European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2018 m. gegužės mėn.

Rinkos operacijos

Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimas eurais

2018 m. gegužės 3 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2018/14 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms. Gairėse išdėstytais patikslinimais siekiama įdiegti įvairius veiklos pakeitimus, paaiškinti tam tikrus paslaugų aspektus ir atsižvelgti į kai kuriuos iš Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų klientų gautus pasiūlymus. Gairės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

ECB naujosios turtu neužtikrintos vienos nakties palūkanų normos pavadinimas

2018 m. gegužės 16 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad ECB naujoji turtu neužtikrinta vienos nakties palūkanų norma bus vadinama ESTER (angl. euro short-term rate, eurais denominuota trumpalaikė palūkanų norma). Ši palūkanų norma bus nustatyta dar iki 2020 m. Ji bus naudojama kartu su esamomis privačiojo sektoriaus nustatomomis lyginamosiomis normomis kaip papildoma pagrindinė palūkanų norma. Išsamesnės informacijos apie naująją palūkanų normą paskelbta ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Finansinio stabilumo apžvalga – 2018 m. gegužės mėn.

2018 m. gegužės 16 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti leidinį „Finansinio stabilumo apžvalga – 2018 m. gegužės mėn.“ (angl. Financial Stability Review – May 2018). Jame apžvelgti pagrindiniai rizikos euro zonos finansų sistemos stabilumui ir jo pažeidžiamumo šaltiniai ir išsamiai įvertinta euro zonos finansų sistemos geba atlaikyti sukrėtimus. Apžvalgą planuojama paskelbti ECB interneto svetainėje 2018 m. gegužės 24 d.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Europinė testavimo sistema Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming

2018 m. balandžio 30 d. Valdančioji taryba patvirtino europinę grėsmių tyrimo taikant etiško grėsmių imitavimo metodus sistemą (angl. Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming, TIBER-EU). Šios sistemos paskirtis – užtikrinti galimybę Europos ir nacionalinėms institucijoms naudotis finansų rinkų infrastruktūra, o įstaigoms – atlikti kontroliuojamą, specialų grėsmių tyrimą taikant etiško grėsmių imitavimo metodus ir taip padidinti savo atsparumą sudėtingiems kibernetiniams išpuoliams. Informacija apie sistemą TIBER-EU ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Sistemos TARGET 2017 metų ataskaita

2018 m. gegužės 3 d. Valdančioji taryba susipažino su sistemos TARGET 2017 metų ataskaita. Vėliau ji buvo paskelbta ECB interneto svetainėje. Ataskaitoje pateikiama informacija apie sistemos TARGET2 srautus, veiklos rezultatus ir svarbiausius 2017 m. įvykusius pokyčius. Joje taip pat pateikti septyni intarpai su išsamia informacija įvairiomis temomis, kurios 2017 m. buvo itin aktualios, t. y. informacija apie dešimtąsias sistemos TARGET2 metines, TARGET2 srautų raidą, TARGET2 likvidumą ir naudojimąsi juo, TARGET2 tarpvalstybines operacijas, sistemų TARGET2 ir TARGET2-Securities (T2S) konsolidavimo projektą ir būsimos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų (RLAA) sistemos paslaugas, TARGET2 kibernetinį ir galutinių įrenginių saugumą, planuojamą sistemos TARGET2 pritaikymą TARGET momentinių mokėjimų paslaugai (angl. TARGET Instant Payment Settlement, TIPS).

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priežiūros informacinių technologijų saugumo tikslais Estijoje

2018 m. balandžio 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/22 Estijos verslumo ir informacinių technologijų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Central Bank of Cyprus valdymo ir finansinio nepriklausomumo

2018 m. gegužės 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/23 Kipro Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl administracinių sankcijų ir baudžiamųjų nusižengimų pateikus Central Bank of Ireland neteisingą ar klaidinančią informaciją

2018 m. gegužės 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/24 Airijos nacionalinio parlamento (Oireachtas) Jungtinio finansų, viešųjų išlaidų ir reformų komiteto bei Airijos ministro pirmininko (Taoiseach) prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos fiskalinės atsakomybės ir biudžeto orientavimo į vidutinį laikotarpį didinimo valstybėse narėse nuostatos

2018 m. gegužės 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/25 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir susiję teisės aktai; ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/EB dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)

2018 m. gegužės 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/26 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

Bankų priežiūra

Graikijos svarbių įstaigų 2018 m. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai

2018 m. gegužės 4 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos patvirtintiems keturių svarbių Graikijos įstaigų (National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank ir Piraeus Bank) 2018 m. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatams. Rezultatai vėliau paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai