Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2019. január

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Határozat az eurorendszer egységes piaci infrastruktúra kapuja telekommunikációs szolgáltatóiról

2019. január 23-án a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2019/2 határozatot az eurorendszer egységes piaci infrastruktúra kapuja (ESMIG) telekommunikációs szolgáltatóinak kiválasztásáról. Ez a jogi aktus rendelkezik a kiválasztási és koncesszió-odaítélési feltételekről. Egyben felhatalmazza a Banca d’Italiát, hogy az eurorendszer nevében lefolytassa az eljárást. A határozat az EKB weboldalán olvasható.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a bankszámlák és pénzügyi tranzakciók belgiumi központi nyilvántartásának megszervezéséről

2018. december 14-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/57 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a spanyolországi makroprudenciális eszközökről

2018. december 21-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/58 véleményt, amelyet a spanyol gazdasági és vállalati támogatásért felelős államtitkár nevében eljáró Banco de España felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a fedezett kötvényekre vonatkozó észtországi jogi keretrendszerről

2019. január 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2019/1 véleményt, amelyet az észt pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a hitelinformációs ügynökségek Bank Ċentrali ta’ Malta általi felügyeletéről és a pénzforgalmi szolgáltatások általa való felvigyázásáról

2019. január 21-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2019/2 véleményt, amelyet a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Többoldalú megállapodás az EKB és az EGT tagállamok pénzmosás elleni hatóságai közötti információcseréről

2019. január 9-én a Kormányzótanács jóváhagyta, hogy az EKB többoldalú megállapodást kössön az EKB és az EGT-tagállamok pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni illetékes hatóságai közötti információcsere gyakorlati szabályairól. A megállapodást, amelyet az EKB 2019. január 10-én írt alá, közzétesszük az EKB honlapján.

Egységes Magatartási kódex vezető tisztségviselők számára

A Kormányzótanács által 2018 decemberében jóváhagyott, valamennyi EKB döntéshozóra és vezető tisztségviselőre vonatkozó egységes Magatartási kódex 2019. január 1-én lépett életbe. Az új szabályzat figyelembe veszi az EKB központi banki, bankfelügyeleti és EU-s intézményi szerepének sajátosságait. Ez az EKB legújabb lépése, amelyet a felelősségteljes irányítási és feddhetetlenségi keretrendszer finomítása és további erősítése érdekében tesz, és amellyel az Európai Parlament kérésének és az Európai Ombudsman ajánlásainak tesz eleget. A Kormányzótanács, az Igazgatóság és a Felügyeleti Testület tagjaira vonatkozó korábbi magatartási kódexek hatályukat vesztették. Az EKB vezető tisztségviselőinek Magatartási kódexe 2019. január 16-án jelent meg az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Ideiglenes kezelők kinevezése

A Kormányzótanács 2019. január 1-jén nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy három ideiglenes kezelőt és egy háromtagú felügyelő bizottságot nevezzen ki a Banca Carige vezetésére és igazgatótanácsának helyettesítésére.

Útmutató a működési engedélykérelmek értékeléséhez

A Kormányzótanács 2019. január 3-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület javaslata ellen, hogy kiadják a működési engedélykérelmek értékeléséről szóló összevont útmutatót. Az útmutató megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Az Európai Központi Bank ajánlása az osztalékfizetési politikákról

A Kormányzótanács 2019. január 7-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy elfogadja az EKB/2019/1 ajánlást az osztalékfizetési politikákról. Az ajánlás megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Médiakapcsolatok