményeket ezután közzétettük az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Új eljárás a szerződéses nettósítási megállapodásoknak a CRR 295–298. cikkei szerinti elismerésére

A Kormányzótanács 2019. október 2-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra vonatkozó javaslatával szemben, hogy az EKB által alkalmazandó új eljárást alakít ki a szerződéses nettósítási megállapodásoknak a tőkekövetelményekről szóló rendelet (CRR) 295–298. cikkei szerinti elismerésére. Az új folyamat, amelyről minden jelentős hitelintézet tájékoztatást kapott, 2019. november 10-én lép hatályba. Ismertetése levél formájában megjelent az EKB bankfelügyeleti honlapjának bankoknak szóló leveleket tartalmazó oldalán.

Az EKB határozatai a felügyelt hitelintézetek jelentőségéről

A Kormányzótanács 2019. október 7-én, 10-én és 24-én nem emelt kifogást a bizonyos felügyelt hitelintézetek jelentőségére vonatkozó minősítések módosítására irányuló felügyeleti testületi javaslatok ellen. A felügyelt szervezetek jegyzékét rendszeresen aktualizáljuk, és közzétesszük az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok