Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Ianuarie 2019

Infrastructura pieței și plăți

Decizie privind selectarea furnizorilor de servicii pentru Portalul unic al Eurosistemului de acces la infrastructurile pieței

La data de 23 ianuarie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/2 privind selectarea furnizorilor de servicii de rețea pentru Portalul unic al Eurosistemului de acces la infrastructurile pieței (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway – ESMIG). Acest act juridic stabilește condițiile de selectare și atribuire aferente procedurii de acordare a concesiunii. Totodată, acesta conferă Banca d’Italia mandatul efectuării procedurii în numele Eurosistemului. Decizia este disponibilă pe website‑ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la organizarea funcționării registrului central al conturilor bancare și tranzacțiilor financiare în Belgia

La data de 14 decembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/57, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la instrumente macroprudențiale în Spania

La data de 21 decembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/58, la solicitarea Banco de España, în numele secretarului de stat pentru economie și sprijin în afaceri din Spania.

Avizul BCE cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate în Estonia

La data de 3 ianuarie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/1, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Estonia.

Avizul BCE cu privire la supravegherea agențiilor de informații privind creditele și monitorizarea serviciilor de plată de către Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

La data de 21 ianuarie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/2, la solicitarea Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Guvernanță corporativă

Acord multilateral privind schimbul de informații dintre BCE și autoritățile de combatere a spălării banilor din statele membre ale SEE

La data de 9 ianuarie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat semnarea de către BCE a unui acord multilateral privind modalitățile practice pentru schimbul de informații dintre BCE și autoritățile competente în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului din statele membre ale SEE. Acordul a fost semnat de BCE la data de 10 ianuarie 2019 și va fi publicat pe website-ul BCE.

Codul unic de conduită pentru înalții funcționari

Codul unic de conduită pentru toți factorii de decizie și înalții funcționari ai BCE, care a fost aprobat de Consiliul guvernatorilor în luna decembrie 2018, a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2019. Noul cod ia în considerare aspectele specifice BCE în calitatea sa de bancă centrală, autoritate de supraveghere bancară și instituție a Uniunii Europene. Aceasta reprezintă cea mai recentă măsură adoptată de BCE în vederea consolidării și optimizării în continuare a cadrelor sale de bună guvernanță și integritate, constituind totodată un răspuns la solicitările Parlamentului European și la recomandările Ombudsmanului European. Codurile de conduită anterioare vizând membrii Consiliului guvernatorilor, ai Comitetului executiv și ai Consiliului de supraveghere au fost abrogate. Codul de conduită pentru înalții funcționari ai BCE a fost publicat pe website-ul BCE la data de 16 ianuarie 2019.

Supraveghere bancară

Numirea unor administratori temporari

La data de 1 ianuarie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a numi trei administratori temporari și un comitet de supraveghere format din trei membri pentru a prelua responsabilitatea asupra Banca Carige și a înlocui Consiliul de administrație al acesteia.

Ghidul de evaluare a cererilor de autorizare

La data de 3 ianuarie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica un Ghid consolidat privind evaluările cererilor de autorizare. Ghidul este disponibil pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Recomandarea Băncii Centrale Europene privind politicile de distribuire a dividendelor

La data de 7 ianuarie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a adopta Recomandarea BCE/2019/1 privind politicile de distribuire a dividendelor. Recomandarea este disponibilă pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media