Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2015. november

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2015. november 20., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Piaci műveletek

Az állami szektor eszközvásárlási programjában végzett vásárlások kibocsátásbeli részesedésre vonatkozó küszöbértének emelése

A Kormányzótanács 2015. november 5-én elfogadta az állami szektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló 2015/774/EU határozat módosításáról szóló EKB/2015/33 határozatot. Így jogerőssé vált a Kormányzótanács 2015. szeptember 3-án hozott határozata, amely előírja az állami szektort érintő vásárlási program kibocsátásbeli részesedésére vonatkozó küszöbérték nemzetközi értékpapír-azonosító számonként 25%-ról 33%-ra emelését. A határozatban a kibocsátásbeli részesedésre vonatkozó küszöbértéket kötvényenként 33%-ban állapítják meg, ami alól kivételek az euroövezeti CAC-modelltől eltérő kollektív kereseti záradékkal (CAC) rendelkező egyes kötvények, amelyeknél eseti ellenőrzés alkalmazását írják elő. A 2015. november 10-én hatályba lépett határozat és a vonatkozó sajtóközlemény megtekinthető az EKB weboldalán.

Az Általános dokumentáció aktualizálása

A Kormányzótanács 2015. november 18-án elfogadta az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló Európai Központi Bank 2015/510/EU iránymutatást módosító EKB/2015/34 iránymutatást (Az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) és az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló EKB/2015/35 iránymutatást. A haircutokhoz kapcsolódó rendelkezések mostantól ebben a külön jogszabályban fognak szerepelni, ami a megfelelő határozatok elfogadása után lehetővé teszi majd a vonatkozó keretrendszer módosításainak egyszerűsített végrehajtását. A két iránymutatás és a vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Az eurorendszer válasza az Európai Bizottság nyilvános konzultációjára, amely a CRR-nek és a CRD IV-nek a gazdaság banki finanszírozására tett lehetséges hatásairól szól

A Kormányzótanács 2015. november 2-án jóváhagyta az eurorendszer válaszát az Európai Bizottságnak arra a nyilvános konzultációjára, amely a tőkekövetelményekről szóló rendeletnek (CRR) és a tőkekövetelményekről szóló irányelvnek (CRD IV) a gazdaság banki finanszírozására tett lehetséges hatásairól szól. A választ ezután megküldték a Bizottság részére. Az eurorendszer válasza az EKB weboldalán tekinthető meg.

Financial Stability Review (Pénzügyi stabilitási jelentés), 2015. november

A Kormányzótanács 2015. november 18-án engedélyezte a pénzügyi stabilitásról szóló 2015. novemberi jelentés közzétételét. Ebben a szakértők az eurorendszer pénzügyi rendszerének stabilitását érintő főbb kockázatokat és sérülékeny pontokat tekintik át, továbbá átfogóan elemzik az euroövezet pénzügyi rendszerének sokkelnyelő képességét. A kiadvány előreláthatólag 2015. november 26-án jelenik meg az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a magyarországi hitelintézetek és befektetési vállalkozások szanálásához kapcsolódó körülmények előzetes értékeléséről

A Kormányzótanács 2015. október 23-án elfogadta a CON/2015/38 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a magyarországi tartalékrátákról

A Kormányzótanács 2015. október 28-án elfogadta a CON/2015/39 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az írországi betétgarancia-rendszerről

A Kormányzótanács 2015. október 29-én elfogadta a CON/2015/40 véleményt, amelyet az ír pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Banca d’Italia alapokmányának módosításáról

A Kormányzótanács 2015. október 30-án elfogadta a CON/2015/41 véleményt, amelyet a Banca d’Italia felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a belgiumi pénzintézetek szanálására vonatkozó intézményi keretrendszerről

A Kormányzótanács 2015. november 4-én elfogadta a CON/2015/42 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztert képviselő Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique elnökének felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a szlovákiai pénzügypiaci válsághelyzet megoldásáról és a kijelölt pénzügyi intézményekre kivetett különadóról

