European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Maj 2018

Tržne operacije

Storitve Eurosistema na področju upravljanja rezerv v eurih

Svet ECB je 3. maja 2018 sprejel Smernico ECB/2018/14 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije. Namen revizije, ki se izvaja s smernico, je uvesti različne spremembe v delovanju, pojasniti nekatere vidike v zvezi s storitvami ter upoštevati nekatere predloge uporabnikov storitev Eurosistema na področju upravljanja rezerv. Smernica je objavljena na spletnem mestu ECB.

Ime nove nezavarovane obrestne mere ECB čez noč

Svet ECB je 16. maja 2018 sklenil, da se bo nova nezavarovana obrestna mera ECB čez noč imenovala ESTER (euro short-term rate). Objavljati se bo začela pred letom 2020 kot dopolnilo obstoječim referenčnim obrestnim meram, ki jih pripravlja zasebni sektor, in bo služila kot skrajna referenčna obrestna mera. Podrobnejše informacije o novi obrestni meri so objavljene na spletnem mestu ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Pregled finančne stabilnosti, maj 2018

Svet ECB je 16. maja 2018 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti (Financial Stability Review – May 2018). Publikacija proučuje glavne vire tveganj za stabilnost finančnega sistema v euroobmočju in njegove ranljive točke ter celovito analizira sposobnost finančnega sistema v euroobmočju, da absorbira šoke. Pregled bo na spletnem mestu ECB predvidoma objavljen 24. maja 2018.

Tržna infrastruktura in plačila

Evropski okvir za etično hekanje na podlagi obveščevalnih podatkov

Svet ECB je 30. aprila 2018 odobril evropski okvir za etično vdiranje v računalniške sisteme na podlagi obveščevalnih podatkov o grožnjah (Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming, okvir TIBER-EU). Namen okvira je evropskim in nacionalnim organom omogočiti, da izvajajo nadzorovane, konkretnim razmeram prilagojene teste vdora v računalniški sistem na podlagi obveščevalnih podatkov, da bi povečali odpornost sistemov na napredne kibernetske napade. Okvir TIBER-EU je skupaj s sporočilom za javnost objavljen na spletnem mestu ECB.

Letno poročilo TARGET 2017

Svet ECB se je 3. maja 2018 seznanil z letnim poročilom o sistemu TARGET za leto 2017, ki je bilo zatem objavljeno na spletnem mestu ECB. Poročilo vsebuje informacije o prometu v sistemu TARGET2, njegovem delovanju in glavnih gibanjih v letu 2017. Vsebuje tudi sedem okvirjev s podrobnimi informacijami o temah, ki so bile posebej pomembne v letu 2017, med katerimi so deseta obletnica sistema TARGET2, gibanje prometa, likvidnost in njena uporaba v sistemu TARGET2, čezmejne dejavnosti sistema TARGET2, projekt konsolidacije sistema TARGET2/TARGET2-Securities (T2S) in prihodnje storitve bruto poravnave v realnem času, kibernetska varnost in varnost končnih točk sistema TARGET2 ter prihodnje prilagoditve sistema TARGET2 storitvi poravnave takojšnjih plačil v sistemu TARGET (TIPS).

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o ugotavljanju in nadzoru kritične infrastrukture za potrebe varnosti informacijske tehnologije v Estoniji

Svet ECB je 27. aprila 2018 Mnenje CON/2018/22 sprejel na zahtevo estonskega ministra za podjetništvo in informacijsko tehnologijo.

Mnenje ECB o upravljanju in finančni neodvisnosti centralne banke Central Bank of Cyprus

Svet ECB je 11. maja 2018 Mnenje CON/2018/23 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o upravnih sankcijah in kaznivih dejanjih v zvezi z dajanjem neresničnih ali zavajajočih informacij centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Svet ECB je 11. maja 2018 Mnenje CON/2018/24 sprejel na zahtevo predsednika skupnega odbora irskega parlamenta za finance, javne izdatke in reforme ter irskega ministrskega predsednika.

Mnenje ECB o predlogu direktive Sveta o določbah za krepitev fiskalne odgovornosti in srednjeročne proračunske usmerjenosti v državah članicah

Svet ECB je 11. maja 2018 Mnenje CON/2018/25 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in povezanih pravnih aktov ter o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

Svet ECB je 11. maja 2018 Mnenje CON/2018/26 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Bančni nadzor

Rezultati stresnih testov v grških pomembnih institucijah v letu 2018

Svet ECB 4. maja 2018 ni ugovarjal rezultatom stresnih testov v štirih grških pomembnih institucijah (National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank and Piraeus Bank) v letu 2018, kot jih je odobril Nadzorni odbor. Rezultati so bili zatem objavljeni na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije