Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Prosinac 2015.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 18. prosinca 2015.

Monetarna politika

Nestandardne mjere monetarne politike

Upravno je vijeće 3. prosinca 2015., u sklopu ponovne ocjene prikladnosti monetarne politike ESB-a, odlučilo uvesti više mjera. Prvo, Upravno je vijeće odlučilo proširiti program kupnje vrijednosnih papira i provoditi mjesečne kupnje u vrijednosti od 60 mlrd. EUR do kraja ožujka 2017., ali i duže ako to bude potrebno. Drugo, odlučilo je ponovno ulagati otplaćene glavnice vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira onoliko dugo koliko bude potrebno. Treće, Upravno je vijeće odlučilo uvrstiti utržive dužničke instrumente koje izdaju regionalne i lokalne države europodručja nominirane u eurima u popis prihvatljive imovine za redovne kupnje odgovarajućih nacionalnih središnjih banaka u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora. Naposljetku, odlučilo je i dalje provoditi glavne operacije refinanciranja i tromjesečne operacije dugoročnijeg refinanciranja putem raspodjele punog iznosa likvidnosti na aukcijama s nepromjenjivom kamatnom stopom onoliko dugo koliko bude potrebno, a barem do kraja posljednjeg razdoblja održavanja pričuva u 2017. Podrobnije su informacije pružene istog dana u uvodnoj izjavi i na konferenciji za novinare. Povezani pravni akt, Odluka ESB/2015/48 o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima, donesen je 16. prosinca 2015.

Operacije na tržištu

Kalendari provođenja ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja za 2016.

Upravno vijeće odobrilo je 30. studenog 2015. okvirni kalendar provođenja ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja u 2016., kao i okvirne datume dobrovoljne prijevremene otplate u sklopu tih operacija. Druge ugovorne strane imat će mogućnost otplatiti neodređeni dio iznosa koji im je dodijeljen u ciljanoj operaciji dugoročnijeg refinanciranja po isteku 24 mjeseca nakon te operacije, a prve bi se otplate trebale provesti u rujnu 2016. Oba se kalendara mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Promjene povezane s referentnim tečajevima eura

Upravno je vijeće 4. prosinca 2015. odobrilo novi raspored objavljivanja referentnih tečajeva eura prema kojem će se vrijeme dnevne objave od 1. srpnja 2016. pomaknuti s oko 14.30 sati na oko 16.00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Na mrežnim stranicama ESB-a može se pronaći povezano priopćenje za javnost, zajedno sa svim osnovnim informacijama o toj temi.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Imenovanje članova Odbora sustava T2S

Upravno je vijeće 19. studenog 2015. odlučilo imenovati Johannesa Luefa članom Odbora sustava T2S koji nije iz središnje banke te Karstena Biltofta članom Odbora sustava T2S iz središnje banke izvan europodručja kao nasljednike Paula Bodarta odnosno Kristiana Kjeldsena. Oba će imenovanja stupiti na snagu 1. siječnja 2016. i trajati dvije godine.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i o sustavima jamstava i sustavima za naknadu štete u Luksemburgu

Upravno je vijeće 20. studenog 2015. na zahtjev luksemburškog ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2015/48.

Mišljenje ESB-a o nadzoru nesmetanog funkcioniranja platnog prometa(»betalingsverkeer«) u Nizozemskoj

Upravno je vijeće 20. studenog 2015. na zahtjev središnje banke De Nederlandsche Bank donijelo Mišljenje CON/2015/49.

Mišljenje ESB-a o zaštiti protiv krivotvorenja i očuvanju kvalitete gotovine u optjecaju u Belgiji

Upravno je vijeće 20. studenog 2015. na zahtjev guvernera središnje banke Nationale banke van België / Banque Nationale de Belgique, podnesen u ime ministra financija, donijelo Mišljenje CON/2015/50.

Mišljenje ESB-a o izradi euronovčanica u Portugalu

Upravno je vijeće 23. studenog 2015. na zahtjev portugalskog ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2015/51.

Mišljenje ESB-a o sustavu osiguranja depozita u Nizozemskoj

Upravno je vijeće 26. studenog 2015. na zahtjev nizozemskog ministra financija donijelo Mišljenje CON/2015/52.