A Kormányzótanács 2015. november 6-án elfogadta a CON/2015/43 véleményt, amelyet a szlovák pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az írországi fizetési és nyugdíjrendelkezésekről

A Kormányzótanács 2015. november 11-én elfogadta a CON/2015/44 véleményt, amelyet az ír közkiadási és reformügyi miniszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a hitelbiztosító vállalatok szabályozásáról Cipruson

A Kormányzótanács 2015. november 12-én elfogadta a CON/2015/45 véleményt, amelyet a ciprusi pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a bankszámlaregiszterről Bulgáriában

A Kormányzótanács 2015. november 13-án elfogadta a CON/2015/46 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az ausztriai egységes szanálási mechanizmust kísérő rendelkezésekről szóló EKB vélemény

A Kormányzótanács 2015. november 13-án elfogadta a CON/2015/47 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

A részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről szóló EKB-rendelettervezet

A Kormányzótanács 2015. november 18-án elvben elfogadta a részletes hitelezési adatok és hitelkockázati adatok (AnaCredit) gyűjtéséről szóló EKB-rendelettervezetet. A végső elfogadásról akkor döntenek, ha a Kormányzótanácsot tájékoztatják a vonatkozó informatikai munkafeladathoz kapcsolódó becslésekről és a rendelettervezet értelmében az adatszolgáltatási követelmények meghatározásához használandó előnyök és költségek eljárásról. A Kormányzótanács időközben beleegyezett, hogy a piaccal szembeni átláthatóság növelése és a piaci tervezés megkönnyítése érdekében a határozattervezetet és függelékeit közzéteszik az EKB honlapján.

Szervezetirányítás

Az EKB közbeszerzésre vonatkozó jogi keretrendszerének aktualizálása

A Kormányzótanács 2015. október 29-én elfogadta a közbeszerzési szabályok meghatározásáról szóló EKB/2015/32 határozatot, amely az EKB/2007/5 határozatot dolgozza át, figyelembe véve a közbeszerzésről szóló legfrissebb uniós irányelveket, az Európai Unió Bíróságának legutóbbi ítélkezési gyakorlatát és az EKB közbeszerzési szabályainak alkalmazásában szerzett több mint hét évnyi tapasztalatot. A határozat az EKB weboldalán lesz közzétéve.

Határozat az illetékes nemzeti hatóságok al-koordinátorainak teljesítményértékelésére vonatkozó alapelvekről

A Kormányzótanács 2015. november 18-án elfogadta az EKB/2015/36 határozatot, amelyben meghatározzák az egységes felügyeleti mechanizmuson (SSM) belül az illetékes nemzeti hatóságokhoz tartozó közös felügyeleti csoportok al-koordinátorainak teljesítményértékelésére vonatkozó alapelveket. Ebben egységes eljárást vezetnek be az SSM közös felügyeleti csoportjaiban al-koordinátorként dolgozók teljesítményértékeléséről, így biztosítva a csoportok megfelelő működését. A határozat hamarosan megjelenik az EKB weboldalán.

Bankfelügyelet

A görög bankok átfogó értékelésének eredményei

Az EKB 2015. október 31-én közzétette a felügyelete alá tartozó négy jelentős görög bank átfogó értékelésének eredményeit. Az értékelést a 2015. július 12-i euroövezeti csúcstalálkozó határozatának és az Európai Stabilitási Mechanizmus megbízásából a Görög Köztársaság, a Görög Nemzeti Bank és az Európai Bizottság közötti, 2015. augusztus 19-én aláírt egyetértési megállapodásnak megfelelően végezték el. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti weboldalán olvasható.

A 2015. évi átfogó értékelés eredményei

Az EKB 2015. november 14-én közzétette a 2015 márciusa és novembere között, kilenc bank körében végzett átfogó értékelés eredményeit. A vonatkozó sajtóközlemény az alkalmazott módszertan további részleteit tartalmazó technikai függelékkel, az eszközminőség-vizsgálattal és a stresszteszt eredményeivel együtt az EKB bankfelügyeleti weboldalán olvasható.

Médiakapcsolatok