Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červen 2015

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 19. června 2015

Tržní operace

Náhradní nákupy ze strany Eesti Pank

Rada guvernérů přijala 2. června 2015 rozhodnutí, že v důsledku nedostatku státních a agenturních dluhopisů potřebných ke splnění srovnávacího přidělení v rámci programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (PSPP) může Eesti Pank provádět náhradní nákupy prostřednictvím pořizování obchodovatelných dluhových nástrojů emitovaných estonským veřejným nefinančním podnikem Elering AS.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Výroční zpráva TARGET za rok 2014

Rada guvernérů vzala 28. května 2015 na vědomí výroční zprávu TARGET za rok 2014. Zpráva uvádí, že systém TARGET2 má nadále zásadní význam pro podporu integrovaného peněžního trhu eurozóny, který je předpokladem efektivního provádění jednotné měnové politiky, a přispívá k integraci finančních trhů eurozóny a v konečném důsledku k finanční stabilitě. Tato zpráva společně s tiskovou zprávou byla na internetových stránkách ECB zveřejněna 1. června 2015.

Zpráva o T2S – červen 2015

Rada guvernérů vzala 17. května 2015 na vědomí zprávu o stavu přípravy projektu TARGET2-Securities vzhledem k datu spuštění první vlny přechodu 22. června 2015. Dále Rada guvernérů podpořila přístup k přechodu zjištěný pro italský trh. Podle toho přístupu budou činnosti vypořádání zahájeny 31. srpna 2015.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k regulaci otevřených pozic na straně aktiv rozvahy úvěrových institucí v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 21. května 2015 stanovisko CON/2015/15 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB ke změnám právního rámce upravujícího slovinskou společnost Bank Asset Management Company

Rada guvernérů přijala 28. května 2015 stanovisko CON/2015/16 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k právnímu rámci systému pojištění vkladů a řešení krize na finančním trhu v Polsku

Rada guvernérů přijala 28. května 2015 stanovisko CON/2015/17 na žádost polského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1708/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen

Rada guvernérů přijala 1. června 2015 stanovisko CON/2015/18 na žádost Evropské komise.

Stanovisko ECB k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků ve Španělsku

Rada guvernérů přijala 10. června 2015 stanovisko CON/2015/19 na žádost španělského státního tajemníka pro hospodářské záležitosti a podporu podnikání.

Mezinárodní a evropská spolupráce

14. meziroční přehled o mezinárodní úloze eura

Rada guvernérů schválila 17. června 2015 zveřejnění 14. meziročního přehledu o mezinárodní úloze eura, který se zabývá vývojem používání eura nerezidenty eurozóny během roku 2014. Přehled bude společně s tiskovou zprávou zveřejněn 8. července 2015 na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Aktualizovaný plán zadávání zakázek Úřadu Eurosystému pro koordinaci zadávání veřejných zakázek na rok 2015

Rada guvernérů schválila 21. května 2015 aktualizovaný plán zadávání zakázek Úřadu Eurosystému pro koordinaci zadávání veřejných zakázek na rok 2015.

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije

Rada guvernérů přijala 10. června 2015 doporučení ECB/2015/23 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije. Doporučení bylo zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Payment systems

Corporate Governance

Kontakty pro média