Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2019 m. sausio mėn.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Sprendimas dėl Eurosistemos bendros rinkos infrastruktūros sąsajos paslaugų teikėjų atrankos

2019 m. sausio 23 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2019/2 dėl Eurosistemos bendros rinkos infrastruktūros sąsajos (ESMIG) tinklo paslaugų teikėjų atrankos. Šiame teisės akte išdėstytos koncesininkų atrankos ir koncesijų suteikimo sąlygos. Juo taip pat suteikiami įgaliojimai Banca d’Italia vykdyti koncesijų suteikimo procedūrą Eurosistemos vardu. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl banko sąskaitų ir finansinių sandorių centrinio registro veiklos organizavimo Belgijoje

2018 m. gruodžio 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/57 Belgijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl makroprudencinių priemonių Ispanijoje

2018 m. gruodžio 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/58 Banco de España prašymu, kuris buvo pateiktas Ispanijos ekonomikos ir paramos verslui reikalų valstybės sekretorės vardu.

ECB nuomonė dėl padengtųjų obligacijų teisinio reglamentavimo Estijoje

2019 m. sausio 3 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/1 Estijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta vykdomos kredito informacijos teikimo įmonių ir mokėjimo paslaugų priežiūros Maltoje

2019 m. sausio 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/2 Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta prašymu.

ECB valdymas

Daugiašalis susitarimas dėl informacijos mainų tarp ECB ir EEE valstybių narių kovos su pinigų plovimu institucijų

2019 m. sausio 9 d. Valdančioji taryba pritarė, kad ECB sudarytų daugiašalį susitarimą dėl informacijos mainų tarp ECB ir EEE valstybių narių kompetentingų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijų praktinių aspektų. Šį susitarimą ECB pasirašė 2019 m. sausio 10 d. Jis bus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Aukšto lygio tarnautojams – vienas bendras elgesio kodeksas

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo visiems ECB sprendimus priimantiems asmenims ir aukšto lygio tarnautojams bendras elgesio kodeksas. Valdančioji taryba jį patvirtino 2018 m. gruodžio mėn. Naujajame kodekse atsižvelgiama į ECB kaip centrinio banko, kaip bankų priežiūrą vykdančios institucijos ir vienos iš ES institucijų ypatumus. Tai naujausia ECB taikoma priemonė, skirta tam, kad būtų dar labiau stiprinami ir tobulinami gero vidaus valdymo ir sąžiningumo principai. Rengiant šį kodeksą atsižvelgta į Europos Parlamento prašymus ir Europos ombudsmeno rekomendacijas. Panaikinti anksčiau galioję Valdančiosios tarybos, Vykdomosios valdybos ir Priežiūros valdybos narių elgesio kodeksai. ECB aukšto lygio tarnautojų elgesio kodeksas 2019 m. sausio 16 d. paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Laikinųjų administratorių paskyrimas

2019 m. sausio 1 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui skirti tris laikinuosius administratorius ir sudaryti trijų narių stebėtojų komitetą „Banca Carige“ administravimui perimti ir direktorių valdybai pakeisti.

Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovas

2019 m. sausio 3 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui paskelbti Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovo suvestinę redakciją. Vadovas paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Europos Centrinio Banko rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos

2019 m. sausio 7 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui priimti Rekomendaciją ECB/2019/1 dėl dividendų paskirstymo politikos. Rekomendacija paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai