Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

svibanj 2018.

Operacije na tržištu

Pružanje usluga na području upravljanja pričuvama u eurima preko Eurosustava

Upravno vijeće donijelo je 3. svibnja 2018. Smjernicu ESB/2018/14 o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u eurima preko Eurosustava središnjim bankama i zemljama izvan europodručja te međunarodnim organizacijama. Preinakama te smjernice nastoje se provesti različite operativne promjene, razjasniti pojedini vidovi usluga i uzeti u obzir prijedlozi stranaka koje se služe uslugama Eurosustava na području upravljanja pričuvama. Smjernica se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Naziv nove kamatne stope ESB-a na neosiguranom prekonoćnom tržištu

Upravno vijeće odlučilo je 16. svibnja 2018. da će se nova kamatna stopa ESB-a na neosiguranom prekonoćnom tržištu zvati ESTER (engl. euro short-term rate). Ta kamatna stopa, koja će biti oblikovana prije 2020., dopunit će postojeće referentne kamatne stope koje je oblikovao privatni sektor i služit će kao alternativna referentna kamatna stopa. Više pojedinosti o novoj kamatnoj stopi možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost i nadzor

Pregled financijske stabilnosti, svibanj 2018.

Upravno vijeće odobrilo je 16. svibnja 2018. objavu novog Pregleda financijske stabilnosti (Financial Stability Review – May 2018), u kojem se razmatraju glavni izvori rizika za stabilnost financijskog sustava europodručja i njegove ranjivosti te iznosi cjelovita analiza sposobnosti financijskog sustava europodručja da apsorbira šokove. Pregled će se objaviti na mrežnim stranicama ESB-a 24. svibnja 2018.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Europski okvir za etičko hakiranje koje se temelji na obavještajnim podatcima o prijetnjama

Upravno vijeće odobrilo je 30. travnja 2018. Europski okvir za etičko hakiranje koje se temelji na obavještajnim podatcima o prijetnjama (Okvir TIBER-EU), čiji je cilj omogućiti suradnju europskih i nacionalnih tijela s infrastrukturama i institucijama financijskih tržišta u svrhu provedbe kontroliranih, prilagođenih »provjera crvenog tima« utemeljenih na podatcima kako bi se poboljšala otpornost tih tijela na sofisticirane kibernapade. Tekst Okvira TIBER-EU i povezanog priopćenja za javnost možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2017.

Upravno vijeće primilo je 3. svibnja 2018. na znanje godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2017., koje je potom objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a. Izvješće pruža informacije o platnom prometu u sustavu TARGET2, njegovoj uspješnosti i glavnim kretanjima u 2017. godini. Sadržava i sedam tekstnih okvira s detaljnim informacijama o temama koje su bile posebno važne tijekom 2017. godine: deseta godišnjica sustava TARGET2; razvoj platnog prometa u sustavu TARGET2; likvidnost i njezina uporaba u sustavu TARGET2; prekogranične aktivnosti povezane sa sustavom TARGET2; projekt konsolidacije sustava TARGET2 i Target2-Securities (T2S) i buduće usluge sustava namire u realnom vremenu na bruto načelu (RTGS); kibersigurnost i sigurnost krajnjih točaka u sustavu TARGET2; planirana prilagodba sustava TARGET2 usluzi namire trenutnih plaćanja sustava TARGET (TIPS).

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o identifikaciji i nadzoru kritične infrastrukture za potrebe sigurnosti informacijske tehnologije u Estoniji

Upravno vijeće donijelo je 27. travnja 2018. na zahtjev estonskog ministra poduzetništva i informacijske tehnologije Mišljenje CON/2018/22.

Mišljenje ESB-a o upravljanju i financijskoj neovisnosti središnje banke Central Bank of Cyprus

Upravno vijeće donijelo je 11. svibnja 2018. na zahtjev Ministarstva financija Republike Cipar Mišljenje CON/2018/23.

Mišljenje ESB-a o administrativnim sankcijama i kaznenim djelima povezanim s dostavom lažnih ili obmanjujućih podataka središnjoj banci Central Bank of Ireland

Upravno vijeće donijelo je 11. svibnja 2018. na zahtjev predsjednika Zajedničkog odbora za financije, državnu potrošnju i reforme irskog parlamenta (Oireachtas) i irskog predsjednika Vlade (Taoiseach) Mišljenje CON/2018/24.

Mišljenje ESB-a o Prijedlogu direktive Vijeća o utvrđivanju odredaba za jačanje fiskalne odgovornosti i srednjoročnog proračunskog usmjerenja država članica

Upravno vijeće donijelo je 11. svibnja 2018. na zahtjev Vijeća Europske unije Mišljenje CON/2018/25.

Mišljenje ESB-a o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i povezanih pravnih akata te o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)

Upravno vijeće donijelo je 11. svibnja 2018. na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta Mišljenje CON/2018/26.

Nadzor banaka

Rezultati testiranja na stres grčkih značajnih institucija u 2018.

Upravno vijeće 4. svibnja 2018. nije imalo prigovor na rezultate testiranja na stres provedenog 2018. u četirima grčkim značajnim institucijama (National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank i Piraeus Bank), koje je odobrio Nadzorni odbor. Rezultati su potom objavljeni na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije