Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2019. gada janvāris

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Lēmums par Eurosistēmas vienotās tirgus infrastruktūras vārtejas tīkla pakalpojumu sniedzēju atlasi

Padome 2019. gada 23. janvārī pieņēma Lēmumu ECB/2019/2 par Eurosistēmas vienotās tirgus infrastruktūras vārtejas (ESMIG) tīkla pakalpojumu sniedzēju atlasi. Šajā tiesību aktā noteikti koncesijas atlases un piešķiršanas nosacījumi, un Banca d'Italia pilnvarota veikt šo procedūru Eurosistēmas vārdā. Lēmums pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par banku kontu un finanšu darījumu centrālā reģistra organizēšanu Beļģijā

Padome 2018. gada 14. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/57 pēc Beļģijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par makroprudenciālajiem instrumentiem Spānijā

Padome 2018. gada 21. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/58 pēc Banco de España lūguma Spānijas valsts sekretāres ekonomikas un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos vārdā.

ECB atzinums par nodrošināto obligāciju tiesisko regulējumu Igaunijā

Padome 2019. gada 3. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2019/1 pēc Igaunijas Finanšu ministrijas lūguma.

Atzinums par Central Bank of Malta veikto kredītinformācijas aģentūru uzraudzību un maksājumu pakalpojumu pārraudzību

Padome 2019. gada 21. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2019/2 pēc Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta lūguma.

Korporatīvā vadība

Daudzpusējs nolīgums par informācijas apmaiņu starp ECB un EEZ dalībvalstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādēm

Padome 2019. gada 9. janvārī apstiprināja ECB pievienošanos daudzpusējam nolīgumam par praktisko kārtību, kā veikt informācijas apmaiņu starp ECB un EEZ dalībvalstu kompetentajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTF) iestādēm. ECB parakstīja nolīgumu 2019. gada 10. janvārī, un tas tiks publicēts ECB interneta vietnē.

ECB augsta līmeņa amatpersonu ētikas kodekss

2019. gada 1. janvārī spēkā stājās augsta līmeņa amatpersonu ētikas kodekss, kas attiecas uz visiem ECB lēmumu pieņēmējiem un augsta līmeņa amatpersonām, ko Padome apstiprināja 2018. gada decembrī. Jaunais kodekss ņem vērā ECB kā centrālās bankas, banku uzraudzības iestādes un ES institūcijas specifiku. Tas ir jaunākais pasākums, ko ECB uzņēmusies veikt, lai turpinātu pilnveidot un attīstīt labas pārvaldības un integritātes sistēmu, reaģējot uz Eiropas Parlamenta lūgumiem un Eiropas Ombuda ieteikumiem. Iepriekšējie Padomes, Valdes un Uzraudzības valdes locekļu ētikas kodeksi ir atcelti. ECB Augsta līmeņa amatpersonu ētikas kodekss publicēts ECB interneta vietnē 2019. gada 16. janvārī.

Banku uzraudzība

Pagaidu administratoru iecelšana amatā

Padome 2019. gada 1. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu iecelt amatā trīs pagaidu administratorus un trīs locekļu uzraudzības komiteju, lai pārņemtu Banca Carige vadību un aizstātu tās Direktoru valdi.

Norādījumi par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu

Padome 2019. gada 3. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt konsolidētos Norādījumus par iesniegumu licences saņemšanai novērtēšanu. Norādījumi pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Eiropas Centrālās bankas ieteikums par dividenžu sadales politiku

Padome 2019. gada 7. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu pieņemt ieteikumu ECB/2019/1 par dividenžu sadales politiku. Ieteikums pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem