Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2015. december

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2015. december 18., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Monetáris politika

Hagyományostól eltérő monetáris politikai intézkedések

A Kormányzótanács 2015. december 3-án több intézkedést hozott annak kapcsán, hogy ismét felülvizsgálta, megfelelő-e az EKB monetáris politikájának iránya. Először az eszközvásárlási program (EVP) kiterjesztéséről határozott, és a havi 60 milliárd eurós eszközvásárlást 2017. március végéig, vagy szükség esetén azon túl is folytatni kívánja. Másodszor az EVP-ben vásárolt értékpapírok utáni tőketörlesztés összegét lejáratkor a szükséges ideig újra befekteti. Harmadrészt, az állami szektorbeli vásárlási programra vonatkozó döntése értelmében felveszi az euroövezeti regionális vagy helyi önkormányzatok által kibocsátott, euroalapú, forgalomképes adósságinstrumentumokat az adott nemzeti központi bank rendszeres vásárlásaiban való részvételre alkalmas jegybankképes eszközök jegyzékébe. Végül pedig ameddig szükséges, de legalább 2017 utolsó tartalékolási időszakának végéig folytatja az irányadó és a három hónapos, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek rögzített kamatú, teljes allokációs tender keretében való nyújtását. A szintén december 3-án adott bevezető nyilatkozatban és sajtótájékoztatón részletesebb tájékoztatás is elhangzott a döntésekről. A kapcsolódó jogszabályt, az állami szektor másodpiaci eszközvásárlási programjáról rendelkező 2015/774/EU határozatot módosító EKB/2015/48 határozatot 2015. december 16-án fogadták el.

Piaci műveletek

A célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekhez kapcsolódó 2016. évi naptárak

A Kormányzótanács 2015. november 30-án jóváhagyta a 2016. évi célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek (HLRM) tájékoztató naptárát, valamint a műveletek korai, önkéntes visszafizetésének tájékoztató jellegű időpontjait. Az első törlesztések 2016 szeptemberében kezdődhetnek, és a partnereknek minden egyes HLRM után 24 hónappal, féléves időközönként lehetőségük lesz tartozásuk bármekkora részének törlesztésére. Mindkét naptár megtekinthető az EKB honlapján.

Az euro referencia-árfolyamainak módosítása

A Kormányzótanács 2015. december 4-én jóváhagyta az euro-referenciaárfolyamok közzétételének új ütemezését, amelynek értelmében a napi közzétételt 2016. július 1-jétől a közép-európai idő szerinti 14.30 óra körüli időpontról 16.00 óra körüli időpontra teszik át. A kapcsolódó sajtóközlemény és részletes háttér-információk az EKB honlapján olvashatók.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

A T2S Tanács tagjainak kinevezése

A Kormányzótanács 2015. november 19-én úgy határozott, hogy kinevezi Johannes Luefet a TARGET2-Securities (T2S) tanácsának nem központi banki tagjaként és Karsten Biltoftot a testület euroövezeten kívüli központi banki tagjaként, akik Paul Bodart, illetve Kristian Kjeldsen helyét veszik át. A 2016. január 1-ji hatállyal kezdődő két kinevezés két évre szól.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a luxemburgi hitelintézetek és befektetési vállalkozások fellendítéséről és szanálásáról, valamint a betétbiztosítási és kártalanítási rendszerekről

2015. november 20-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2015/48 véleményt, amelyet a luxemburgi pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a fizetési forgalom (‘betalingsverkeer’) zavartalan működésének felvigyázásáról Hollandiában

A Kormányzótanács 2015. november 20-án elfogadta a CON/2015/49 véleményt, amelyet a De Nederlandsche Bank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a hamisítás elleni védelemről és a készpénzforgalom minőségének megőrzéséről Belgiumban

A Kormányzótanács 2015. november 20-án elfogadta a CON/2015/50 véleményt, amelyet a pénzügyminisztert képviselő Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (NBB) elnökének felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az eurobankjegyek előállításáról Portugáliában

A Kormányzótanács 2015. november 23-án elfogadta a CON/2015/51 véleményt, amelyet a portugál pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a hollandiai betétgarancia-rendszerről

A Kormányzótanács 2015. november 26-án elfogadta a CON/2015/52 véleményt, amelyet a holland pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a németországi lakás-takarékpénztárak jogi keretrendszeréről

A Kormányzótanács 2015. december 2-án elfogadta a CON/2015/53 véleményt, amelyet a német szövetségi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a csehországi fogyasztói hitelekről

A Kormányzótanács 2015. december 9-én elfogadta a CON/2015/54 véleményt, amelyet a cseh pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a bankjegykiadó automatákból történő készpénzfelvételhez kapcsolódó adóról Írországban

A Kormányzótanács 2015. december 10-én elfogadta a CON/2015/55 véleményt, amelyet saját kezdeményezésére adott ki.