Mišljenje ESB-a o pravnom okviru za stambene štedionice u Njemačkoj

Upravno je vijeće 2. prosinca 2015. na zahtjev njemačkog saveznog ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2015/53.

Mišljenje ESB-a o potrošačkim kreditima u Češkoj

Upravno je vijeće 9. prosinca 2015. na zahtjev češkog ministra financija donijelo Mišljenje CON/2015/54.

Mišljenje ESB-a o pristojbama na podizanje gotovine s bankomata u Irskoj

Upravno vijeće donijelo je na vlastitu inicijativu 10. prosinca 2015. Mišljenje CON/2015/55.

Statistika

Smjernice ESB-a o vanjskoj statistici i tromjesečnim financijskim računima

Upravno je vijeće 26. studenog 2015. donijelo Smjernicu ESB/2015/39 o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike i Smjernicu ESB/2015/40 o izmjeni Smjernice ESB/2013/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa. Tim su se izmjenama razdoblja u kojima treba provesti tromjesečne prijenose vanjske statistike i podataka o financijskim računima uskladila s novim rasporedom sastanaka Upravnog vijeća o monetarnoj politici prema kojem se sastanci održavaju svakih šest tjedana. Obje se smjernice mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Smjernica ESB-a o monetarnoj i financijskoj statistici

Upravno je vijeće 4. prosinca 2015. donijelo Smjernicu ESB/2015/44 o izmjeni Smjernice ESB/2014/15 o monetarnoj i financijskoj statistici. Smjernicom o izmjeni određuje se okvir za ESB-ovo sastavljanje monetarne i financijske statistike koji obuhvaća osiguravajuća društva, na koja će se od referentnog razdoblja – prvog tromjesečja 2016. – primjenjivati statistički izvještajni zahtjevi. Smjernica se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Novčanice i kovanice

Pravni akti o izdavanju kovanica

Upravno je vijeće 4. prosinca 2015. donijelo Odluku ESB/2015/41 o izmjeni Odluke ESB/2014/53 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2015., Odluku ESB/2015/42 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2016. i Odluku ESB/2015/43 o postupovnom okviru za odobravanje količine izdanja eurokovanica. Sva tri pravna akta objavljena su u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Upravljanje ESB-om

Odluka ESB-a o raspodjeli monetarnog prihoda

Upravno je vijeće 19. studenog 2015. donijelo Odluku ESB/2015/37 o izmjeni Odluke ESB/2010/23 o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro. Odluka, kojom se pravno provode odluke Upravnog vijeća o monetarnom prihodu koje se odnose na program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora donesene u siječnju i srpnju 2015., objavljena je u Službenom listu Europske unije i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izmjene Uvjeta zaposlenja za osoblje ESB-a

Upravno je vijeće 9. prosinca 2015. izmijenilo Uvjete zaposlenja za osoblje Europske središnje banke i Uvjete kratkoročnog zaposlenja glede naknada za nezaposlene i drugih pitanja. Cilj je izmijenjenih Uvjeta zaposlenja i Uvjeta kratkoročnog zaposlenja osnažiti ESB-ov okvir socijalne skrbi pružajući osoblju koje nije uključeno u sustav socijalne skrbi nijedne države članice EU-a socijalnu skrb usporedivu s onom u državama članicama. Izmijenjeni Uvjeti zaposlenja i Uvjeti kratkoročnog zaposlenja mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska

Upravno je vijeće 10. prosinca 2015. donijelo Preporuku ESB/2015/45 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska. Preporuka će se objaviti u Službenom listu Europske unije i može se pronaći na mrežnoj stranici ESB-a.

Nadzor banaka

Odluka ESB-a o postupku otklanjanja pretpostavke o značajnom utjecaju zaposlenika na profil rizičnosti nadzirane kreditne institucije

Upravno je vijeće 20. studenog 2015. donijelo Odluku ESB/2015/38 o postupku otklanjanja pretpostavke o značajnom utjecaju zaposlenika na profil rizičnosti nadzirane kreditne institucije. Odluka, koja je stupila na snagu 2. prosinca 2015., objavljena je u Službenom listu Europske unije i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije