Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

květen 2018

Tržní operace

Poskytování služeb v oblasti správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému

Rada guvernérů přijala 3. května 2018 obecné zásady ECB/2018/14 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím. Revize zavedené těmito obecnými zásadami mají za cíl provést rozličné provozní změny, vyjasnit některé aspekty týkající se těchto služeb a věnovat se některým návrhům, které podali zákazníci služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv (ERMS). Obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Název nové nezajištěné jednodenní sazby

Rada guvernérů 16. května 2018 rozhodla, že nová nezajištěná jednodenní sazba ECB bude mít název ESTER (z anglického „euro short-term rate“ – eurová krátkodobá sazba). Tato úroková sazba, která bude poskytována nejpozději od roku 2020, bude doplňovat stávající referenční sazby vytvořené soukromým sektorem a sloužit jako referenční sazba s funkcí pojistky. Podrobnější informace o této nové sazbě jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Publikace Financial Stability Review May 2018

Rada guvernérů schválila 16. května 2018 vydání publikace „Financial Stability Review – May 2018“, která se zabývá hlavními zdroji rizika pro stabilitu finančního systému eurozóny a jeho zranitelnosti a rovněž poskytuje komplexní analýzu kapacity finančního systému eurozóny absorbovat šoky. Na internetových stránkách ECB bude zveřejněna 24. května 2018.

Tržní infrastruktura a platební styk

Evropský rámec pro etické testování červeného týmu na základě zpravodajských informací o hrozbě

Rada guvernérů schválila 30. dubna 2018 evropský rámec pro etické testování červeného týmu na základě zpravodajských informací o hrozbě (rámec TIBER-EU), který má za cíl umožnit evropským a vnitrostátním orgánům spolupráci s infrastrukturami a institucemi finančních trhů při provádění kontrolních, individualizovaných testů červeného týmu na základě zpravodajských informací, které mají zlepšit jejich odolnost vůči důmyslným kybernetickým útokům. Rámec TIBER-EU je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Výroční zpráva TARGET za rok 2017

Rada guvernérů vzala 3. května 2018 na vědomí výroční zprávu TARGET za rok 2017, která byla poté zveřejněna na internetových stránkách ECB. Zpráva uvádí informace o platbách v systému TARGET2, jeho výkonu a hlavních změnách, k nimž došlo v roce 2017. Její součástí je také sedm boxů s podrobnými informacemi o tématech zvláštního významu v roce 2017, kterými jsou desáté výročí systému TARGET2, vývoj jeho provozu, likvidita v něm a její používání, přeshraniční činnosti systému, konsolidační projekt TARGET2/TARGET2-Securities (T2S) a budoucí služby brutto vypořádání v reálném čase (RTGS), kybernetická bezpečnost a bezpečnost koncového bodu TARGET2 a nadcházející úpravy systému TARGET2 týkajícící se služby vypořádání okamžitých plateb v°systému TARGET (TIPS).

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k určení kritické infrastruktury a dohledu pro účely bezpečnosti informačních technologií v Estonsku

Rada guvernérů přijala 27. dubna 2018 stanovisko CON/2018/22 na žádost estonského ministra pro podnikání a informační technologie.

Stanovisko ECB ke struktuře řízení a finanční nezávislosti Central Bank of Cyprus

Rada guvernérů přijala 11. května 2018 stanovisko CON/2018/23 na žádost ministerstva financí Kyperské republiky.

Stanovisko ECB ke správním sankcím a trestným činům v souvislosti s poskytnutím nepravdivých nebo zavádějících informací Central Bank of Ireland

Rada guvernérů přijala 11. května 2018 stanovisko CON/2018/24 na žádost předsedy Společného výboru pro finance, veřejné výdaje a reformy irského národního parlamentu (Oireachtas) a irského premiéra (Taoiseach).

Stanovisko ECB k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech

Rada guvernérů přijala 11. května 2018 stanovisko CON/2018/25 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a související právní akty, a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

Rada guvernérů přijala 11. května 2018 stanovisko CON/2018/26 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Bankovní dohled

Výsledky zátěžového testu týkajícího se řeckých významných institucí v roce 2018

Rada guvernérů nevznesla 4. května 2018 námitky vůči výsledkům zátěžového testu čtyř řeckých významných institucí provedeného v roce 2018 (National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank a Piraeus Bank), jak je schválila Rada dohledu. Výsledky byly poté zveřejněny na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média