Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Decembrie 2015

EMBARGO

EMBARGO până la data de 18 decembrie 2015, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Politică monetară

Măsuri neconvenționale de politică monetară

La data de 3 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a decis cu privire la o serie de măsuri în contextul reevaluării caracterului adecvat al orientării politicii monetare a BCE. În primul rând, Consiliul guvernatorilor a decis extinderea programului de achiziționare de active și efectuarea de achiziții lunare în valoare de 60 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii martie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar. În al doilea rând, acesta a decis reinvestirea principalului aferent titlurilor ajunse la scadență din cadrul programului de achiziționare de active atât timp cât va fi necesar. În al treilea rând, Consiliul guvernatorilor a decis să includă, în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public, instrumentele de credit tranzacționabile exprimate în euro emise de autorități regionale și locale din zona euro în lista de active eligibile pentru achizițiile periodice efectuate de băncile centrale naționale respective. În final, acesta a decis să continue derularea operațiunilor principale de refinanțare și a operațiunilor de refinanțare pe termen mai lung cu scadența la trei luni sub forma unor licitații cu rată fixă a dobânzii și alocare integrală atât timp cât va fi necesar și cel puțin până la încheierea ultimei perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii din 2017. Mai multe detalii au fost furnizate în aceeași zi în declarația introductivă și în cadrul conferinței de presă. Actul juridic pe această temă, Decizia BCE/2015/48 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare, a fost adoptat la data de 16 decembrie 2015.

Operațiuni de piață

Calendarele operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung în 2016

La data de 30 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarul orientativ al operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL) în 2016, precum și datele orientative pentru rambursarea voluntară anticipată a acestor operațiuni. După 24 de luni de la efectuarea fiecărei OTRTL, contrapartidele au opțiunea de a rambursa orice parte din sumele care le-au fost alocate în cadrul operațiunii respective, iar primele rambursări ar putea avea loc în luna septembrie 2016. Ambele calendare sunt disponibile pe website-ul BCE.

Modificări privind cursurile valutare de referință ale euro

La data de 4 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a aprobat un nou orar de publicare a cursurilor de referință ale euro, potrivit căruia ora publicării zilnice a fost deplasată de la aproximativ 14.30 (ora Europei Centrale) la aproximativ 16.00 (ora Europei Centrale) începând cu 1 iulie 2016. Un comunicat de presă și informații detaliate pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Sisteme de plăți și infrastructura pieței

Numirea unor membri ai Comitetului pentru T2S

La data de 19 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a decis să îi numească, în cadrul Comitetului pentru TARGET2-Securities (T2S), pe dl Johannes Luef ca membru care nu face parte din personalul unei bănci centrale și pe dl Karsten Biltoft ca membru dintr-o bancă centrală din afara zonei euro; aceștia îi vor înlocui pe dl Paul Bodart și, respectiv, pe dl Kristian Kjeldsen. Ambele numiri intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 și sunt valabile pentru o perioadă de doi ani.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții, schemele de garantare a depozitelor și sistemele de compensare în Luxemburg

La data de 20 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/48, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Luxemburg.

Avizul BCE cu privire la monitorizarea bunei funcționări a traficului de plăți („betalingsverkeer”) în Țările de Jos

La data de 20 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/49, la solicitarea De Nederlandsche Bank.

Avizul BCE cu privire la protecția împotriva contrafacerii și menținerea calității numerarului aflat în circulație în Belgia

La data de 20 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/50, la solicitarea guvernatorului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, care a acționat în numele ministrului finanțelor.

Avizul BCE cu privire la producerea de bancnote euro în Portugalia

La data de 23 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/51, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Portugalia.

Avizul BCE cu privire la schema de garantare a depozitelor în Țările de Jos

La data de 26 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/52, la solicitarea ministrului finanțelor din Țările de Jos.

Avizul BCE cu privire la cadrul juridic pentru casele de economii pentru achiziția de locuințe în Germania

La data de 2 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/53, la solicitarea Ministerului Federal al Finanțelor din Germania.

Avizul BCE cu privire la creditele pentru consum în Republica Cehă

La data de 9 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/54, la solicitarea ministrului finanțelor din Republica Cehă.

Avizul BCE cu privire la comisionul aplicabil retragerilor de numerar de la bancomat în Irlanda

La data de 10 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/55 din proprie inițiativă.

Statistici

Orientările BCE privind statisticile externe și conturile financiare trimestriale

La data de 26 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2015/39 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe și Orientarea BCE/2015/40 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale. Aceste modificări aliniază calendarul transmiterilor trimestriale ale statisticilor externe și ale datelor privind conturile financiare cu noul calendar de desfășurare a ședințelor privind politica monetară ale Consiliului guvernatorilor, care au loc la fiecare șase săptămâni. Ambele orientări sunt disponibile pe website-ul BCE.

Orientarea BCE privind statisticile monetare și financiare

La data de 4 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2015/44 de modificare a Orientării BCE/2014/15 privind statisticile monetare și financiare. Noua orientare stabilește cadrul de compilare a statisticilor monetare și financiare de către BCE cu privire la societățile de asigurări care vor face obiectul unor cerințe de raportare statistică începând cu perioada de referință T1 2016. Orientarea este disponibilă pe website-ul BCE.

Bancnote și monede

Acte juridice privind emisiunea de monede

La data de 4 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2015/41 de modificare a Deciziei BCE/2014/53 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2015, Decizia BCE/2015/42 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2016 și Decizia BCE/2015/43 privind cadrul procedural pentru aprobarea volumului de monede metalice euro. Toate cele trei acte juridice sunt disponibile în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Guvernanță corporativă

Decizia BCE privind repartizarea venitului monetar

La data de 19 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2015/37 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro. Decizia, care pune în aplicare din punct de vedere juridic deciziile Consiliului guvernatorilor privind venitul monetar asociat programului de achiziționare de active de către sectorul public, adoptate în lunile ianuarie și iulie 2015, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul BCE.

Modificarea Condițiilor de angajare pentru personalul BCE

La data de 9 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a modificat Condițiile de angajare pentru personalul Băncii Centrale Europene și Condițiile de angajare pe durată determinată în ceea ce privește ajutorul de șomaj și alte dispoziții. Scopul modificării este acela de a consolida cadrul de securitate socială al BCE, asigurând acoperire – raportată la practicile din statele membre ale UE – membrilor personalului care nu beneficiază de aceasta în niciun stat membru al UE. Condițiile de angajare și Condițiile de angajare pe durată determinată modificate sunt disponibile pe website-ul BCE.

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska

La data de 10 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2015/45 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska. Recomandarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Decizia BCE privind procedura de excludere a membrilor personalului de la prezumția de a avea un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții de credit supravegheate

La data de 20 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2015/38 privind procedura de excludere a membrilor personalului de la prezumția de a avea un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții de credit supravegheate. Decizia, care a intrat în vigoare la data de 2 decembrie 2015, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media