Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Noiembrie 2015

EMBARGO

EMBARGO până la data de 20 noiembrie 2015, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Operațiuni de piață

Implementarea majorării limitei din emisiune pentru achizițiile de active în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public

La data de 5 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2015/33 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare, care conferă forță juridică deciziei adoptate de Consiliul guvernatorilor, la data de 3 septembrie 2015, de a majora limita din emisiune în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public de la 25% la 33% pe număr internațional de identificare a valorilor mobiliare. Decizia clarifică faptul că limita din emisiune este stabilită la 33% pe obligațiune, cu excepția unor obligațiuni care conțin o clauză de acțiune colectivă (CAC) care diferă de modelul CAC destinat zonei euro, pentru care se prevede o verificare de la caz la caz. Decizia, care a intrat în vigoare la data de 10 noiembrie 2015, precum și un comunicat de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Actualizarea Documentației generale

La data de 18 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2015/34 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 a BCE privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală) și Orientarea BCE/2015/35 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului. Dispozițiile referitoare la marjele de ajustare a valorii vor fi, de acum, conținute în acest act juridic separat, care va permite simplificarea implementării modificărilor aduse cadrului relevant după adoptarea deciziilor corespunzătoare. Atât orientările, cât și un comunicat de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supravegherea și stabilitatea financiară

Răspunsul Eurosistemului la consultarea publică a Comisiei Europene privind impactul posibil al CRR și CRD IV asupra finanțării bancare a economiei

La data de 2 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul Eurosistemului la consultarea publică a Comisiei Europene privind impactul posibil al Regulamentului privind cerințele de capital ( Capital Requirements Regulation – CRR) și al Directivei privind cerințele de capital IV ( Capital Requirements Directive IV – CRD IV) asupra finanțării bancare a economiei, care a fost ulterior trimis Comisiei Europene. Răspunsul Eurosistemului este disponibil pe website-ul BCE.

Financial Stability Review , noiembrie 2015

La data de 18 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului Financial Stability ReviewNovember 2015, care examinează principalele surse de risc și vulnerabilitățile la adresa stabilității sistemului financiar din zona euro și prezintă o analiză cuprinzătoare a capacității acestuia de a absorbi șocurile. Raportul urmează să fie publicat pe website-ul BCE la data de 26 noiembrie 2015.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la evaluarea preliminară a condițiilor privind rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții în Ungaria

La data de 23 octombrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/38, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la ratele rezervelor minime obligatorii în Ungaria

La data de 28 octombrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/39, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la schema de garantare a depozitelor din Irlanda

La data de 29 octombrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/40, la solicitarea ministrului finanțelor din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la modificarea Statutului Banca d’Italia

La data de 30 octombrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/41, la solicitarea Banca d’Italia.

Avizul BCE cu privire la cadrul instituțional pentru rezoluția instituțiilor în Belgia

La data de 4 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/42, la solicitarea guvernatorului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, care a acționat în numele ministrului finanțelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la soluționarea situațiilor de criză de pe piața financiară și o taxă specială pentru anumite instituții financiare din Slovacia

La data de 6 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/43, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovacia.

Avizul BCE cu privire la anumite dispoziții privind remunerația și pensia în Irlanda

La data de 11 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/44, la solicitarea ministrului cheltuielilor publice și reformei din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la reglementarea societăților care achiziționează credite în Cipru

La data de 12 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/45, la solicitarea ministrului finanțelor din Cipru.

Avizul BCE cu privire la un registru al conturilor bancare în Bulgaria

La data de 13 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/46, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la măsurile care însoțesc Regulamentul privind Mecanismul unic de rezoluție în Austria

La data de 13 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/47, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Austria.

Statistică

Proiectul de regulament al BCE privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit

La data de 18 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a aprobat, în principiu, un proiect de regulament al BCE privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit („AnaCredit”). O decizie finală privind adoptarea proiectului de regulament va fi luată numai după ce Consiliul guvernatorilor va fi fost informat despre estimările referitoare la proiectul IT relevant și despre procedura beneficiilor și costurilor care va fi utilizată pentru definirea cerințelor de raportare reflectate în proiectul de regulament. Între timp, Consiliul guvernatorilor a convenit să publice proiectul de regulament și anexele la acesta pe website-ul BCE pentru a spori transparența față de piețe și a facilita planificarea pe acestea.

Guvernanța corporativă

Actualizarea cadrului juridic pentru achiziții publice al BCE

La data de 29 octombrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2015/32 de stabilire a normelor privind achizițiile, care reformează dispozițiile Deciziei BCE/2007/5 pentru a lua în considerare directivele recente ale Uniunii privind achizițiile publice și cea mai recentă jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și experiența dobândită pe parcursul celor șapte ani de aplicare a normelor privind achizițiile publice ale BCE. Decizia va fi publicată pe website-ul BCE.

Decizia de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback cu privire la activitatea subcoordonatorilor de la ANC

La data de 18 noiembrie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2015/36 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback cu privire la activitatea subcoordonatorilor de la autoritățile naționale competente (ANC) în cadrul echipelor comune de supraveghere (ECS) din Mecanismul unic de supraveghere (MUS). Decizia introduce un proces uniform de furnizare de feedback cu privire la activitatea subcoordonatorilor de la ANC în cadrul ECS din MUS pentru a contribui la asigurarea bunei funcționări a ECS. Decizia va fi publicată în scurt timp pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Rezultatele evaluării cuprinzătoare a băncilor grecești

La data de 31 octombrie 2015, BCE a publicat rezultatele evaluării cuprinzătoare pentru cele patru bănci semnificative grecești pe care le supraveghează; evaluarea a fost efectuată în conformitate cu decizia adoptată la reuniunea la nivel înalt a zonei euro din 12 iulie 2015 și cu Memorandumul de înțelegere între Republica Elenă, Bank of Greece și Comisia Europeană, care a acționat în numele Mecanismului european de stabilitate, semnat la 19 august 2015. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Rezultatele evaluării cuprinzătoare din 2015

La data de 14 noiembrie 2015, BCE a publicat rezultatele evaluării cuprinzătoare efectuate pentru nouă bănci în perioada martie-noiembrie 2015. Un comunicat de presă pe această temă, precum și o anexă tehnică ce oferă detalii suplimentare privind metodologia aplicată, evaluarea calității activelor și rezultatele testării la stres sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Contacte media