Statisztika

EKB iránymutatások a külső statisztikákról és a negyedéves pénzügyi számlákról

A Kormányzótanács 2015. november 26-án elfogadta az Európai Központi Bank külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatást módosító EKB/2015/39 iránymutatást, valamint az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatást módosító EKB/2015/40 iránymutatást. A módosítások összehangolják azt az időszakot, amelyben a külső statisztikák és pénzügyi számlaadatok negyedéves átvitelét kell végezni a Kormányzótanács monetáris politikai üléseinek új hathetes ütemezésével. Mindkét iránymutatás megtekinthető az EKB honlapján.

Az EKB iránymutatása a monetáris és pénzügyi statisztikákról

A Kormányzótanács 2015. december 4-én elfogadta a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatást módosító EKB/2015/44 iránymutatást. A módosító iránymutatás meghatározza az EKB monetáris és pénzügyi statisztikái összeállításának keretrendszerét, amely a 2016 első negyedévi referencia-időszakkal kezdődően a statisztikai adatszolgáltatási követelmény alá vont biztosítókra vonatkozik. Az iránymutatás az EKB weboldalán érhető el.

Bankjegyek és érmék

Az érmekibocsátásra vonatkozó jogszabályok

A Kormányzótanács 2015. december 4-én elfogadta az EKB/2014/53 határozatot módosító EKB/2015/41 határozatot, amely a 2015. évi érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szól, valamint az EKB/2015/42 határozatot, amely a 2016-ban kibocsátott érmemennyiség engedélyezéséről szól, és a EKB/2015/43 határozatot, amely pedig a kibocsátott érmemennyiség engedélyezésének procedurális keretrendszeréről szól. Mindhárom jogszabály az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán megtekinthető.

Szervezetirányítás

Az EKB határozata a monetáris jövedelem felosztásáról

A Kormányzótanács 2015. november 19-én elfogadta az EKB/2010/23 határozatot módosító EKB/2015/37 határozatot, amely az euro pénznemet alkalmazó tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról szól. A határozat, amely a Kormányzótanácsnak az állami szektorbeli vásárlási programra vonatkozó, a monetáris jövedelemmel kapcsolatos 2015. januári és júliusi döntéseinek jogi végrehajtása, az Európai Unió Hivatalos Lapjában jelent meg, és az EKB weboldalán is megtekinthető.

Az EKB személyzete alkalmazási feltételeinek módosítása

A Kormányzótanács 2015. december 9-én módosította az Európai Központi Bank személyzete alkalmazási feltételeit, valamint a rövid időtartamú alkalmazás feltételeit a munkanélküli járadékok és egyéb pontok tekintetében. A két módosítás célja az EKB társadalombiztosítási rendszerének megszilárdítása úgy, hogy azok a munkavállalók is részesüljenek az uniós tagállamok gyakorlatához szabott társadalombiztosítási ellátásban, semelyik uniós tagállamban nem tarthatnak erre igényt. A módosított alkalmazási feltételeket az EKB weboldalán lehet megtekinteni.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2015. december 10-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2015/45 ajánlást a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő ajánlás az EKB weboldalán is megtekinthető.

Bankfelügyelet

Az EKB határozata a munkavállalóknak a felügyelt hitelintézet kockázati profiljára gyakorolt jelentős hatásra irányuló vélelem alóli kizárására vonatkozó eljárásáról

A Kormányzótanács 2015. november 20-án elfogadta az EKB/2015/38 határozatot arról az eljárásról, amelyet akkor alkalmaznak, ha a munkavállalók tekintetében ki kívánják zárni azt a feltételezést, hogy jelentős hatást gyakorolhatnak valamely felügyelt hitelintézet kockázati profiljára. A 2015. december 2-án hatályba lépett jogszabály megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és megtekinthető az EKB bankfelügyeleti weboldalán.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok