Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Mai 2018

Operațiuni de piață

Prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro

La data de 3 mai 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2018/14 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către bănci centrale și țări din afara zonei euro și către organizații internaționale. Revizuirile introduse de orientare vizează implementarea unei serii de modificări de natură operațională, clarificarea unor aspecte legate de servicii și abordarea unor sugestii primite de la utilizatorii serviciilor în domeniul administrării rezervelor prestate de Eurosistem (Eurosystem reserve management services – ERMS). Orientarea este disponibilă pe website-ul BCE.

Denumirea noii rate a dobânzii overnight la operațiunile negarantate a BCE

La data de 16 mai 2018, Consiliul guvernatorilor a decis că noua rată a dobânzii overnight la operațiunile negarantate a BCE se va numi ESTER (euro short-term rate – rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro). Această rată a dobânzii, care va fi elaborată înainte de 2020, se va adăuga ratelor dobânzilor de referință existente, stabilite de sectorul privat, și va servi drept rată a dobânzii de referință cu rol de măsură de siguranță. Informații mai detaliate privind această nouă rată a dobânzii sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supraveghere și stabilitate financiară

Raportul Financial Stability Review – May 2018

La data de 16 mai 2018, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului Financial Stability ReviewMay 2018, care examinează principalele surse de risc și de vulnerabilitate la adresa stabilității sistemului financiar din zona euro și include o analiză cuprinzătoare a capacității acestuia de a absorbi șocurile. Raportul urmează să fie publicat pe website-ul BCE la data de 24 mai 2018.

Infrastructura pieței și plăți

Cadrul european pentru atacurile etice bazate pe informații operative privind amenințările

La data de 30 aprilie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat cadrul european pentru atacurile etice bazate pe informații operative privind amenințările (cadrul TIBER-EU – European Framework for Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming), al cărui scop este acela de a permite autorităților europene și naționale să colaboreze cu infrastructuri și instituții ale piețelor financiare în vederea efectuării unor teste de tip Red Team controlate, individualizate și bazate pe informații operative pentru a îmbunătăți reziliența acestora față de atacuri cibernetice sofisticate. Cadrul TIBER-EU, însoțit de un comunicat de presă pe această temă, este disponibil pe website-ul BCE.

Raportul anual 2017 privind TARGET

La data de 3 mai 2018, Consiliul guvernatorilor a luat notă de Raportul anual 2017 privind TARGET, care a fost publicat ulterior pe website-ul BCE. Raportul oferă informații privind traficul, performanța operațională și principalele evoluții ale TARGET2 în anul 2017. De asemenea, acesta include șapte casete care oferă informații detaliate pe teme de o relevanță deosebită în anul 2017, respectiv cea de-a zecea aniversare a TARGET2, evoluția traficului în cadrul TARGET2, lichiditatea TARGET2 și utilizarea acesteia, activitățile transfrontaliere aferente TARGET2, proiectul de consolidare TARGET2/TARGET2-Securities (T2S) și viitoarele servicii de decontare pe bază brută în timp real (real-time gross settlement – RTGS), securitatea cibernetică și cea a terminalelor în cadrul TARGET2, precum și viitoarele adaptări ale TARGET2 la serviciul de decontare a plăților instant prin intermediul TARGET (Target Instant Payment Settlement – TIPS).

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la identificarea și supravegherea infrastructurii critice în scopul asigurării securității IT în Estonia

La data de 27 aprilie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/22, la solicitarea ministrului antreprenoriatului și tehnologiei informației din Estonia.

Avizul BCE cu privire la guvernanța și independența financiară a Central Bank of Cyprus

La data de 11 mai 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/23, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Cipru.

Avizul BCE cu privire la sancțiuni administrative și infracțiuni în legătură cu furnizarea către Central Bank of Ireland de informații false sau înșelătoare

La data de 11 mai 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/24, la solicitarea președintelui Comitetului comun pentru finanțe, cheltuieli publice și reformă din cadrul Oireachtas (parlamentul național irlandez) și a Taoiseach (prim-ministrul Irlandei).

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a Consiliului de stabilire a unor dispoziții de consolidare a responsabilității fiscal-bugetare și a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre

La data de 11 mai 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/25, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a actelor normative conexe și cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

La data de 11 mai 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/26, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Supraveghere bancară

Rezultatele testării la stres din 2018 a instituțiilor semnificative din Grecia

La data de 4 mai 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat obiecții cu privire la rezultatele testării la stres din 2018 pentru cele patru instituții semnificative din Grecia (National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank și Piraeus Bank), astfel cum au fost aprobate de Consiliul de supraveghere. Rezultatele au fost publicate ulterior pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media