European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2018. május

Piaci műveletek

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai euróban

A Kormányzótanács 2018. május 3-án elfogadta az euroövezeten kívüli központi bankoknak és országoknak, valamint nemzetközi szervezeteknek az eurorendszer által euróban nyújtott tartalékgazdálkodási szolgáltatásokról szóló EKB/2018/14 iránymutatást. Az iránymutatással bevezetett módosítások célja különféle működési változások bevezetése, a szolgáltatásokkal kapcsolatos néhány aspektus pontosítása és az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai (ERMS) felhasználóitól kapott javaslatok figyelembevétele. Az iránymutatás az EKB honlapján került közzétételre.

Az EKB új, fedezetlen, egynapos eurokamatlábának elnevezése

A Kormányzótanács 2018. május 16-án úgy határozott, hogy az új, fedezetlen, egynapos eurokamatlábat ESTER-nek (rövid lejáratú eurokamatlábnak) nevezi el. A 2020 előtt létrehozandó kamatláb a lakossági szektor által kidolgozott meglevő benchmark kamatlábakat egészíti ki, mindenkor alternatívaként alkalmazható referenciarátaként. Az új kamatlábbal kapcsolatos bővebb információk az EKB honlapján olvashatók.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Financial Stability Review (Pénzügyi stabilitási jelentés), 2018. május

A Kormányzótanács 2018. május 16-án engedélyezte a pénzügyi stabilitásról szóló jelentés közzétételét. A kiadvány áttekinti az eurorendszer pénzügyi rendszerének stabilitását érintő főbb kockázatokat és sérülékeny pontokat, és átfogóan elemzi, mennyire képes az euroövezet pénzügyi rendszere a sokkokat közömbösíteni. A kiadvány előreláthatólag 2018. május 24-én jelenik meg az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A fenyegetettségi információkon alapuló etikai érdekütköztetéses elemzés európai kerete

A Kormányzótanács 2018. április 30-án jóváhagyta a fenyegetettségi információkon alapuló etikai érdekütköztetéses elemzés (TIBER-EU) tesztelési keretét, amelynek célja, hogy az európai és országos hatóságok számára lehetővé tegyék a pénzügyi piaci infrastruktúrákkal és intézményekkel való együttműködést az ellenőrzött, mérték utáni információszerzésen alapuló érdekütköztetéses elemzőcsoportok (red team) által végzett vizsgálatokat. Ezzel arra törekednek, hogy rugalmasabban ellen tudjanak állni az igen fejlett módszereket alkalmazó kibertámadásoknak. A TIBER-EU keretrendszer és a kapcsolódó sajtóközlemény az EKB weboldalán tekinthető meg.

A TARGET-ról szóló 2017-es éves jelentés

A Kormányzótanács 2018. május 3-án foglalkozott a TARGET-ról szóló 2017-es éves jelentéssel, amelyet ezt követően közzétettünk az EKB honlapján. A jelentés a TARGET2 forgalmáról, teljesítményéről és a 2017-es év fő fejleményeiről számol be. Tartalmaz ezenkívül hét keretes írást, amelyek a 2017-ben kiemelten fontos témakörökről adnak részletes információkat, nevezetesen a TARGET2 tizedik évfordulójáról, a lebonyolított forgalomról, a rendszer likviditásáról és használatáról, a határon túli tevékenységéről, a TARGET2/Target2-Securities (T2S) konszolidációs projektről és a jövőbeli valós idejű bruttó elszámolási rendszer (VIBER) szolgáltatásairól, a TARGET2 kiber- és végpontbiztonságáról, valamint a TARGET azonnali fizetéselszámolási (TIPS) szolgáltatásában tervezett TARGET2 átalakításokról.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a kritikus infrastruktúra informatikai biztonsági célból történő azonosításáról és felügyeletéről Észtországban

A Kormányzótanács 2018. április 27-én elfogadta a CON/2018/22 véleményt, amelyet az észt vállalkozásügyi és informatikai miniszter felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a Central Bank of Cyprus irányításáról és pénzügyi függetlenségéről

A Kormányzótanács 2018. május 11-én elfogadta a CON/2018/23 véleményt, amelyet a Ciprusi Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a Central Bank of Ireland részére téves vagy félrevezető információk szolgáltatásával összefüggő adminisztratív szankciókról és bűncselekményekről

A Kormányzótanács 2018. május 11-én elfogadta a CON/2018/24 véleményt, amelyet az Oireachtas (ír nemzeti parlament) pénzügyi, közkiadási és reformügyi vegyes bizottsága elnökének, valamint a Taoiseach (ír miniszterelnök) kérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a tagállamok költségvetési felelősségének és középtávú költségvetési orientációjának erősítésére irányuló rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelv iránti javaslatról

2018. május 11-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/25 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet és kapcsolódó jogi aktusok módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról, valamint a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2018. május 11-én elfogadta a CON/2018/26 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére adott ki.

Bankfelügyelet

A görög jelentős hitelintézetek 2018. évi stressztesztjének eredményei

A Kormányzótanács 2018. május 4-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület által jóváhagyott, 2018. évi stresszteszt eredményeivel kapcsolatban, amelyet négy jelentős görög hitelintézettel (National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank és a Piraeus Bank) végeztek. Az eredmények ezután az EKB bankfelügyeleti honlapján kerültek közzétételre.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok