Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Januar 2019

Tržna infrastruktura in plačila

Sklep o izbiri ponudnikov storitev za enotni vmesnik za dostop do tržnih infrastruktur Eurosistema

Svet ECB je 23. januarja 2019 sprejel Sklep ECB/2019/2 o izbiri ponudnikov omrežnih storitev za enotni vmesnik za dostop do tržnih infrastruktur Eurosistema (ESMIG). Pravni akt določa izbirne pogoje in pogoje dodelitve koncesije. Obenem pooblašča centralno banko Banca d’Italia, da izvede postopek v imenu Eurosistema. Sklep je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje o organizaciji delovanja centralnega registra bančnih računov in finančnih transakcij v Belgiji

Svet ECB je 14. decembra 2018 Mnenje CON/2018/57 sprejel na zahtevo belgijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o makrobonitetnih instrumentih v Španiji

Svet ECB je 21. decembra 2018 Mnenje CON/2018/58 sprejel na zahtevo centralne banke Banco de España, ki je za mnenje zaprosila v imenu španske državne sekretarke za gospodarstvo in podporo gospodarskim družbam.

Mnenje ECB o pravnem okviru za krite obveznice v Estoniji

Svet ECB je 3. januarja 2019 Mnenje CON/2019/1 sprejel na zahtevo estonskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o nadzoru agencij za poročanje o boniteti komitentov ter o pregledu nad plačilnimi storitvami s strani centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Svet ECB je 21. januarja 2019 Mnenje CON/2019/2 sprejel na zahtevo centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Upravljanje in vodenje

Večstranski dogovor o izmenjavi informacij med ECB in pristojnimi organi za preprečevanje pranja denarja v državah članicah EGP

Svet ECB je 9. januarja 2019 odobril pristop ECB k večstranskemu dogovoru o praktičnih vidikih izmenjave informacij med ECB in pristojnimi organi za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma v državah, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Dogovor, ki ga je ECB podpisala 10. januarja 2019, bo objavljen na spletnem mestu ECB.

Enotni kodeks ravnanja za visoke uradnike

Enotni kodeks ravnanja za vse nosilce odločanja in visoke uradnike v ECB, ki ga je Svet ECB potrdil decembra 2018, je začel veljati 1. januarja 2019. Novi kodeks upošteva posebnosti ECB, ki je centralna banka, bančni nadzornik in institucija EU hkrati. To je najnovejši ukrep, ki ga je ECB sprejela zato, da bi dodatno okrepila in izpopolnila okvir dobrega upravljanja in etični okvir, ter predstavlja odziv na pozive Evropskega parlamenta in priporočila evropskega varuha človekovih pravic. Prejšnji kodeksi ravnanja za člane Sveta ECB, Izvršilnega odbora in Nadzornega odbora so bili razveljavljeni. Kodeks ravnanja za visoke uradnike v ECB je bil 16. januarja 2019 objavljen na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Imenovanje začasnega upravitelja

Svet ECB 1. januarja 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da imenuje tri začasne upravitelje in tričlanski nadzorstveni odbor, ki bodo prevzeli upravljanje kreditne institucije Banca Carige in nadomestili njen upravni odbor.

Vodnik za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence

Svet ECB 3. januarja 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi konsolidiran Vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence. Vodnik je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Priporočilo Evropske centralne banke o politiki razdelitve dividend

Svet ECB 7. januarja 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sprejme Priporočilo ECB/2019/1 o politiki razdelitve dividend. Priporočilo je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije