European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Maj 2018

Markedsoperationer

Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro

Den 3. maj 2018 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2018/14 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer. De ændringer, som retningslinjen medfører, har til formål at implementere forskellige operationelle ændringer, afklare visse aspekter i tilknytning til tjenesteydelserne og imødegå en række forslag modtaget fra ERMS' (Eurosystem reserve management services) kunder. Retningslinjen er offentliggjort på ECB's websted.

Navnet på ECB's nye usikrede dag til dag-rente

Den 16. maj 2018 besluttede Styrelsesrådet, at ECB's nye usikrede dag til dag-rente skal kaldes ESTER (euro short-term rate). Renten, der efter planen vil blive indført inden 2020, skal supplere eksisterende benchmarkrenter, som produceres af den private sektor, og vil fungere som bagstopper-referencerente. Nærmere oplysninger om den nye rente findes på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

Financial Stability Review, maj 2018

Den 16. maj 2018 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre "Financial Stability Review – maj 2018". Her gennemgås de største risikokilder og kilder til sårbarhed, for så vidt angår stabiliteten i euroområdets finansielle system. Publikationen indeholder også en grundig analyse af kapaciteten til at modstå stød i det finansielle system i euroområdet. Publikationen vil være at finde på ECB's websted 24. maj 2018.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Europæisk ramme for Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming

Den 30. april 2018 godkendte Styrelsesrådet den europæiske ramme for Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming (TIBER-EU), som skal gøre det muligt for europæiske og nationale myndigheder at arbejde sammen med finansielle markedsinfrastrukturer og institutioner om at gennemføre kontrollerede, skræddersyede, efterretningsbaserede red team-tests for at forbedre deres robusthed over for avancerede cyberangreb. TIBER-EU-rammen samt en pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Årsberetning om Target for 2017

Den 3. maj 2018 tog Styrelsesrådet TARGET Annual Report 2017 til efterretning. Årsberetningen blev efterfølgende offentliggjort på ECB's websted. Beretningen indeholder information om Target2-betalinger, systemets funktion og den vigtigste udvikling, som fandt sted i 2017. I beretningen findes også syv tekstbokse, som indeholder detaljeret information om emner af særlig relevans i 2017, nemlig om de første ti år med Target2, udviklingen i Target2-betalinger, Target2-likviditet og dens anvendelse, Target2's grænseoverskridende aktiviteter, konsolideringsprojektet for Target2/Target2-Securities (T2S) og fremtidens realtidsbruttoafviklingstjenester, Target2's cyber- og endpoint-sikkerhed samt kommende tilpasninger af Target2 til Targets straksbetalingstjeneste (Target instant payment settlement – TIPS).

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om identificeringen af og tilsynet med kritiske infrastrukturer med henblik på informationsteknologisk sikkerhed i Estland

Den 27. april 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/22 på anmodning af den estiske minister for iværksætteri og informationsteknologi.

ECB's udtalelse om Central Bank of Cyprus’ ledelsesmæssige og finansielle uafhængighed

Den 11. maj 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/23 på anmodning af det cypriotiske finansministerium.

ECB’s udtalelse om administrative sanktioner og strafbare handlinger i forbindelse med indgivelse af falske eller vildledende oplysninger til Central Bank of Ireland

Den 11. maj 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/24 på anmodning af formanden for Oireachtas' (det irske parlaments) blandede udvalg vedrørende finanser, offentlige udgifter og reformer og Taoiseach (den irske premierminister).

ECB's udtalelse om forslag til Rådets direktiv om bestemmelser til styrkelse af den finanspolitiske ansvarlighed og den mellemfristede budgetmæssige udvikling i medlemsstaterne

Den 11. maj 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/25 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og andre tilknyttede retsakter, og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

Den 11. maj 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/26 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

Banktilsyn

Resultaterne af 2018-stresstesten af de græske signifikante institutter

Den 4. maj 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse imod resultaterne af 2018-stresstesten af de fire græske signifikante institutter (National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Alpha Bank og Piraeus Bank), som var blevet godkendt af Tilsynsrådet. Resultaterne blev efterfølgende offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt