Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2019. január

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Határozat az eurorendszer egységes piaci infrastruktúra kapuja telekommunikációs szolgáltatóiról

2019. január 23-án a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2019/2 határozatot az eurorendszer egységes piaci infrastruktúra kapuja (ESMIG) telekommunikációs szolgáltatóinak kiválasztásáról. Ez a jogi aktus rendelkezik a kiválasztási és koncesszió-odaítélési feltételekről. Egyben felhatalmazza a Banca d’Italiát, hogy az eurorendszer nevében lefolytassa az eljárást. A határozat az EKB weboldalán olvasható.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a bankszámlák és pénzügyi tranzakciók belgiumi központi nyilvántartásának megszervezéséről

2018. december 14-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/57 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a spanyolországi makroprudenciális eszközökről

2018. december 21-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/58 véleményt, amelyet a spanyol gazdasági és vállalati támogatásért felelős államtitkár nevében eljáró Banco de España felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a fedezett kötvényekre vonatkozó észtországi jogi keretrendszerről

2019. január 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2019/1 véleményt, amelyet az észt pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a hitelinformációs ügynökségek Bank Ċentrali ta’ Malta általi felügyeletéről és a pénzforgalmi szolgáltatások általa való felvigyázásáról

2019. január 21-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2019/2 véleményt, amelyet a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Többoldalú megállapodás az EKB és az EGT tagállamok pénzmosás elleni hatóságai közötti információcseréről

2019. január 9-én a Kormányzótanács jóváhagyta, hogy az EKB többoldalú megállapodást kössön az EKB és az EGT-tagállamok pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni illetékes hatóságai közötti információcsere gyakorlati szabályairól. A megállapodást, amelyet az EKB 2019. január 10-én írt alá, közzétesszük az EKB honlapján.

Egységes Magatartási kódex vezető tisztségviselők számára

A Kormányzótanács által 2018 decemberében jóváhagyott, valamennyi EKB döntéshozóra és vezető tisztségviselőre vonatkozó egységes Magatartási kódex 2019. január 1-én lépett életbe. Az új szabályzat figyelembe veszi az EKB központi banki, bankfelügyeleti és EU-s intézményi szerepének sajátosságait. Ez az EKB legújabb lépése, amelyet a felelősségteljes irányítási és feddhetetlenségi keretrendszer finomítása és további erősítése érdekében tesz, és amellyel az Európai Parlament kérésének és az Európai Ombudsman ajánlásainak tesz eleget. A Kormányzótanács, az Igazgatóság és a Felügyeleti Testület tagjaira vonatkozó korábbi magatartási kódexek hatályukat vesztették. Az EKB vezető tisztségviselőinek Magatartási kódexe 2019. január 16-án jelent meg az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Ideiglenes kezelők kinevezése

A Kormányzótanács 2019. január 1-jén nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy három ideiglenes kezelőt és egy háromtagú felügyelő bizottságot nevezzen ki a Banca Carige vezetésére és igazgatótanácsának helyettesítésére.

Útmutató a működési engedélykérelmek értékeléséhez

A Kormányzótanács 2019. január 3-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület javaslata ellen, hogy kiadják a működési engedélykérelmek értékeléséről szóló összevont útmutatót. Az útmutató megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Az Európai Központi Bank ajánlása az osztalékfizetési politikákról

A Kormányzótanács 2019. január 7-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy elfogadja az EKB/2019/1 ajánlást az osztalékfizetési politikákról. Az ajánlás megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok