Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

leden 2019

Tržní infrastruktura a platební styk

Rozhodnutí o výběru poskytovatelů síťových služeb pro jednotný portál tržní infrastruktury Eurosystému

Rada guvernérů přijala 23. ledna 2019 rozhodnutí ECB/2019/2 o výběru poskytovatelů síťových služeb pro jednotný portál tržní infrastruktury Eurosystému (ESMIG). Tento právní akt stanovuje podmínky výběru a udělení koncese. Rovněž pověřuje centrální banku Banca d’Italia, aby jménem Eurosystému tento postup realizovala. Rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k organizaci fungování centrálního registru bankovních účtů a finančních transakcí v Belgii

Rada guvernérů přijala 14. prosince 2018 stanovisko CON/2018/57 na žádost belgického ministerstva financí.

Stanovisko ECB k makroobezřetnostním nástrojům ve Španělsku

Rada guvernérů přijala 21. prosince 2018 stanovisko CON/2018/58 na žádost Banco de España jménem španělské státní tajemnice pro hospodářské záležitosti a podporu podnikání.

Stanovisko ECB k právnímu rámci pro kryté dluhopisy v Estonsku

Rada guvernérů přijala 3. ledna 2019 stanovisko CON/2019/1 na žádost estonského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k dohledu Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta nad ratingovými agenturami a jejímu dohledu nad platebními službami na Maltě

Rada guvernérů přijala 21. ledna 2019 stanovisko CON/2019/2 na žádost Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta.

Správa a řízení

Mnohostranná dohoda o výměně informací mezi ECB a orgány členských států EHP zabývajícími se potíráním legalizace výnosů z trestné činnosti

Rada guvernérů schválila 9. ledna 2019 přistoupení ECB k mnohostranné dohodě o praktických podmínkách výměny informací mezi ECB a příslušnými orgány členských států EHP zabývajícími se potíráním legalizace výnosů z trestné činnosti a bojem proti financování terorismu. ECB dohodu podepsala 10. ledna 2019 a dohoda bude zveřejněna na internetových stránkách ECB.

Jednotný Kodex chování vysoce postavených úředníků ECB

Jednotný Kodex chování všech členů rozhodovacích orgánů a vysoce postavených úředníků ECB, který Rada guvernérů schválila v prosinci 2018, vstoupil v platnost 1. ledna 2019. Nový kodex zohledňuje specifičnost ECB jako centrální banky, orgánu bankovního dohledu a orgánu EU. Jedná se o aktuální opatření přijaté ECB s cílem dále posílit a zdokonalit rámce pro řádnou správu, řízení a integritu a reaguje na požadavky z Evropského parlamentu a doporučení evropského veřejného ochránce práv. Předchozí Kodexy chování členů Rady guvernérů, Výkonné rady a Rady dohledu byly zrušeny. Kodex chování vysoce postavených úředníků ECB byl zveřejněn na internetových stránkách ECB 16. ledna 2019.

Bankovní dohled

Jmenování dočasných správců

Rada guvernérů nevznesla 1. ledna 2019 námitky k návrhu Rady dohledu jmenovat tři dočasné správce a tříčlenný dozorčí výbor pro převzetí vedení Banca Carige a nahrazení jejího představenstva.

Obecné pokyny k hodnocení žádostí o licence

Rada guvernérů nevznesla 3. ledna 2019 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit konsolidované znění obecných pokynů pro hodnocení žádostí o licenci. Obecné pokyny jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Doporučení Evropské centrální banky o zásadách pro vyplácení dividend

Rada guvernérů nevznesla 7. ledna 2019 námitky k návrhu Rady dohledu přijmout doporučení ECB/2019/1 o zásadách pro vyplácení dividend. Doporučení je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média