Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Jaanuar 2019

Turuinfrastruktuur ja maksed

Otsus eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate valimise kohta

23. jaanuaril 2019 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2019/2 eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG) võrguteenuse osutajate valimise kohta. Otsuses sätestatakse kontsessiooni andmisega seotud tingimused ja valimismenetlus. Ühtlasi antakse otsusega Itaalia keskpangale volitused menetluse läbiviimiseks eurosüsteemi nimel. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus pangakontode ja finantstehingute keskregistri korralduse kohta Belgias

14. detsembril 2018 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2018/57.

EKP arvamus makrotasandi järelevalvemeetmete kohta Hispaanias

21. detsembril 2018 võttis EKP nõukogu Hispaania majandus- ja ettevõtlusküsimuste riigisekretäri nimel tegutsenud Hispaania keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2018/58.

EKP arvamus pandikirjade õigusraamistiku kohta Eestis

3. jaanuaril 2019 võttis EKP nõukogu Eesti Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/1.

EKP arvamus krediidiinfoagentuuride järelevalve ja makseteenuste järelevaatamise kohta Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta poolt

21. jaanuaril 2019 võttis EKP nõukogu Malta keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2019/2.

Üldjuhtimine

Mitmepoolne kokkulepe teabevahetuse kohta EKP ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide rahapesuvastase võitlusega tegelevate asutuste vahel

9. jaanuaril 2019 kiitis EKP nõukogu heaks mitmepoolse kokkuleppe EKP ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegelevate asutuste vahelise teabevahetuse praktilise korra kohta. EKP allkirjastas kokkuleppe 10. jaanuaril 2019 ja see avaldatakse EKP veebilehel.

Kõrgete ametnike ühtne tegevusjuhend

2018. aasta detsembris kiitis EKP nõukogu heaks EKP otsustusorganite liikmete ja kõrgete ametnike ühtse tegevusjuhendi, mis jõustus 1. jaanuaril 2019. Tegevusjuhendis võetakse arvesse EKP kui keskpanga, pangandusjärelevalveasutuse ja ELi institutsiooni eripära. EKP värskeima meetme eesmärk on veelgi tugevdada ja täiustada oma head juhtimistava ja usaldusväärsuse raamistikku ning vastata Euroopa Parlamendi ettepanekutele ja Euroopa Ombudsmani soovitustele. EKP nõukogu, juhatuse ja järelevalvenõukogu liikmete varasemad tegevusjuhendid on tunnistatud kehtetuks. EKP kõrgete ametnike tegevusjuhend avaldati EKP veebilehel 16. jaanuaril 2019.

Pangandusjärelevalve

Ajutiste haldurite määramine

1. jaanuaril 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule määrata kolm ajutist haldurit ja kolmeliikmeline järelevalvekomitee, kes võtavad üle Banca Carige juhtimise ja asendavad selle juhatuse.

Tegevusloataotluste hindamise juhend

3. jaanuaril 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada tegevusloataotluste hindamise konsolideeritud juhend. Juhend on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Euroopa Keskpanga soovitus dividendi jaotamise põhimõtete kohta

7. jaanuaril 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule vastu võtta soovitus EKP/2019/1 dividendi jaotamise põhimõtete kohta. Soovitus on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid