Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Studeni 2015.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 20. studenog 2015.

Operacije na tržištu

Provedba izmjene ograničenja izdanja za kupnju vrijednosnih papira u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira javnih sektora

Upravno je vijeće 5. studenog 2015. donijelo Odluku ESB/2015/33 o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima, čime je na snagu stupila odluka Upravnog vijeća od 3. rujna 2015. o izmjeni ograničenja izdanja u okviru programa kupnje vrijednosnih papira javnih sektora iz 25 % u 33 % po međunarodnom identifikacijskom broju vrijednosnog papira. U Odluci se objašnjava da ograničenje izdanja iznosi 33 % po obveznici, osim u slučaju obveznica koje sadržavaju klauzulu o zajedničkom djelovanju (CAC) koja se razlikuje od modela klauzule o zajedničkom djelovanju (CAC) europodručja, za koje je predviđena provjera na pojedinačnoj osnovi. Odluka, koja je stupila na snagu 10. studenog 2015., i povezano priopćenje za javnost dostupni su na mrežnim stranicama ESB-a.

Izmjene Opće dokumentacije

Upravno je vijeće 18. studenog 2015. donijelo Smjernicu ESB/2015/34 o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (Smjernica o Općoj dokumentaciji) i Smjernicu ESB/2015/35 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava. Odredbe koje se odnose na korektivne faktore odsad će biti dijelom tog posebnog pravnog akta, što će omogućiti pojednostavljenu provedbu izmjena dotičnog okvira nakon donošenja odgovarajućih odluka. Obje Smjernice i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost i nadzor

Odgovor Eurosustava u sklopu javnog savjetovanja Europske komisije o mogućem utjecaju Uredbe o kapitalnim zahtjevima i Direktive o kapitalnim zahtjevima IV na bankovno financiranje gospodarstva

Upravno je vijeće 2. studenog 2015. odobrilo odgovor Eurosustava u sklopu javnog savjetovanja Europske komisije o mogućem utjecaju Uredbe o kapitalnim zahtjevima i Direktive o kapitalnim zahtjevima IV na bankovno financiranje gospodarstva, koji je potom poslan Europskoj komisiji. Odgovor Eurosustava može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Pregled financijske stabilnosti, studeni 2015.

Upravno je vijeće 18. studenog 2015. odobrilo objavu novog Pregleda financijske stabilnosti (Financial Stability Review – November 2015), u kojem se razmatraju glavni izvori rizika za stabilnost financijskog sustava europodručja i njegove ranjive točke te iznosi cjelovita analiza sposobnosti financijskog sustava europodručja da apsorbira šokove. Pregled bi trebao biti objavljen na mrežnim stranicama ESB-a 26. studenog 2015.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o prethodnoj procjeni uvjeta koji se odnose na sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava u Mađarskoj

Upravno je vijeće 23. listopada 2015. na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank donijelo Mišljenje CON/2015/38.

Mišljenje ESB-a o stopama pričuve u Mađarskoj

Upravno je vijeće 28. listopada 2015. na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank donijelo Mišljenje CON/2015/39.

Mišljenje ESB-a o sustavu osiguranja depozita u Irskoj

Upravno je vijeće 29. listopada 2015. na zahtjev irskog ministra financija donijelo Mišljenje CON/2015/40.

Mišljenje ESB-a o izmjenama Zakona o središnjoj banci Banca d'italia

Upravno je vijeće 30. listopada 2015. na zahtjev središnje banke Banca d’Italia donijelo Mišljenje CON/2015/41.

Mišljenje ESB-a o institucionalnom okviru za sanaciju institucija u Belgiji

Upravno je vijeće 4. studenog 2015. na zahtjev guvernera središnje banke Nationale banke van België / Banque Nationale de Belgique, podnesen u ime belgijskog ministarstva financija, donijelo Mišljenje CON/2015/42.

Mišljenje ESB-a o rješavanju kriznih situacija na financijskom tržištu i o posebnim pristojbama za odabrane financijske institucije u Slovačkoj

Upravno je vijeće 6. studenog 2015. na zahtjev slovačkog ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2015/43.

Mišljenje ESB-a o odredbama o plaćama i mirovinama u Irskoj

Upravno je vijeće 11. studenog 2015. na zahtjev irskog ministra javne potrošnje i reforme donijelo Mišljenje CON/2015/44.

Mišljenje ESB-a o uređenju društava koja uzimaju kredite u Cipru

Upravno je vijeće 12. studenog 2015. na zahtjev ciparskog ministra financija donijelo Mišljenje CON/2015/45.

Mišljenje ESB-a o registru bankovnih računa u Bugarskoj

Upravno je vijeće 13. studenog 2015. na zahtjev bugarskog ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2015/46.

Mišljenje ESB-a o popratnim mjerama u vezi s Uredbom o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu u Austriji

Upravno je vijeće 13. studenog 2015. na zahtjev austrijskog ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2015/47.

Statistika

Nacrt uredbe ESB-a o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku

Upravno je vijeće 18. studenog 2015. načelno odobrilo Nacrt uredbe ESB-a o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku (AnaCredit). Konačna odluka o donošenju Nacrta uredbe donijet će se tek nakon upoznavanja Upravnog vijeća s procjenama u pogledu povezanog informatičkog projekta te s postupkom analize koristi i troškova prema kojoj će se utvrđivati izvještajni zahtjevi koji proizlaze iz Nacrta uredbe. Upravno je vijeće u međuvremenu odlučilo objaviti Nacrt uredbe i njezine priloge na mrežnim stranicama ESB-a kako bi se povećala transparentnost u odnosu prema tržištima i olakšalo planiranje na tržištima.

Upravljanje ESB-om

Izmjena pravnog okvira ESB-a za nabavu

Upravno je vijeće 29. listopada 2015 donijelo Odluku ESB/2015/32 o utvrđivanju pravila o nabavi kojom se preinačuje Odluka ESB/2007/5 kako bi se uzele u obzir nove direktive Unije o javnoj nabavi i najnovija praksa Suda Europske unije, kao i iskustvo stečeno tijekom sedam godina primjene pravila o nabavi ESB-a. Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama ESB‑a.

Odluka o utvrđivanju načela za davanje povratnih informacija o radu podkoordinatora nacionalnog nadležnog tijela

Upravno je vijeće 18. studenog 2015. donijelo Odluku ESB/2015/36 o utvrđivanju načela za davanje povratnih informacija o radu podkoordinatora nacionalnog nadležnog tijela u zajedničkim nadzornim timovima Jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM). Tom se Odlukom uvodi ujednačen postupak pružanja povratnih informacija o uspješnosti podkoordinatora iz nacionalnih nadležnih tijela u zajedničkim nadzornim timovima Jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje zajedničkih nadzornih timova. Odluka će uskoro biti dostupna na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Rezultati sveobuhvatne procjene grčkih banaka

ESB je 31. listopada 2015. objavio rezultate sveobuhvatne procjene četiri značajne grčke banke koje nadzire, a koja je provedena u skladu s odlukom donesenom na sastanku na vrhu država europodručja održanom 12. srpnja 2015. i Memorandumom o razumijevanju između Helenske Republike, središnje banke Bank of Greece i Europske komisije, koja je postupala u ime Europskog mehanizma za stabilnost, potpisanim 19. kolovoza 2015. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o bankovnom nadzoru.

Rezultati sveobuhvatne procjene iz 2015.

ESB je 14. studenog 2015. objavio rezultate sveobuhvatne procjene koju je proveo za devet banaka u razdoblju između ožujka i studenog 2015. Povezano priopćenje za javnost i tehnički prilog koji sadrži dodatne pojedinosti o primijenjenoj metodologiji, pregledu kvalitete imovine i rezultatima testiranja na stres dostupni su na mrežnim stranicama ESB-a o bankovnom nadzoru.

Kontaktni podatci za medije