Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Tammikuu 2019

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Päätös eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurien keskitetyn yhdysväylän tarjoajien valinnasta

EKP:n neuvosto antoi 23.1.2019 päätöksen EKP/2019/2 eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurien keskitetyn yhdysväylän (ESMIG-yhdysväylä) verkkopalvelujen tarjoajien valinnasta. Päätöksessä asetetaan verkkopalveluntarjoajien valintakriteerit ja toimiluvan myöntämisedellytykset ja annetaan Italian keskuspankin tehtäväksi huolehtia valinnasta eurojärjestelmän lukuun. Päätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto pankkitilejä ja rahoitustaloustoimia koskevan keskusrekisterin hallinnoimisesta ja toiminnasta Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 14.12.2018 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/57.

EKP:n lausunto makrotason vakauden välineistä Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 21.12.2018 Espanjan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2018/58. Pyyntö esitettiin taloudesta ja yritystuesta vastaavan Espanjan valtiosihteerin puolesta.

EKP:n lausunto katettuja joukkolainoja koskevista säännöksistä Virossa

EKP:n neuvosto antoi 3.1.2019 Viron valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2019/1.

EKP:n lausunto Central Bank of Maltan suorittamasta luottotietolaitosten valvonnasta ja maksupalvelujen yleisvalvonnasta Maltassa

EKP:n neuvosto antoi 21.1.2019 Maltan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2019/2.

Hallinto ja valvonta

EKP:n ja rahanpesun torjunnasta ETA-jäsenvaltioissa vastaavien viranomaisten monenkeskinen sopimus tietojenvaihdosta

EKP:n neuvosto antoi 9.1.2019 suostumuksensa siihen, että EKP tekee rahanpesun ja terrorismirahoituksen torjunnasta ETA-jäsenvaltioissa vastaavien viranomaisten kanssa monenkeskisen sopimuksen tietojenvaihdon käytännön järjestelyistä. EKP allekirjoitti sopimuksen 10.1.2019, ja se julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Ylimmän johdon jäsenten yhteiset menettelytapaohjeet

EKP:n neuvosto hyväksyi joulukuussa 2018 yhteiset menettelytapaohjeet kaikille EKP:n päätöksentekoelinten ja muun ylimmän johdon jäsenille. Uusissa menettelytapaohjeissa otetaan huomioon EKP:n asema keskuspankkina, pankkivalvojana ja EU:n toimielimenä. Niiden myötä EKP vahvistaa ja tarkentaa hyvää hallintoa ja luotettavuutta koskevia sääntöjään entisestään Euroopan parlamentin kehotusten ja Euroopan oikeusasiamiehen suositusten mukaisesti. Uudet ohjeet tulivat voimaan 1.1.2019, ja samalla kumottiin EKP:n neuvoston, johtokunnan ja valvontaelimen jäsenten aiemmat menettelytapaohjeet. EKP:n ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeet julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 16.1.2019.

Pankkivalvonta

Väliaikaisten hallinnonhoitajien nimittäminen

EKP:n neuvosto jätti 1.1.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta nimittää kolme väliaikaista hallinnonhoitajaa ja kolmijäseninen valvontalautakunta johtamaan Banca Carigea sen hallituksen asemesta.

Toimilupahakemusten arviointiopas

EKP:n neuvosto jätti 3.1.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista lopullinen toimilupahakemusten arviointiopas. Opas on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Euroopan keskuspankin suositus osingonjakopolitiikasta

EKP:n neuvosto jätti 7.1.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta antaa suositus EKP/2019/1 osingonjakopolitiikasta. Suositus on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle