Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

siječanj 2019.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Odluka o odabiru pružatelja mrežnih usluga za portal jedinstvene tržišne infrastrukture Eurosustava

Upravno vijeće donijelo je 23. siječnja 2019. Odluku ESB/2019/2 o odabiru pružatelja mrežnih usluga za portal jedinstvene tržišne infrastrukture Eurosustava (ESMIG). Tim se pravnim aktom utvrđuju uvjeti odabira i dodjele koncesije te se središnja banka Banca d’Italia zadužuje za provedbu postupka u ime Eurosustava. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o organizaciji funkcioniranja središnjeg registra bankovnih računa i financijskih transakcija u Belgiji

Upravno vijeće donijelo je 14. prosinca 2018. na zahtjev belgijskog ministarstva financija Mišljenje CON/2018/57.

Mišljenje ESB-a o makrobonitetnim instrumentima u Španjolskoj

Upravno vijeće donijelo je 21. prosinca 2018. Mišljenje CON/2018/58 na zahtjev središnje banke Banco de España, podnesen u ime španjolske državne tajnice za gospodarstvo i podršku poduzetništvu.

Mišljenje ESB-a o pravnom okviru za pokrivene obveznice u Estoniji

Upravno vijeće donijelo je 3. siječnja 2019. na zahtjev estonskog ministarstva financija Mišljenje CON/2019/01.

Mišljenje ESB-a o nadzoru kreditnih ureda i platnih usluga koje obavlja središnja banka Central Bank of Malta

Upravno vijeće donijelo je 21. siječnja 2019. na zahtjev središnje banke Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta Mišljenje CON/2019/2.

Upravljanje

Višestrani sporazum o razmjeni informacija između ESB-a i tijela država članica Europskoga gospodarskog područja nadležnih za sprječavanje pranja novca

Upravno vijeće odobrilo je 9. siječnja 2019. pristupanje ESB-a višestranom sporazumu o praktičnim modalitetima razmjene informacija između ESB-a i tijela država članica Europskoga gospodarskog područja nadležnih za sprječavanje pranja novca i suzbijanje financiranja terorizma. ESB je 10. siječnja 2019. potpisao sporazum, koji će biti objavljen na mrežnim stranicama ESB-a.

Jedinstveni kodeks ponašanja za visoke dužnosnike

Jedinstveni kodeks ponašanja za sve donositelje odluka i visoke dužnosnike ESB-a, koji je Upravno vijeće potvrdilo u prosincu 2018., stupio je na snagu 1. siječnja 2019. U novom se kodeksu uzimaju u obzir specifičnosti ESB-a kao središnje banke, nadzornog tijela za bankarstvo i institucije EU-a. Taj je kodeks najnovija mjera koju je ESB poduzeo kako bi dodatno pojačao i unaprijedio svoje okvire dobrog upravljanja i integriteta te odgovorio na zahtjeve Europskog parlamenta i preporuke europske ombudsmanice. Prethodni kodeksi ponašanja za članove Upravnog vijeća, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora stavljeni su izvan snage. Kodeks ponašanja za visoke dužnosnike ESB-a objavljen je na mrežnim stranicama ESB-a 16. siječnja 2019.

Nadzor banaka

Imenovanje privremenih upravitelja

Upravno vijeće 1. siječnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se imenuju tri privremena upravitelja i tročlani odbor za praćenje poslovanja koji će preuzeti vodstvo banke Banca Carige i zamijeniti njezinu upravu.

Vodič za procjenu zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad

Upravno vijeće 3. siječnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi konsolidirani Vodič za procjenu zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad. Vodič se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Preporuka Europske središnje banke o politikama raspodjele dividendi

Upravno vijeće 7. siječnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se donese Preporuka ESB/2019/1 o politikama raspodjele dividendi. Preporuka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije