SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Januar 2019

Markedsinfrastruktur og betalinger

Afgørelse om udvælgelse af netværksleverandører til adgangsportalen for finansielle markedsinfrastrukturer i Eurosystemet (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway – ESMIG)

Den 23. januar 2019 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2019/2 om udvælgelse af netværksleverandører til adgangsportalen for finansielle markedsinfrastrukturer i Eurosystemet (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway – ESMIG). Retsakten fastlægger betingelser for udvælgelse og tildeling af en koncession. Den giver også Banca d’Italia mandat til at varetage proceduren på vegne af Eurosystemet. Afgørelsen findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om organiseringen af det centrale register for bankkonti og finansielle transaktioners funktion i Belgien

Den 14. december 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/57 på anmodning af det belgiske finansministerium.

ECB's udtalelse om makroprudentielle værktøjer i Spanien

Den 21. december 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/58 på anmodning fra Banco de España på vegne af den spanske minister for økonomiske anliggender og erhvervsfremme.

ECB's udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer i Estland

Den 3. januar 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/1 på anmodning af det estiske finansministerium.

ECB's udtalelse om Central Bank of Maltas tilsyn med kreditreferencebureauer og overvågning af betalingstjenester i Malta

Den 21. januar 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/2 på anmodning af Central Bank of Malta.

Corporate governance

Multilateral aftale om informationsudveksling mellem ECB og hvidvaskningsmyndigheder i EØS-landene

Den 9. januar 2019 godkendte Styrelsesrådet ECB's tiltrædelse af en multilateral aftale om de praktiske retningslinjer for informationsudveksling mellem ECB og de kompetente myndigheder for bekæmpelse af hvidvaskning og finansiering af terrorisme (AML/CFT) i EØS-lande. Aftalen blev underskrevet af ECB den 10. januar 2019 og vil blive offentliggjort på ECB's websted.

Fælles adfærdskodeks for beslutningstagere og højtstående medarbejdere i ECB

Den fælles adfærdskodeks for alle beslutningstagere og højtstående medarbejdere i ECB, der blev godkendt af Styrelsesrådet i december 2018, trådte i kraft den 1. januar 2019. Den nye kodeks tager højde for ECB's særlige stilling som centralbank, banktilsyn og EU-institution. Det er ECB's seneste tiltag med hensyn til yderligere at styrke og justere rammerne for god forvaltningsskik og integritet samt efterkomme anmodninger fra Europa-Parlamentet og henstillinger fra den Europæiske Ombudsmand. De tidligere adfærdskodekser for medlemmerne af Styrelsesrådet, Direktionen og Tilsynsrådet er blevet ophævet. Adfærdskodeksen for beslutningstagere og højtstående medarbejdere i ECB blev offentliggjort på ECB's websted den 16. januar 2019.

Banktilsyn

Udnævnelse af midlertidige administratorer

Den 1. januar 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at udnævne tre midlertidige administratorer og et overvågningsudvalg med tre medlemmer til at overtage ledelsen af Banca Carige og erstatte dens bestyrelse.

Vejledning til vurdering af licensansøgninger

Den 3. januar 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at udgive en konsolideret vejledning til vurdering af licensansøgninger. Vejledningen findes på ECB's banktilsynswebsted.

Den Europæiske Centralbanks henstilling om politikker vedrørende udlodning af udbytte

Den 7. januar 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage ECB's henstilling om politikker vedrørende udlodning af udbytte (ECB/2019/1). Henstillingen findes på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt