Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Lipanj 2015.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 19. lipnja 2015.

Operacije na tržištu

Zamjenske kupnje koje će provoditi središnja banka Eesti Pank

Upravno vijeće odlučilo je 2. lipnja 2015. da, zbog nedostatka državnih i agencijskih obveznica potrebnih da bi se dosegla referentna vrijednost dodijeljena Estoniji u okviru programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora, središnja banka Eesti Pank može provoditi zamjenske kupnje stjecanjem utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje estonsko javno nefinancijsko društvo Elering AS.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2014.

Upravno je vijeće 28. svibnja 2015. primilo na znanje Godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2014. U izvješću se kaže da sustav TARGET2 i dalje ima ključnu ulogu u promicanju integriranog novčanog tržišta europodručja, koji je preduvjet učinkovitog provođenja jedinstvene monetarne politike i doprinosi integraciji financijskih tržišta europodručja i, konačno, financijskoj stabilnosti. Izvještaj, zajedno s priopćenjem za javnost, objavljen je na mrežnoj stranici ESB-a 1. lipnja 2015.

Izvješće o projektu T2S, lipanj 2015.

Upravno vijeće primilo je 17. lipnja 2015. na znanje izvješće o tijeku priprema u projektu TARGET2-Securities s obzirom na to da je 22. lipnja 2015. datum početka rada za prvi migracijski val. Osim toga, Upravno vijeće podupire pristup migraciji ustanovljen za talijansko tržište, u skladu s kojim bi aktivnosti namire trebale početi 31. kolovoza 2015.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB- a o reguliranju otvorenih pozicija u imovini u bilancama kreditnih institucija u Mađarskoj

Upravno je vijeće 21. svibnja 2015. na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank donijelo Mišljenje CON/2015/15.

Mišljenje ESB- a o izmjenama pravnog okvira koji uređuje slovensko društvo za upravljanje imovinom banaka

Upravno je vijeće 28. svibnja 2015. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2015/16.

Mišljenje ESB- a o pravnom okviru za sustav osiguranja depozita i sanaciju na financijskim tržištima u Poljskoj

Upravno je vijeće 28. svibnja 2015. na zahtjev poljskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2015/17.

Mišljenje ESB- a o prijedlogu Uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1708/2005 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 vezano uz zajedničko referentno razdoblje indeksa za harmonizirani indeks potrošačkih cijena

Upravno je vijeće 1. lipnja 2015. na zahtjev Europske komisije donijelo Mišljenje CON/2015/18.

Mišljenje ESB- a o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava u Španjolskoj

Upravno je vijeće 10. lipnja 2015. na zahtjev španjolskog državnog tajnika za gospodarstvo i potporu poduzetništvu donijelo mišljenje CON/2015/19.

Međunarodna i europska suradnja

Četrnaesti godišnji pregled međunarodne uloge eura

Upravno je vijeće 17. lipnja 2015. odobrilo objavu 14. godišnjeg pregleda međunarodne uloge eura, u kojem se govori o tome kako su nerezidenti europodručja tijekom 2014. upotrebljavali euro. Izvješće, zajedno s priopćenjem za javnost, objavit će se na mrežnoj stranici ESB-a 8. srpnja 2015.

Upravljanje ESB-om

Izmijenjeni plan nabave Ureda Eurosustava za usklađivanje nabave za 2015.

Upravno je vijeće 21. svibnja 2015. odobrilo izmijenjeni plan nabave Ureda Eurosustava za usklađivanje nabave za 2015.

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Banke Slovenije

Upravno je vijeće 10. lipnja 2015. donijelo Preporuku ESB/2015/23 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banka Slovenije. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije